Chiều 07-6-2019, tại thành phố Cần Thơ, sau 04 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác ngành Nội chính Đảng của Ban Nội chính Trung ương đã bế mạc. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tới dự và bế mạc Hội nghị.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu bế mạc Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu bế mạc Hội nghị
 

    Thay mặt lãnh đạo Ban, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương biểu dương tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu nghiêm túc của các đại biểu với tinh thần trách nhiệm cao và đã hoàn thành các nội dung theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.. Tại Hội nghị, Đồng chí đã giải đáp, làm rõ những câu hỏi, những ý kiến trao đổi, thảo luận, nhất là những khó khăn, vướng mắc và những đề xuất, kiến nghị  của các đại biểu liên quan đến nội dung các chuyên đề tập huấn. 

 

Các đồng chí Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị

Sau Hội nghị này, Đồng chí đề nghị các đại biểu nghiêm túc tiếp thu nội dung đã được nghiên cứu, trao đổi, giải đáp để vận dụng vào thực hiện các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: (1) Nghiên cứu, nắm chắc các quy định của Đảng, Nhà nước đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự để chủ động phối hợp, tham mưu tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự. Nhất là những vấn đề nổi lên về an ninh biên giới, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn; hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; hoạt động của các loại tội phạm nguy hiểm; những bức xúc, khiếu kiện đông người kéo dài, phức tạp… không để phát sinh “điểm nóng”, bị động, bất ngờ; (2) Bám sát Quy định 30-QĐ/TW ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, các quy trình, quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Trung ương, của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2018 và những nội dung tập huấn tại Hội nghị để tham mưu cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở các cơ quan nội chính, nhất là kiểm tra, giám sát hoạt động thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; chủ trì, phối hợp chặt chẽ với cơ quan kiểm tra để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; (3) Tham mưu tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế đã khởi tố, điều tra; các kiến nghị của Đoàn kiểm tra giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; kịp thời tham mưu phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc mới. Triển khai thực hiện hiệu quả đợt thi đua chuyên đề: “Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt” xảy ra trên địa bàn” theo Kế hoạch số 142-KH/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương; (4) Tham mưu tỉnh ủy, thành ủy quán triệt thực hiện có hiệu quả Quy định 11-QĐi/TW ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; chủ động phối hợp, tham mưu chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài; tham mưu xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo gửi đến tỉnh ủy, thành ủy; (5) Tham mưu tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quy định số 194-QĐ/TW ngày 23-5-2019 của Ban Bí thư về quy định phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với tỉnh ủy, thành ủy trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, đề xuất chủ trương, chính sách về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nội chính; tham gia có hiệu quả với các cơ quan có thẩm quyền về công tác cán bộ trong các cơ quan nội chính, nhân sự quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và nhân sự Đại hội Đảng các cấp, đảm bảo liêm chính, trong sạch, không tham nhũng, tiêu cực; (6) Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu đề xuất cấp ủy cấp tỉnh một số quan điểm, định hướng lớn về lĩnh vực công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp phục vụ cho việc xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố; sơ kết, tổng kết các quy định của Đảng liên quan đến lĩnh vực công tác này, nhất là: (a) Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; (b) Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; (c) Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; (d) Tổng kết Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; (e) Tổng kết Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; (7) Tiếp tục tham mưu ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy kiện toàn tổ chức, bộ máy và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy theo Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy; (8) Vụ địa phương (Vụ 6) và Vụ công tác phía Nam (Vụ 8) khẩn trương tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn thiện tài liệu, báo cáo lãnh đạo Ban trước khi ban hành.
 
    Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương đã trao chứng nhận tham gia lớp tập huấn cho các đại biểu dự Hội nghị.
Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương trao chứng nhận tham gia lớp tập huấn cho các đại biểu dự Hội nghị

Thu Huyền - Anh Hưng (Noichinh.vn)
 

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 1

Trong ngày: 192

Trong tuần: 1204

Trong tháng: 1204

Trong năm: 114128

Tổng số lượt truy cập: 1075207