UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo kết luận và chỉ đạo của đồng chí Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12/2020.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 

Theo đó, ngày 05/01/2021, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tấn Hổ đã tiếp công dân định kỳ tháng 12/2020 theo quy định của pháp luật. Sau khi nghe nội dung trình bày của từng công dân và ý kiến của lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương tham dự buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tấn Hổ đã có ý kiến kết luận, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của từng trường hợp công dân, cụ thể như sau:

1. Trường hợp ông Hồ Đức Trung, trú tại thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An: Theo hướng dẫn của Ban Nội chính Tỉnh ủy tại Công văn số 1942-CV/BNCTU ngày 29/9/2020 và Công văn số 1947-CV/BNCTU ngày 06/10/2020, ông đã liên hệ UBND huyện Tuy An để đề nghị giải quyết vụ việc của ông nhưng đến nay UBND huyện Tuy An vẫn chưa giải quyết, trả lời bằng văn bản cho ông biết. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Giao UBND huyện Tuy An khẩn trương giải quyết dứt điểm vụ việc nêu trên của ông Hồ Đức Trung, có văn bản trả lời cho công dân và báo cáo kết quả giải quyết cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trước ngày 15/01/2021. Trường hợp giải quyết chưa kịp thì phải có văn bản thông tin cho công dân biết cụ thể thời gian gia hạn, tránh trường hợp công dân bức xúc tiếp tục đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh yêu cầu giải quyết.

2. Trường hợp bà Lương Thị Đậm, trú tại khu phố Định Thọ 2, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa: Khiếu nại UBND huyện Phú Hòa không xem xét giải quyết khiếu nại lần đầu mặc dù đã thụ lý theo Thông báo số 1884/TB-UBND ngày 05/11/2020. Đồng thời, bà Đậm cũng yêu cầu khôi phục lại hộ nghèo cho bà Lương Thị Hồng Phúc (cháu gái của bà Lương Thị Đậm) có gửi kèm theo đơn đề ngày 05/01/2021 khiếu nại Thông báo số 274/TB-UBND ngày 12/6/2020 của UBND thị trấn Phú Hòa.

Về các nội dung khiếu nại nêu trên của bà Lương Thị Đậm, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa sớm giải quyết khiếu nại theo đúng quy định pháp luật; báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong tháng 01/2021.

3. Trường hợp bà Lê Thị Nga, trú tại khu phố Phú Thứ, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa: Đề nghị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Chi Cục thi hành án dân sự huyện Tây Hòa tạm dừng thi hành Bản án số 05/2018/KDTM-PT ngày 09/7/2018 của TAND tỉnh Phú Yên để vợ chồng bà Lê Thị Nga kiến nghị Tòa án nhân dân tối cao xem xét giải quyết bản án nói trên.

Theo báo cáo của đại diện Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đề nghị bà Lê Thị Nga thực hiện theo Bản án số 05/2018/KDTM-PT ngày 09/7/2018 của TAND tỉnh Phú Yên và Quyết định thi hành án của Chi cục Thi hành án huyện Tây Hòa.

4. Trường hợp ông Nguyễn Tấn Lực, trú tại khu phố 5, Phường 9, thành phố Tuy Hòa: Đề nghị can thiệp chỉ đạo UBND thành phố Tuy Hòa giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với lô đất tọa lạc tại khu phố 5, Phường 9, thành phố Tuy Hòa cho hộ ông Nguyễn Tấn Lực, vì hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên đã được ông gửi cho UBND thành phố Tuy Hòa từ năm 2013 nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết (gửi kèm theo  đơn đề ngày 05/01/2021).

Tiếp nhận và chuyển đơn đề ngày 05/01/2021 của ông Nguyễn Tấn Lực đến UBND thành phố Tuy Hòa xem xét giải quyết theo đúng quy định pháp luật; có văn bản trả lời cho công dân và báo cáo tình hình kết quả giải quyết cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong tháng 01/2021.

5. Trường hợp ông Phan Vũ Nhân, trú tại số 05 Chu Văn An, Phường 5, thành phố Tuy Hòa:

Nội dung 1: Đề nghị cho biết kết quả xử lý đơn tố cáo đề ngày 22/12/2019 của nữ chiến sỹ Trường Sơn Phú Yên đã gửi cho UBKT Tỉnh ủy và UBKT Thành ủy Tuy Hòa. Đồng thời ông cho biết, Công an tỉnh Phú Yên đã có kết luận đối với đơn tố cáo này gửi UBND tỉnh biết.

Nội dung 2: Đề nghị cho biết đoạn đường từ Chu Văn An, Trần Cao Vân ở Phường 4, thành phố Tuy Hòa có tiếp tục quy hoạch là đường cứu hỏa hay không? Bởi vì, hiện nay đoạn đường từ đường Trần Cao Vân ra đường Duy Tân và đoạn từ đường Chu Văn An ra đường Lê Quý Đôn đã xây dựng kín nhà ở trong đó có nhà trẻ BaBy.

Đối với nội dung 1: Giao Sở Nội vụ kiểm tra, rà soát tham mưu UBND tỉnh hướng xử lý nội dung đề nghị nêu trên của ông Phan Vũ Nhân. Thời gian thực hiện trong tháng 01/2021.

Đối với nội dung 2: Giao UBND thành phố Tuy Hòa chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát, có văn bản trả lời cho công dân và báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong tháng 01/2021.

6. Trường hợp ông Nguyễn Quốc Nhã (được bà Cao Thị Minh Hương ủy quyền), trú tại số 15/7 Nguyễn Công Trứ, Phường 4, thành phố Tuy Hòa:

Nội dung 1: Không đồng ý với Công văn số 164/UBND ngày 28/12/2020 của UBND xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa về việc trả lời nội dung đơn của bà Cao Thị Minh Hương vì nội dung công văn này sai sự thật (gửi kèm theo đơn khiếu nại đề ngày 05/01/2021).

Nội dung 2: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Tuy Hòa sớm giải quyết nội dung kiến nghị của ông Nguyễn Nhiên (cha của ông Nguyễn Quốc Nhã) theo Công văn số 5670/UBND ngày 27/11/2020 của UBND thành phố Tuy Hòa liên qua đến việc thu tiền thuế sử dụng đất 74.542.000 đồng đối với thửa đất số 16, tờ bản đồ D4-IV-D-d của ông Nguyễn Nhiên là không đúng (gửi kèm theo đơn kiến nghị đề ngày 05/01/2021).

Đối với nội dung 1: Giao UBND huyện Sơn Hòa kiểm tra, xem xét giải quyết nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Quốc Nhã theo đúng quy định pháp luật, có văn bản trả lời cho công dân và và báo cáo tình hình kết quả giải quyết cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong tháng 01/2021 (gửi kèm theo đơn khiếu nại đề ngày 05/01/2021).

Đối với nội dung 2: Tiếp nhận và chuyển đơn đề ngày 05/01/2021 của ông Nguyễn Quốc Nhã đến UBND thành phố Tuy Hòa xem xét giải quyết và có văn bản trả lời cho công dân theo đúng quy định pháp luật; báo cáo tình hình kết quả giải quyết cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong tháng 01/2021.

7. Trường hợp ông Huỳnh Kỳ, trú tại Khu phố 5, phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa: Đề nghị can thiệp chỉ đạo UBND thành phố Tuy Hòa sớm giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nghị định 64/CP tọa lạc tại Khu phố 1, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa cho ông Huỳnh Kỳ, vì nội dung này ông đã gửi hồ sơ cho UBND thành phố Tuy Hòa từ năm 2019 nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Giao UBND thành phố Tuy Hòa kiểm tra, rà soát, xem xét giải quyết nội dung đề nghị nêu trên của ông Huỳnh Kỳ và có văn bản trả lời cho công dân theo đúng quy định pháp luật; báo cáo cụ thể quá trình xử lý vụ việc và kết quả giải quyết cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trước ngày 15/01/2021.

8. Trường hợp bà Phạm Thị Huyền Trân, trú tại khu phố Long Hải Bắc, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, nội dung: Cho biết bà đã có đơn đề ngày 12/10/2020 tố giác tội phạm gửi các cơ quan Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, VKSND tỉnh, Cơ quan CSĐT thị xã Sông Cầu, VKSND thị xã Sông Cầu, Thị ủy Sông Cầu, Ban Nội chính Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy nhưng đến nay vẫn chưa nhận được các thông tin phản hồi của các cơ quan nói trên. Đề nghị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy can thiệp, chỉ đạo giải quyết.

Sau khi nghe nội dung trình bày của bà Phạm Thị Huyền Trân, ý kiến của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy và đại diện Công an tỉnh, giao Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh kiểm tra, chỉ đạo làm rõ nội dung tố giác tội phạm nêu trên của bà Phạm Thị Huyền Trân, có văn bản thông tin cho công dân được biết; Đối với nội dung công dân tố cáo hành vi tham nhũng của Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Phú, thị xã Sông Cầu và mâu thuẫn nội bộ của Trường Mầm non Xuân Phú, giao UBND thị xã Sông Cầu kiểm tra, chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định pháp luật, có văn bản trả lời cho công dân.

Thời gian thực hiện và báo cáo tình hình kết quả giải quyết cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong tháng 01/2021.

9. Trường hợp ông La Ô Nên và ông Ma Nhân, trú tại thôn Suối Đá, xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa: Tiếp tục đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc tranh chấp đất rừng giữa 25 hộ dân thôn Suối Đá với BQL rừng phòng hộ Sơn Hòa.

Về nội dung này, hiện nay các cơ quan chức năng và địa phương đang phối hợp sớm tổ chức đối thoại với các hộ dân và lấy ý kiến thống nhất của các ngành để tham mưu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy giải quyết kiến nghị của các hộ dân thôn Suối Đá, xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa. Do đó, đề nghị các hộ dân chờ kết quả giải quyết.

Ngoài 9 trường hợp nêu trên, tại buổi tiếp công dân, lãnh đạo UBND tỉnh đã giao UBND huyện Tuy An giải thích, hướng dẫn 01 trường hợp (ông Bùi Ngọc Diễn, trú tại xóm Cát, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An) và Ban Tiếp công dân tỉnh giải thích hướng dẫn 01 trường hợp và tiếp nhận, tham mưu xử lý theo quy định đối với 01 trường hợp công dân gửi lại đơn (bà Võ Thị Văn, trú tại 36/21 Trần Hưng Đạo, khu phố Bạch Đằng, Phường 6, thành phố Tuy Hòa; bà Trần Thị Diệu Thu, trú tại 164A Nguyễn Công Trứ, Phường 4, thành phố Tuy Hòa).

Thủy Loan (PYP)


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 2

Trong ngày: 379

Trong tuần: 379

Trong tháng: 5282

Trong năm: 5282

Tổng số lượt truy cập: 1197244