Thực hiện Kế hoạch số 57-KH/ĐUK ngày 02/01/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy VKSND tỉnh Phú Yên vừa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

VKSND tối cao kiểm tra toàn diện công tác tại VKSND tỉnh Phú Yên (Ảnh minh họa)
VKSND tối cao kiểm tra toàn diện công tác tại VKSND tỉnh Phú Yên (Ảnh minh họa)
 

Việc ban hành kế hoạch nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, xây dựng phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị; cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019. Tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ''tự diễn biến'', ''tự chuyển hóa'' trong nội bộ; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của BCH Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quảcuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”

Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt thường xuyên, liên tục, xuyên suốt những nội dung chuyên đề năm 2019 là Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các chi bộ, chi đoàn, Hội Cựu chiến binh cơ quan lựa chọn những vấn đề còn hạn chế, tồn tại có liên quan đến 03 nội dung của chuyên đề: Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân của đơn vị để tập trung giải quyết, gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-VKSTC- TTr ngày 31/3/2014 của VKSND tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong Ngành KSND, Chỉ thị 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Từng chi bộ và đảng viên phải xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo. Nội dung kế hoạch, đăng ký làm theo phải là những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp nội dung chuyên đề năm 2019. Coi việc đăng ký học tập và kết quả làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên. 

VIỆT HÀ


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 1

Trong ngày: 42

Trong tuần: 2006

Trong tháng: 7207

Trong năm: 296761

Tổng số lượt truy cập: 926265