Sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19 –NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập”, Tỉnh ủy Phú Yên đã triển khai thực hiện quyết liệt, bước đầu mang lại những kết quả nhất định. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Phú Yên đã tinh giảm 78 tổ chức, giảm 245 biên chế.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên được thành lập vào đầu tháng 5/2018 trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị là: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh và Ban Quản lý xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

Sau khi sáp nhập, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên được tinh gọn hơn. Từ 21 phòng trực thuộc giảm xuống còn 12 phòng. Lộ trình đến năm 2020 tiếp tục giảm xuống còn 8 phòng. Lãnh đạo Ban cũng giảm xuống còn 1 Giám đốc và 4 Phó giám đốc. Việc tinh gọn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy không ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Đối với chế độ lương, tất cả cán bộ, viên chức được hưởng cao hơn so với thời điểm chưa sáp nhập. Bình quân mỗi người nhận bằng 1,6 lần mức lương cơ bản.

Ông Cao Đình Huy, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên cho biết: Trước đây 3 Ban Quản lý có các phòng chức năng nhiệm vụ tương đối giống nhau nên việc nhập lại không ảnh hưởng đến thực hiện công việc. Hiệu quả chỉ đạo điều hành là rất rõ rệt khi đã giảm được các đầu mối. Tuy nhiên khó khăn là với một đơn vị có quy mô lớn thì cần phải có thêm thời gian, lộ trình sắp xếp để vận hành có hiệu quả hơn.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Phú Yên đã tinh giảm 78 tổ chức (gồm: 2 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 30 đơn vị cấp phòng; 46 đơn vị trường học; giảm 98 lãnh đạo (4 lãnh đạo cấp sở, 39 lãnh đạo cấp phòng, 55 lãnh đạo các trường học); giảm 245 biên chế.
 
Ở cấp huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện chủ trương đồng chí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương ở 4/9 đơn vị. Tất cả các địa phương đều thực hiện chủ trương bố trí Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Riêng huyện Tây Hòa hoàn thành việc hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.
 
Bên cạnh đó, có 114/625 thôn, buôn, khu phố đã thực hiện mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, buôn, khu phố. 
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Công văn số 5954/BNV-TCBC, ngày 05/12/2018 của Bộ Nội vụ), tỉnh Phú Yên đang tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện. 
 
Ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khẳng định: Việc sắp xếp bộ máy, cán bộ theo chủ trương Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII ở Phú Yên được thực hiện khá quyết liệt, với những kết quả hết sức cụ thể. Ban đầu triển khai thực hiện, tỉnh cũng gặp một số khó khăn nhất định. Một số cán bộ, đảng viên băn khoăn lo lắng về tính khả thi và hiệu quả công việc. Nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, chúng ta đã đạt được kết quả tốt, hiệu quả thật sự.
 
Thời gian tới, Tỉnh ủy Phú Yên tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan, đơn vị; thực hiện một số mô hình thí điểm về tổ chức bộ máy, cán bộ theo chủ trương và hướng dẫn của Trung ương. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy Phú Yên tiếp tục bố trí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương. Đây cũng là sự chuẩn bị trước một bước về công tác nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tới./.

Theo VOV.VN

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 1

Trong ngày: 25

Trong tuần: 1989

Trong tháng: 7190

Trong năm: 296744

Tổng số lượt truy cập: 926248