Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC), Thanh tra Chính phủ  đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị. 

Đoàn kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị làm việc tại Thanh tra Chính phủ
Đoàn kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị làm việc tại Thanh tra Chính phủ
 
Cùng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, tình hình KN,TC được kiểm soát, góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước trong năm và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.
 
 Thanh tra Chính phủ đã tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, giải pháp và tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo sát sao trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC.
 
    Công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC đã có những chuyển biến rõ nét, tiếp công dân đã từng bước gắn với giải quyết KN,TC, nhiều vụ việc đã được giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở. Ý thức, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước trong chỉ đạo, điều hành, xem xét, giải quyết KN,TC, nhất là các vụ việc phức tạp, đông người được nâng lên; việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, tồn đọng, phức tạp đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên; việc đôn đốc, thi hành quyết định giải quyết KN đã có hiệu lực pháp luật được quan tâm thực hiện.
 
    Thanh tra Chính phủ cũng đã thực hiện tốt việc điều phối hoạt động tiếp công dân của các cơ quan tham gia tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương; triển khai có hiệu quả kế hoạch tiếp công dân trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội và thời điểm diễn ra các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước.
 
    Cùng với đó, việc hoàn thiện thể chế về tiếp công dân và giải quyết KN,TC được đẩy mạnh. Đã tập trung thúc đẩy, đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về KN,TC trên phạm vi toàn quốc; sự phối hợp giữa Trung ương và địa phương chặt chẽ và hiệu quả hơn trước, qua phối hợp đã tạo sự đồng thuận trong quá trình giải quyết, nhiều vụ việc đã chấm dứt KN kéo dài, kết quả giải quyết có lý, có tình và có sức thuyết phục hơn.
 
    Giai đoạn 2014-2018, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 110.138 lượt người đến trình bày 33.006 vụ việc, có 3.269 đoàn đông người . Thanh tra Chính phủ đã xử lý 76.109 đơn của công dân, trong đó 21.993 đơn đủ điều kiện xử lý, chiếm 28,9% còn lại là các đơn không đủ điều kiện xử lý.
 
    Tính đến ngày 15/8/2018, các cơ quan hành chính Nhà nước đã rà soát, giải quyết 511 vụ việc KN,TC phức tạp, tồn đọng theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của TTCP; có 427 vụ việc đủ điều kiện ban hành thông báo chấm dứt thụ lý (83,6%), đã ban hành 259 thông báo chấm dứt. Qua xem xét các địa phương đã có phương án giải quyết quyền lợi và hỗ trợ cho công dân trên 27 tỷ đồng; 1,08ha đất sản xuất; 1.976m2 đất ở. Có 13 địa phương báo cáo không còn vụ việc phức tạp, kéo dài…     
                                                                                   Hương Giang (noichinh.vn)

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 1

Trong ngày: 665

Trong tuần: 1109

Trong tháng: 5551

Trong năm: 314129

Tổng số lượt truy cập: 943633