LÃNH ĐẠO BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY 

 

Đ/c Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy 

 

 

   Đ/c Hà Công Khánh

Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy 

 

PHÒNG TỔNG HỢP, TIẾP DÂN VÀ XỬ LÝ ĐƠN, THƯ

                                                                                              

                                    Đ/c Lê Ngọc Hơn                              Đ/c Phạm Thị Minh Trâm                          

                                                 Trưởng phòng                                       Phó Trưởng phòng                                                                     

 

                 PHÒNG THEO DÕI CÔNG TÁC NỘI CHÍNH VÀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP                   

                                                                         

Nguyễn Thanh Xuân                                 Đ/c Nguyễn Thị Lệ Hằng

Trưởng phòng                                             Phó Trưởng phòng

 

PHÒNG THEO DÕI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

         

Đ/c Trần Đình Toản    

                       Trưởng phòng                              

                                                                                                                               

Đ/c Vương Văn Thuộc                                        Đ/c Trần Thị Mỹ Nương 

Phó trưởng phòng                                              Phó Trưởng phòng 

 

 

 LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 1

Trong ngày: 30

Trong tuần: 30

Trong tháng: 9449

Trong năm: 299003

Tổng số lượt truy cập: 928507