Sáng 5-7, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và Lễ trao tặng huân chương, huy hiệu Đảng. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu chỉ đạo (Ảnh: Đặng Phước)
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu chỉ đạo (Ảnh: Đặng Phước)
 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban; Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban; Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban; đại diện các ban Xây dựng đảng và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Ban Nội chính Trung ương.

Theo báo cáo tại Hội nghị, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và các địa phương; sự phấn đấu nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, nên 6 tháng đầu năm 2019, Ban Nội chính Trung ương đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra; một số mặt công tác có chuyển biến tích cực, rõ nét; chất lượng, hiệu quả nhiều mặt công tác được nâng lên.

Công tác tham mưu, đề xuất có nhiều tiến bộ, luôn hoàn thành tốt, với chất lượng cao các Đề án được giao. Cụ thể là: Ban đã hoàn thành, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua 03 đề án lớn (Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ký ban hành 01 Chỉ thị và 02 Quy định); tập trung xây dựng 09 đề án để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm 2019; xây dựng 46 báo cáo gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư và 02 Ban Chỉ đạo (trong đó có nhiều nội dung báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất cụ thể hoá và triển khai thực hiện những quan điểm, định hướng lớn của Đảng về công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp), cũng như đề xuất xử lý, giải quyết những vấn đề nổi cộm có liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và PCTN).

Các đại biểu dự Hội nghị (Ảnh: Đặng Phước)

Chất lượng công tác nắm tình hình, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát, nhất là tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN kiểm tra, giám sát ngày càng được hoàn thiện, đúc rút được nhiều kinh nghiệm. Đã triển khai nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN tại 10 cơ quan, tổ chức ở Trung ương; nắm tình hình các vụ việc qua đơn thư, dư luận phản ánh tại 12 đơn vị, địa phương; dự 81 cuộc họp, hội nghị của tỉnh ủy, thành ủy; trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho lãnh đạo chủ chốt và cán bộ làm công tác nội chính, PCTN ở 12 đơn vị Trung ương và địa phương; triển khai khảo sát tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội ở một số địa phương. Tổ chức tốt Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2018, nhìn lại kết quả hoạt động của ngành Nội chính Đảng từ đầu nhiệm kỳ XII đến nay, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tổ chức thành công 02 Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN. Tham mưu tổ chức tốt Phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo, Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo, sau Phiên họp, Cuộc họp đã rất tích cực đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng liên quan thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo và Kết luận của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Chỉ đạo. Đặc biệt công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo chỉ đạo công tác giám định, định giá tài sản có nhiều tiến bộ, công tác thu hồi tài sản đã được quan tâm, chỉ đạo thu được nhiều kết quả khá tốt. Tham mưu Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo chỉ đạo có hiệu quả đường lối xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ việc, vụ án lớn. Phối hợp tham mưu giúp các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức 04 Đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN tại 09 bộ, ngành, địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, đã hoàn thành Báo cáo công tác cải cách tư pháp năm 2018, nhiệm vụ công tác 2019 và Báo cáo tổng hợp kết quả của các đoàn kiểm tra ở các địa phương về công tác cải cách tư pháp năm 2018; tham mưu ban hành Chương trình công tác trọng tâm về cải cách tư pháp năm 2019 của Ban Chỉ đạo.

Công tác thẩm định, tham gia ý kiến đối với các dự án luật, các đề án quan trọng có liên quan đến lĩnh vực nội chính, PCTN, cải cách tư pháp, xây dựng và chỉnh đốn đảng được chú trọng, chất lượng được nâng lên, nhiều nội dung được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan chức năng tiếp thu để hoàn thiện dự án, đề án.

Tham gia ý kiến khách quan, chuẩn xác đối với các trường hợp quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương; phong, thăng quân hàm cấp tướng trong lực lượng vũ trang; bổ nhiệm, quy hoạch các chức danh tư pháp và cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Công tác tuyên truyền và phối hợp tuyên truyền được duy trì, thực hiện bảo đảm cập nhật và cung cấp thông tin ngày càng sâu rộng về công tác nội chính, PCTN, cải cách tư pháp…

 

Công tác Đảng, đoàn thể, xây dựng cơ quan, đơn vị được quan tâm chăm lo và có nhiều tiến bộ; cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiều đơn vị, cá nhân được tuyên dương khen thưởng.

Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: Đặng Phước)

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương biểu dương các vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên của Ban đã nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm. 

Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí nhấn mạnh: 1) Khẩn trương chuẩn bị nội dung về PCTN, cải cách tư pháp để tham gia vào văn kiện Đại hội XIII. Phục vụ tốt Phiên họp 16 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và các Phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương trong năm 2019. 2) Tập trung tiếp thu, hoàn thành 03 Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tháng 8 và tháng 9 năm 2019. Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành xây dựng 06 Đề án còn lại trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong quý IV - 2019. 3) Khẩn trương tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo năm 2019; ban hành quy trình kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm của Ban Chỉ đạo. 4) Bám vụ án, vụ việc, đôn đốc, tham mưu kịp thời chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc để kết thúc điều tra 28 vụ án, ban hành cáo trạng truy tố 24 vụ án, xét xử sơ thẩm 29 vụ án, xét xử phúc thẩm 07 vụ án và kết thúc xác minh, xử lý 37 vụ việc trong năm 2019 theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo. 5) Nâng cao hơn nữa chất lượng và tầm của công tác nghiên cứu, thẩm định, tham gia ý kiến đối với các dự án luật, đề án, văn bản quan trọng về lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và PCTN do các cơ quan chức năng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 02 Ban Chỉ đạo. 6) Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác nội chính và PCTN ở địa phương và các bộ, ngành Trung ương. Nhất là: (a) Đổi mới, nâng cao hiệu quả giao ban nội chính hàng tháng. (b) Khẩn trương hoàn thiện, ban hành tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ và tài liệu tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính, PCTN, cải cách tư pháp. (c) Nâng cao hiệu quả công tác theo dõi địa bàn; kịp thời nắm bắt các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, các vụ việc nghiêm trọng phức tạp về tham nhũng, kinh tế mà báo chí, dư luận xã hội quan tâm để tham mưu lãnh đạo Ban xử lý. 7) Tiếp tục tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh…

Cũng tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương đã trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho 01 đồng chí; Cờ thi đua của Chính phủ cho Tập thể Vụ 1; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 02 đồng chí. Trao tặng Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2019 cho 02 tập thể và 05 cá nhân thuộc Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương.

(Theo Noichinh.vn)


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 1

Trong ngày: 590

Trong tuần: 1598

Trong tháng: 13889

Trong năm: 184256

Tổng số lượt truy cập: 813760