Tháng 01/2019, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; bổ trợ tư pháp và thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở Tư pháp tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 

Theo đó, Sở đã thực hiện tốt công tác thẩm định, góp ý các dự thảo VBQPPL, đảm bảo tham mưu cho UBND tỉnh chặt chẽ, đúng pháp luật, có tính khả thi cao; kiến nghị UBND tỉnh xử lý văn bản hành chính có chứa QPPL; có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành lập danh mục văn bản quy định chi tiết của HĐND, UBND tỉnh năm 2019 và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệc lực, ngưng hiệu lực và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp ban hành kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh. Tiến hành thẩm định 19 dự thảo văn bản (quyết định); góp ý 02 dự thảo văn bản của địa phương (02 quyết định), đạt 100% số dự thảo văn bản do các cơ quan yêu cầu; góp ý 01 văn bản hành chính; phúc đáp 09 văn bản theo đề nghị của các cơ quan liên quan.

            Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Sở tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động giám định tư pháp theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh. Trình UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” tỉnh Phú Yên; phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội và Phương án xây dựng nhân sự Đoàn luật sư tỉnh nhiệm kỳ VII (2018-2023); tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 19/12/2018 triển khai thực hiện Đề án thực hiện chế định Thừa phát lại tại tỉnh Phú Yên. Báo cáo Bộ Tư pháp tình hình quản lý, sử dụng phôi Thẻ đấu giá viên và phôi Thẻ công chứng viên năm 2018 và đăng ký nhu cầu năm 2019 và đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng cho 01 trường hợp; tham gia góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh; đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nêu cụ thể các trường hợp có kết luận giám định chưa đảm bảo theo yêu cầu. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thụ lý tại Trung tâm 07 vụ/07 người; trợ giúp bằng hình thức tham gia tố tụng 07 vụ. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên tại cơ quan và tham gia tiếp dân định kỳ hàng tháng do UBND và HĐND tỉnh tổ chức. Ban hành Quyết định thanh tra đột xuất tại 01 Văn phòng công chứng và 03 kết luận thanh tra tại một các đơn vị đã thanh tra.

Hoàng Oanh


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 1

Trong ngày: 33

Trong tuần: 1997

Trong tháng: 7198

Trong năm: 296752

Tổng số lượt truy cập: 926256