UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh một số vấn đề trong công tác tiếp công dân.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tham dự đầy đủ, nghiêm túc các ngày tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh khi nhận được Giấy mời, trường hợp không thể tham dự (có lý do), chỉ được ủy quyền cho cấp Phó; đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc các ý kiến kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại các kỳ tiếp công dân định kỳ, đảm bảo hoàn thành theo đúng thời gian yêu cầu; thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo (báo cáo chậm nhất vào ngày 25 hàng tháng).

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị hiện nay của công dân thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của mình, có kế hoạch cụ thể để giải quyết dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật, trường hợp gặp khó khăn về chuyên môn, thì chủ động xin ý kiến hướng dẫn của các sở, ngành liên quan, tránh tình trạng nhiều công dân khiếu kiện vượt cấp như trong thời gian qua.

Văn phòng UBND tỉnh (Ban Tiếp công dân tỉnh) có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp việc thực hiện các nội dung nêu trên của các đơn vị, địa phương, gửi Sở Nội vụ để theo dõi, tham mưu trong việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và thực hiện công tác thi đua-khen thưởng.

Thanh tra tỉnh tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân đối với Thủ trưởng các sở, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Theo dõi việc giải quyết các vụ việc công dân thường xuyên đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại các ngày tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh, kịp thời hướng dẫn các cơ quan, địa phương thực hiện giải quyết theo đúng quy định, đồng thời chủ động kiểm tra, rà soát và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh từ chối tiếp công dân đối với các trường hợp đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng công dân vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài.

Thủy Loan (PYP)


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 2

Trong ngày: 528

Trong tuần: 3619

Trong tháng: 5669

Trong năm: 54982

Tổng số lượt truy cập: 1246944