UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế tại ngày tiếp công dân định kỳ tháng 9/2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế chủ trì buổi tiếp công dân
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế chủ trì buổi tiếp công dân
 

Theo thông báo, ngày 28/9/2020, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Hữu Thế đã tiếp công dân định kỳ tháng 9/2020 theo quy định của pháp luật. Sau khi nghe nội dung trình bày của công dân và ý kiến của lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan tham dự tiếp công dân, đồng chí Trần Hữu ThếPhó Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của từng trường hợp công dân, cụ thể:

1. Trường hợp ông Đặng Thanh Bình, trú tại A46 khu đô thị Hưng Phú, Phường 5, thành phố Tuy Hòa:

Nội dung 1: Ông Bình cho biết ông mua 02 lô đất tọa lạc tại xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa của bà Trần Thị Nguyệt Biều và bà Lưu Thị Kim Tuyến nhưng không rõ lý do nào ông Lê Vĩnh Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa lại ký xác nhận là đất của ông Sáu Hữu khai hoang năm 2003. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Nội dung 2: Phản ánh việc Công ty Tuấn Tú xây dựng cây xăng trái phép tại khu dân cư Bầu Cả, thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa và cho phương tiện cơ giới nặng đi vào đường bê tông nông thôn đã có bảng cấm làm cho hư hỏng kết cấu đường.

Nội dung 3: Tiếp tục phản ánh doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép tại xã Hòa Quang Bắc với khối lượng trên 20.000m3.

Đối với nội dung 1: Theo báo cáo của lãnh đạo UBND thành phố Tuy Hòa, liên quan quản lý, sử dụng trên diện tích đất ông Đặng Thanh Bình phản ánh, hiện nay UBND thành phố đã chỉ đạo tiến hành thanh tra. Do đó, đề nghị UBND thành phố Tuy Hòa báo cáo kết quả thanh tra cho UBND tỉnh, thông tin cho công dân biết trước ngày 05/12/2020.

Đối với nội dung 2: UBND thành phố Tuy Hòa kiểm tra nội dung phản ánh của công dân để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với nội dung 3: Giao UBND huyện Phú Hòa tiếp tục kiểm tra nội dung phản ánh của ông Đặng Thanh Bình để xử lý theo thẩm quyền nếu có hành vi vi phạm; thông tin kết quả cho công dân biết và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/10/2020. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND huyện Phú Hòa tổng hợp, tham mưu đề xuất các vấn đề có liên quan theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

2. Trường hợp ông Lương Công Thạch (đại diện theo ủy quyền của ông Võ Văn Thoại), trú tại thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An trình bày nội dung: Khiếu nại ông Nguyễn Quốc Khanh-Chủ tịch UBND xã An Mỹ, ông Biện Quốc Hội - Cán bộ địa chính xã An Mỹ không đính chính lại thửa đất tọa lạc tại thôn Phú Long, xã An Mỹ cho ông Võ Văn Thoại và trả lời thửa đất đó đã cấp cho ông Võ Văn Thành.

Yêu cầu UBND huyện Tuy An, kiểm tra, chỉ đạo giải quyết dứt điểm nội dung khiếu nại của ông Lương Công Thạch theo đúng quy định pháp luật, có văn bản trả lời cho công dân và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 25/10/2020.

3. Trường hợp ông Trần Văn Phẩm, trú tại thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa:

Nội dung 1: Tố cáo ông Nguyễn Thành - Phó Chủ tịch UBND xã và bà Huỳnh Thị Vi - Công chức địa chính xã Sơn Thành Đông đã gia hạn quyền sử dụng đất trái pháp luật cho ông Hoàng Đức Tuấn trong khi vụ việc đang được TAND huyện Tây Hòa xem xét giải quyết.

Nội dung 2: Khiếu nại việc Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa giải quyết việc ông tố cáo ông Nguyễn Thành - Phó Chủ tịch UBND xã và bà Huỳnh Thị Vi - Công chức địa chính xã Sơn Thành Đông không đúng theo quy định của Luật Tố cáo.

Đề nghị ông Trần Văn Phẩm viết đơn trình bày cụ thể các nội dung khiếu nại, tố cáo, kèm theo các chứng cứ liên quan gửi đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết cụ thể theo đúng quy định pháp luật.

Giao Văn phòng UBND tỉnh sau khi tiếp nhận đơn của ông Trần Văn Phẩm, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật, có văn bản thông tin công dân biết.

4. Trường hợp ông Nguyễn Ngọc Bích, trú tại khu phố Định Thọ 2, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, nội dung: Cho biết ông là thương bệnh binh loại 2, vào năm 2002 ông được hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà trên đất màu của cha mẹ, nay cha mẹ đã mất ông làm thủ tục thừa kế nhưng Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Hòa cho rằng nhà ông xây dựng trái phép nên không làm thủ tục thừa kế. Đề nghị UBND tỉnh can thiệp chỉ đạo giải quyết.

Vấn đề này, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND huyện Phú Hòa khẩn trương kiểm tra, rà soát, xem xét nội dung đề nghị của công dân (Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 2702/UBND-NC ngày 26/5/2020 chỉ đạo), có văn bản thông báo kết quả giải quyết cho công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2020.

5. Trường hợp ông Nguyễn Văn Phước, trú tại khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, nội dung: Đề nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết việc UBND phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa không cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông với lý do nhà của ông xây dựng trên đất 2 lúa, trong khi đó ông cho rằng nhà ông xây dựng trên đất ở từ năm 1979 đến nay.

Tiếp nhận nội dung đề nghị của ông Nguyễn Văn Phước, giao UBND thị xã Đông Hòa kiểm tra, rà soát và báo cáo đề xuất cụ thể cho UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 25/10/2020 để xem xét theo quy định.

6. Trường hợp ông Nguyễn Kim Chi (được bà Võ Thị Riềng ủy quyền), trú tại thôn Đông Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, nội dung: Đề nghị cho biết kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 4089/UBND-BTD ngày 04/8/2020.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND huyện Phú Hòa kiểm tra, rà soát nội dung đề nghị của ông Nguyễn Kim Chi; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý theo đúng quy định pháp luật (kèm theo đơn đề ngày 28/9/2020 của ông Nguyễn Kim Chi được bà Võ Thị Riềng ủy quyền). Thời gian hoàn thành trước ngày 25/10/2020.

7. Trường hợp ông Võ Văn Sang, (được ông Võ Văn Sẽ ủy quyền), trú tại thôn 3, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu gửi đơn và trình bày nội dung: Khiếu nại hành vi hành chính của UBND xã Xuân Hải về việc chậm trả kết quả hồ sơ đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Võ Văn Sẽ trú tại thôn 3, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu.

Tiếp nhận và chuyển đơn đề ngày 28/9/2020 của ông Võ Văn Sang đến UBND thị xã Sông Cầu để kiểm tra, chỉ đạo giải quyết đơn theo đúng quy định pháp luật, có văn bản thông tin cho công dân và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/10/2020.

8. Trường hợp ông Phạm Ngô và ông Hoàng Văn Thái (đại diện cho 51 hộ dân), trú tại thôn Tân Lập, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, nội dung: Đề nghị UBND tỉnh can thiệp chỉ đạo giải quyết chuyển trại heo của ông Võ Duy Nghiệm ra khỏi thôn Tân Lập, xã Đức Bình Đông để không gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới mạch nước ngầm của người dân nơi đây.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương thành lập Đoàn công tác, mời đại diện các hộ dân cùng tham gia để kiểm tra thực tế tại hiện trường theo nội dung phản ánh của công dân; báo cáo kết quả và tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể, đảm bảo chặt chẽ và theo đúng quy định pháp luật. Thời gian hoàn thành trước ngày 25/10/2020.

9. Trường hợp ông Ngô Tấn Dũng, trú tại thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An: Đề nghị UBND tỉnh và UBND huyện Tuy An xem xét lại Văn bản số 1070/UBND-BTD ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh, Văn bản số 1659/UBND ngày 27/7/2016 của UBND huyện Tuy An liên quan đến việc xem xét, giải quyết về quyền sử dụng đất của gia đình ông.

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND huyện Tuy An cho biết, liên quan đến nội dung đề nghị của ông Ngô Tấn Dũng đã được Tòa án nhân dân huyện Tuy An xét xử sơ thẩm, hiện đang chờ bản án của Tòa án nhân dân huyện Tuy An. Do đó, đề nghị ông Ngô Tấn Dũng sau khi nhận được bản án, nếu không đồng ý thì tiếp tục thực hiện quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

10. Trường hợp bà Trần Thị Tuyết Hoan, trú tại thôn Đồng Bé, xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, nội dung: Tiếp tục đề nghị xem xét giải quyết cấp cho gia đình bà 01 lô đất tái định cư do Nhà nước thu hồi nhà và đất của gia đình bà làm Dự án nhà máy lọc dầu Vũng Rô.

Theo báo cáo của Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa - Nguyễn Văn Hồng thì nội dung đề nghị của bà Trần Thị Tuyết Hoan đã được UBND thị xã Đông Hòa trả lời tại Công văn số 2005/UBND-TNMT ngày 17/9/2020. Do đó, lãnh đạo UBND tỉnh hướng dẫn bà Trần Thị Tuyết Hoan nếu không đồng ý với nội dung trả lời tại văn bản nêu trên thì làm đơn khiếu nại gửi đến Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa để được xem xét giải quyết khiếu nại theo đúng quy định pháp luật, đồng thời gửi cho UBND tỉnh để biết và theo dõi.

11. Trường hợp ông Huỳnh Văn Phương, trú tại thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An, nội dung: Đề nghị cho biết kết quả giải quyết nội dung ông đề nghị theo Công văn số 3583/UBND-BTD ngày 09/7/2020 của UBND tỉnh.

Sau khi nghe nội dung trình bày của ông Huỳnh Văn Phương, báo cáo của Chủ tịch UBND huyện Tuy An, ý kiến phát biểu của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Tuy An có trách nhiệm xuống làm việc trực tiếp với hai bên đương sự, có sự tham gia của Chủ tịch UBND xã An Mỹ, Cán bộ địa chính xã và Cán bộ thôn để lãm rõ vụ việc, đảm bảo chặt chẽ và đúng quy định pháp luật. Thời gian hoàn thành và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/10/2020.

12 Trường hợp ông Đỗ Tôn Hoàng, trú tại thôn Phú Lương, xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa, nội dung: Cho biết Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đông Hòa đã có Quyết định số 490/QĐ-CCTHADS ngày 16/6/2020 cho thi hành án đối với ông Đỗ Tấn Lộc và bà Võ Thị Thanh Doanh theo đơn yêu cầu thi hành án của ông Đỗ Tấn Hoàng nhưng đến nay Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đông Hòa vẫn chưa tổ chức thi hành.

Sau khi nghe nội dung trình bày của ông Đỗ Tôn Hoàng, báo cáo của Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh - Nguyễn Tâm Hào, lãnh đạo UBND tỉnh giao Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án Dân sự thị xã Đông Hòa (Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa) chỉ đạo kiểm tra nội dung yêu cầu của ông Đỗ Tôn Hoàng, thông tin cho công dân và báo cáo cụ thể cho Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án Dân sự tỉnh (qua Cục Thi hành án dân sự tỉnh) trước ngày 25/10/2020.

13. Trường hợp ông Nguyễn Ngọc Long, trú tại thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, nội dung: Đề nghị UBND tỉnh can thiệp để UBND huyện Tuy An xem xét cấp cho ông 01 lô đất ở theo diện bộ đội xuất ngũ vì năm 1999 cán bộ địa chính xã An Ninh Đông đã đo đạc để cấp cho ông 01 lô đất nhưng lại trúng đất quy hoạch.

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND huyện Tuy An và ý kiến của các cơ quan liên quan tại buổi tiếp công dân hôm nay, giao UBND huyện Tuy An kiểm tra, làm rõ nội dung đơn đề ngày 28/9/2020 của ông Nguyễn Ngọc Long, xem xét giải quyết theo đúng quy định pháp luật và có văn bản thông tin cho công dân, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/10/2020.

14. Trường hợp ông Nguyễn Minh Hoàng, trú tại thôn Long Thủy, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, nội dung: Phản ánh việc UBND huyện Tuy An cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Chảy trên đất xây dựng lăng thờ ông Nam Hải của ngư dân thôn Long Thủy. Đồng thời cho biết vào ngày 23/8/2019 bà con nhân dân đã gửi đơn đến UBND thành phố Tuy Hòa nhưng vẫn chưa được xem xét, giải quyết.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Tuy Hòa kiểm tra nội dung phản ánh nêu trên, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết. Thời gian thực hiện trong Quý IV/2020.

15. Trường hợp bà Nguyễn Thị Thoại (vợ ông Nguyễn Phóng), trú tại thôn Cảnh Phước, xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa, nội dung: Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục can thiệp chỉ đạo giải quyết việc Hợp tác xã Hòa Tân Đông và UBND xã Hòa Tân Đông bao che cho tổ máy cày của Hợp tác xã không bồi thường thiệt hại kinh tế cho bà vì ruộng của bà bị bỏ hoang vụ Hè-Thu năm 2019.

Theo báo cáo của Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa-Nguyễn Văn Hồng  thì nội dung này UBND thị xã Đông Hòa đã có buổi làm việc trực tiếp với vợ chồng ông Nguyễn Phóng, bà Nguyễn Thị Thoại và đã ban hành Thông báo số 712/TB-UBND ngày 14/11/2019 về ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa về việc giải quyết vấn đề ông Nguyễn Phóng bỏ ruộng hoang không sản xuất vụ Hè-Thu năm 2019.

Ngoài 15 trường hợp nêu trên, tại ngày tiếp công dân, lãnh đạo UBND tỉnh đã giao Ban Tiếp công dân tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan giải thích, hướng dẫn 13 trường hợp công dân có nội dung đăng ký đã được các ngành, địa phương giải quyết, trả lời nhiều lần hoặc các ngành, địa phương đang giải quyết trong hạn định (ông Lê Hữu Chung, ông Trần Du Tùng, bà Nguyễn Thị Phượng, bà Nguyễn Thị Hương, bà Nguyễn Thị Bích, bà Phạm Thị Thu Thảo, bà Lê Thị Tuyết Chinh, địa chỉ Trường Cao đẳng nghề Phú Yên; bà Ngô Thị Kim Ngân, trú tại buôn Trinh, xã Ea Ba, huyện Sông Hinh; bà Lê Thị Chinh, trú tại trú tại khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa; bà Lương Thị Đậm, trú tại khu phố Định Thọ 2, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa; bà Bùi Thị Đào, trú tại thôn Tân Phước, xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân; ông Đinh Nha, thôn Qui Hậu, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa;bà Nguyễn Thị Đào, trú tại khu phố 1, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa; ông Nguyễn Thanh Tịnh, thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, tp Tuy Hòa; ông Nguyễn Văn Xu, trú tại khu phố Ngô Quyền, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh; bà Trần Thị Lệ Yến, địa chỉ số 547 Hùng Vương, phường 9, thành phố Tuy Hòa; ông Phạm Văn Hùng, trú tại thôn Phú Điềm, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An; ông Lê Trọng Kính, thôn Lạc Nghiệp, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa;bà Đinh Thị Thanh, trú tại thôn Tân Long, xã An Cư, huyện Tuy An.

Ngọc Hoàng (PYP)


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 3

Trong ngày: 432

Trong tuần: 2771

Trong tháng: 12477

Trong năm: 200402

Tổng số lượt truy cập: 1161481