UBND tỉnh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa (Nguồn:PYO)
Ảnh minh họa (Nguồn:PYO)
 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể và địa phương cần tiếp tục thực hiện công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo Luật PBGDPL gồm: Người dân vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo; vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn; ngư dân; người lao động trong doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình; người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Yêu cầu các cơ quan chức năng và UBND cấp huyện, cấp xã tiếp tục triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở. Trong đó tập trung nhiệm vụ củng cố, kiện toàn mạng lưới tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên; chú trọng việc bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho các hòa giải viên; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về hòa giải cơ sở.

Đối với công tác đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp quán triệt việc nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và triển khai thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật theo Quyết định 619 ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL gắn với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và nhiệm vụ chính trị của tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; phát hiện và nhân rộng các mô hình, hình thức PBGDPL có hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn…

Hoàng Ly


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 1

Trong ngày: 1300

Trong tuần: 5057

Trong tháng: 19301

Trong năm: 220310

Tổng số lượt truy cập: 849814