UBND tỉnh vừa ban hành thông báo kết luận và chỉ đạo của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chí Hiến và Trần Hữu Thế tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5/2019.

Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 5/2019 tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh
Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 5/2019 tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh
 

Theo đó, ngày 28/5/2019, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chí Hiến và Trần Hữu Thế đã tiếp công dân định kỳ tháng 5/2019 theo quy định của pháp luật. Sau khi nghe nội dung trình bày của từng công dân và ý kiến của lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự buổi tiếp, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận, chỉ đạo đối với 17 lượt trường hợp công dân cụ thể như sau:

1. Trường hợp ông Đặng Thanh Bình, trú tại khu phố Hưng Phú, phường 5, thành phố Tuy Hòa đề nghị cho biết kết quả: Đối với nội dung ông phản ánh việc xả nước thải gây ô nhiễm môi trường của Công ty TNHH thủy sản Hải Tinh tại Khu công nghiệp An Phú; đồng thời tiếp tục phản ánh việc Công ty TNHH thủy sản Hải Tinh tiếp tục xả thải trực tiếp không qua xử lý vào ngày 27/5/2019 (Nội dung 1); Việc ông phản ánh bà Lê Đào An Xuân-Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản cho phép Công ty TNHH thủy sản Hải Tinh vận hành thử hệ thống xử lý nước thải là không thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại kỳ tiếp công dân tháng 11/2018 (Nội dung 2); Đề nghị UBND tỉnh trả lời rõ việc quản lý quy hoạch đường Hùng Vương (Nội dung 3).

- Đối với nội dung 1: Việc ông Bình phản ánh việc xả nước thải gây ô nhiễm môi trường của Công ty TNHH thủy sản Hải Tinh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Đoàn kiểm tra. Tuy nhiên có một số nội dung kiểm tra có tính chất phức tạp, do đó Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1189/STNMT-TTra ngày 24/5/2019 xin gia hạn đến ngày 15/6/2019. Đề nghị ông Bình chờ kết quả.

Việc Công ty TNHH thủy sản Hải Tinh tiếp tục xả thải trực tiếp không qua xử lý vào ngày 27/5/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản và lấy mẫu phân tích. Do đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND thành phố Tuy Hòa, Công an tỉnh (Cảnh sát môi trường) tiếp tục kiểm tra, trên cơ sở kết quả kiểm tra mẫu, xử lý theo quy định pháp luật và làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc giám sát quy trình vận hành thử hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH Thủy sản Hải Tinh để xả thải trực tiếp ra môi trường. Đồng thời, có văn bản trả lời cho ông Đặng Thanh Bình và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 20/6/2019.

- Đối với nội dung 2: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trực tiếp tổ chức đối thoại với ông Đặng Thanh Bình. Đồng thời, giám sát việc Công ty TNHH thủy sản Hải Tinh vận hành thử hệ thống xử lý nước thải, kịp thời báo cáo và đề xuất UBND tỉnh nếu có vướng mắc phát sinh.

Giao Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Kinh tế) theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Đối với nội dung 3: Giao Sở Xây dựng làm việc với ông Đặng Thanh Bình để làm rõ các nội dung ông Bình phản ánh và có văn bản trả lời cho công dân và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 20/6/2019.

2. Trường hợp ông Nguyễn Thành Long và Nguyễn Thành Sơn (con của ông Nguyễn Thành Long), trú tại 299 Lê Duẫn, phường 7, thành phố Tuy Hòa: Khiếu nại việc UBND thành phố Tuy Hòa không cấp Giấy phép xây dựng nhà ở đối với số nhà 299 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa.

Ghi nhận ý kiến kiến nghị của công dân, giao UBND thành phố Tuy Hòa kiểm tra, xem xét giải quyết nội dung Đơn khiếu nại đề ngày 28/5/2019 của ông Nguyễn Thành Long theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, có văn bản thông tin cho công dân và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/6/2019.

3. Trường hợp ông Huỳnh Xuân, trú tại thôn Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa: Tiếp tục phản ánh việc UBND thành phố Tuy Hòa không giải quyết việc yêu cầu bồi thường diện tích đất ruộng bị thu hồi để làm đê bao sông Bao Đài mặc dù UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo.

Vấn đề này, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 2335/UBND-ĐTXD ngày 08/5/2019. Yêu cầu UBND thành phố Tuy Hòa sớm giải quyết, có văn bản trả lời cho công dân. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc báo cáo cụ thể và đề xuất hướng xử lý cho UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường). Thời gian thực hiện trước ngày 25/6/2019.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc việc thực hiện của UBND thành phố Tuy Hòa. Trên cơ sở báo cáo của UBND thành phố Tuy Hòa, tổng hợp đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

4. Trường hợp ông Võ Thanh An (được bà Võ Thị Thanh Lâm ủy quyền), trú tại số 16 đường Hai Bà Trưng, phường 4, thành phố Tuy Hòa: Cho biết theo giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đề ngày 25/7/2018 của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố Tuy Hòa ngày 22/8/2018 bà Võ Thị Thanh Lâm (chị gái ông Võ Thành An) sẽ được nhận kết quả giải quyết giao 21,3m2 đất tại thửa đất số 32, tờ bản đồ số D4-IV-B-d, KP 2, Phường 4, thành phố Tuy Hòa nhưng đến nay đã quá thời hạn vẫn chưa nhận được kết quả giải quyết mặc dù ông đã đi lại nhiều lần yêu cầu giải quyết. Đề nghị UBND tỉnh can thiệp để ông sớm nhận được kết quả giải quyết.

Tại buổi tiếp công dân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa - Nguyễn Lương Sinh đã nhận thiếu sót trước công dân và lãnh đạo UBND tỉnh về sự chậm trễ, kéo dài trong việc xử lý vụ việc ông Võ Thanh An.

Yêu cầu UBND thành phố Tuy Hòa sớm giải quyết vụ việc của ông Võ Thành An, không để công dân đi lại phản ánh nhiều lần, có văn bản trả lời cho công dân và báo cáo UBND tỉnh trước 20/6/2019.

5. Trường hợp ông Huỳnh Hữu Hạng, trú tại Điện Biên Phủ, phường 5, thành phố Tuy Hòa: Đề nghị UBND tỉnh can thiệp giải quyết việc gia đình ông bị thu hồi đất để thực hiện dự án đường Điện Biên Phủ và Nguyễn Trãi kéo dài nhưng áp giá đền bù không thỏa đáng, các hộ liền kề cùng nguồn gốc đất nhưng được áp giá cao hơn gia đình ông.

Giao UBND thành phố Tuy Hòa kiểm tra, giải quyết nội dung ông Huỳnh Hữu Hạng trình bày nêu trên theo đúng quy định pháp luật, có văn bản trả lời cho công dân và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 20/6/2019.

6. Trường hợp ông Dương Văn Tý, trú tại thôn Phước Hậu 2, phường 9, thành phố Tuy Hòa: Khiếu nại việc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cắt hết các chế độ giành cho thân nhân liệt sỹ của bà Dương Thị Năm (mẹ ông Tý) từ năm 2016 đến nay.

Nội dung đề nghị của ông Dương Văn Tý, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã có Văn bản số 29/SLĐTBXH-NCC ngày 05/01/2019 trả lời cho ông Dương Văn Tý. Tuy nhiên, ông Dương Văn Tý không đồng ý với trả lời Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Để có cơ sở tra cứu, xem xét giải quyết đúng quy định pháp luật, đề nghị ông Dương Văn Tý cung cấp các thông tin liên quan đến việc ông đề nghị giải quyết chế độ cho bà Dương Thị Năm (mẹ ông Tý) thân nhân của Liệt sĩ Dương Văn Ngó cho Ban tiếp công dân tỉnh.

Giao Ban tiếp công dân tỉnh tiếp nhận các thông tin do ông Dương Văn Tý cung cấp, tham mưu UBND tỉnh có văn bản chuyển toàn bộ hồ sơ, thông tin do ông Dương Văn Tý cung cấp đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội xem xét giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

7. Trường hợp ông Phạm Hoàng Cường, trú tại 67 Duy Tân, phường 5, thành phố Tuy Hòa: Phản ánh việc UBND thành phố Tuy Hòa không giải quyết đơn khiếu nại đề ngày 03/4/2019 của ông khiếu nại đối với Quyết định cưỡng chế số 1293/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND thành phố Tuy Hòa.

Tiếp nhận và chuyển đơn đề ngày 28/5/2019 của ông Phạm Hoàng Cường để UBND thành phố Tuy Hòa xem xét, giải quyết, có văn bản trả lời cho công dân và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 20/6/2019.

8. Trường hợp ông Nguyễn Minh Châu, trú tại khu phố Chí Đức, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, nội dung đăng ký: Yêu cầu khui thông miệng cống tại km 1304 + 900 Quốc lộ 1A tại khu phố Chí Đức theo đúng thiết kế của Bộ Giao thông Vận tải để thoát nước mưa không tràn ngập trên đường và tràn ngập vào nhà dân.

Ghi nhận nội dung yêu cầu của ông Nguyễn Minh Châu, giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tuy An mời chủ đầu tư Dự án mở rộng Quốc lộ 1 (đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên) kiểm tra làm rõ theo nội dung yêu cầu của ông Nguyễn Minh Châu, xem xét sớm có giải pháp khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân. Thời gian hoàn thành và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trong tháng 6/2019.

9. Trường hợp ông Nguyễn Văn Hưng, trú tại thôn Định Phong, xã An Nghiệp, huyện Tuy An: Phản ánh việc UBND huyện Tuy An không giải quyết nội dung tố cáo ông Tô Văn Trung là lính ngụy không trình diện cách mạng mà được bố trí làm Trưởng thôn và chiếm dụng khoảng 1ha đất sản xuất.

Giao UBND huyện Tuy An kiểm tra, rà soát, tổ chức đối thoại với ông Nguyễn Văn Hưng làm rõ các vấn đề khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Văn Hưng, có văn bản trả lời dứt điểm cho công dân và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/6/2019.

10. Trường hợp bà Phan Thị Hoa, Đào Thị Kim Phụng (đại diện các hộ dân thôn Nhơn Hội và Hội Sơn), trú tại thôn Nhơn Hội, xã An Hòa, huyện Tuy An: Đề nghị UBND tỉnh không cho di dời chợ Yến vì là chợ truyền thống của thôn Nhơn Hội và Hội Sơn. Đồng thời, đề nghị cho biết quyết định cưỡng chế di dời chợ Yến theo đài phát thanh xã thông báo; Đề nghị cho biết việc chợ Yến mới xây được xây dựng trên thôn Tân An tại sao gọi là chợ Yến mới thôn Nhơn Hội; Đề nghị ông Nguyễn Duy Dương-Chánh thanh tra tỉnh trả lời cho bà con biết việc di dời chợ Yến có phải là chủ trương của Đảng và Nhà nước hay không; Phản ánh việc ông Nguyễn Ngọc Quynh-Chủ tịch Ủy ban Mặt trận xã An Hòa lấn chiếm 2m2 đất mặt tiền chợ và một số bà con lấn chiếm theo gây ách tắc giao thông.

Tại buổi tiếp công dân hôm nay, mặc dù các bà Phan Thị Hoa, Đào Thị Kim Phụng đăng ký 04 nội dung tiếp như trên. Tuy nhiên qua trao đổi các bà Phan Thị Hoa và Đào Thị Kim Phụng (đại diện các hộ dân thôn Nhơn Hội và Hội Sơn) cho biết, việc các bà đăng ký với những nội dung này hầu như chỉ một số người xuất phát từ mong muốn được cho các hộ dân vẫn tiếp tục họp tại Chợ Yến (cũ), còn các hộ có nhu cầu đăng ký họp Chợ Yến (mới) thì được họp chợ Yến (mới), chính quyền địa phương không được cưỡng chế các hộ dân buộc lên họp Chợ Yến (mới).

Về chủ trương xây dựng Chợ Yến (mới) là phù hợp quy hoạch đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định của nhà nước, đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu thực tế phát triển kinh tế xã hội và nguyện vọng của nhân dân địa phương. Do đó, trước mắt các hộ tiểu thương có đủ điều kiện thì di dời vào Chợ Yến (mới); đối với các hộ tiểu thương chưa đủ điều kiện thì tiếp tục hoạt động mua bán tại Chợ Yến (cũ).

Giao UBND huyện Tuy An trên cơ sở các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến việc di dời Chợ Yến tiếp tục giải quyết và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

 11. Trường hợp ông Nguyễn Thái Thụy, trú tại thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa: Đề nghị UBND tỉnh can thiệp, chỉ đạo UBND huyện Phú Hòa tháo dỡ mái tôn, trả lại tường gạch và cửa sắt mà ông Trần Xuân Mai chiếm giữ để ông sửa chữa nhà ở.

 Theo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa cho biết, thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 123/TB-UBND ngày 29/3/2019, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Hòa Thắng làm việc với ông Trần Xuân Mai và đến nay ông Mai đã tháo dỡ xong phần mái tôn lấn, chiếm Quốc lộ 25 (phần mái tôn phía trước), UBND huyện cũng đã ban hành Công văn số 397/UBND ngày 22/4/2019 trả lời ông Nguyễn Thái Thụy. Tuy nhiên, tại buổi tiếp công dân hôm nay ông Thụy yêu cầu UBND huyện Phú Hòa chỉ đạo tháo dỡ mái tôn phần phía sau, trả lại tường gạch và cửa sắt mà ông Trần Xuân Mai chiếm giữ để ông sữa chữa nhà ở. Do đó, yêu cầu UBND huyện Phú Hòa kiểm tra, giải quyết dứt điểm nội dung yêu cầu của ông Nguyễn Thái Thụy, có văn bản trả lời cho công dân và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 20/6/2019.

Giao trách nhiệm cho Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của UBND huyện Phú Hòa.

12. Trường hợp ông Nguyễn Thịnh, trú thôn Phú Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa: Đề nghị UBND tỉnh trực tiếp giải quyết, không giao cho UBND huyện Phú Hòa giải quyết việc ông nhiều lần khiếu nại gia đình ông Nguyễn Xuân Lãm xây dựng tường rào trước cửa nhà của ông, được hay không trả lời cho ông được biết.

Giao UBND huyện Phú Hòa trực tiếp cùng các cơ quan chức năng, UBND xã Hòa Thắng và các Hội, đoàn thể có kế hoạch cụ thể tổ chức hòa giải, vận động các bên để có hướng giải quyết dứt điểm, có tình có lý, tạo điều kiện cho hộ ông Nguyễn Thịnh sinh hoạt thoáng mát. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/6/2019. 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo UBND huyện Phú Hòa trong công tác vận động, hòa giải (lưu ý vấn đề tư cách Đảng viên của ông Nguyễn Xuân Lãm). Nếu có khó khăn, vướng mắc thông báo để UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

13. Trường hợp ông Lê Thanh Truyền, trú tại thôn Phú Sen Tây, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa: Khiếu nại Công văn số 312/UBND ngày 19/3/2019 của UBND huyện Phú Hòa về việc cấp Giấy CNQSDĐ của gia đình ông.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Phú Hòa kiểm tra lại việc cấp Giấy CNQSDĐ của gia đình ông Lê Thanh Truyền, trả lời cho công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/6/2019.

14. Trường hợp ông Huỳnh Kim Yên, trú tại thôn Quảng Mỹ, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa: Tố cáo Chí nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tây Hòa và UBND huyện Tây Hòa cố tình làm sai quy định, ép dân không làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) để lấy đất bán cho Công ty COLIKE (gửi kèm đơn đề ngày 14/01/2019).

Giao UBND huyện Tây Hòa tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 726/TB-UBND ngày 12/12/2018, đồng thời xem xét, kiểm tra làm rõ và giải quyết nội dung đơn đề ngày 14/01/2019 của ông Huỳnh Kim Yên theo quy định pháp luật, có văn bản trả lời dứt điểm cho công dân; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/6/2019. Trường hợp có vướng mắc, khó khăn chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn giải quyết.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giải quyết nội dung ông Huỳnh Kim Yên tố cáo đối với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tây Hòa, có văn bản trả lời cho công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/6/2019.

15. Trường hợp ông Lê Văn Trí, trú tại khu phố Mỹ Lệ Tây, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa: Phản ánh việc UBND huyện Tây Hòa không giải quyết đất tái định cư cho con ông là Lê Hận Trì theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Vấn đề này, UBND tỉnh đã có Văn bản số 2569/UBND-NC này 21/5/2019 chuyển đơn của ông Lê Hận Trì (con ông Lê Văn Trí) để Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa xem xét theo quy định pháp luật, có văn bản trả lời cho công dân và báo cáo UBND tỉnh trong tháng 5/2019. Yêu cầu UBND huyện Tây Hòa thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh nêu trên.

16. Trường hợp bà Nguyễn Thị Hẳn trú tại khu phố Phú Hiệp 2, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa: Yêu cầu giải quyết dứt điểm việc bà tố cáo ông Lương Thúc Quý (nguyên Bí thư Đảng ủy xã Hòa Hiệp Trung) lấn chiếm 2.060m2 đất công, chuyển nhượng trái phép theo Kết luận số 12-KL/KT ngày 31/10/2001 của UBKT Tỉnh ủy (Nội dung 1); Tố cáo ông Lê Tấn Thảo- Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa lấy đất của bà tại khu phố Phú Hiệp 3, thị trấn Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa (Nội dung 2).

Đối với nội dung 1: Giao UBND huyện Đông Hòa rà soát các nội dung khiếu nại theo Đơn đề ngày 06/5/2019 của bà Nguyễn Thị Hẳn, có văn bản báo cáo kết quả cho UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) và thông tin cho công dân được biết trước ngày 25/6/2019.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở báo cáo của UBND huyện Đông Hòa; tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh hướng xử lý dứt điểm.

Đối với nội dung 2: Liên quan đến nội dung này, TAND tỉnh Phú Yên đã có Bản án phúc thẩm số 13/2018/DS-PT ngày 07/02/2018. Theo nội dung trình bày của bà Nguyễn Thị Hẳn tại buổi tiếp công dân hôm nay, thì hiện nay TAND cấp cao tại Đà Nẵng đang thụ lý giải quyết theo trình tự thủ tục giám đốc thẩm. Đề nghị bà chờ kết quả giải quyết của TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Việc tố cáo ông Lê Tấn Thảo-Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa cấp Giấy CNQSDĐ cho bà Lê Thị Thía đối với thửa đất đang tranh chấp mà hiện nay TAND cấp cao tại Đà Nẵng đang thụ lý giải theo khiếu nại của bà Hẳn, giao UBND huyện Đông Hòa kiểm tra, soát xét nội dung đơn tố cáo đề ngày 25/5/2019 của bà Nguyễn Thị Hẳn giải quyết theo đúng quy định pháp luật, có văn bản trả lời cho công dân và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/6/2019.

Giao Thanh tra tỉnh theo dõi đôn đốc việc thực hiện của UBND huyện Đông Hòa.

17. Trường hợp bà Nguyễn Thị Xiêm (con gái ông Nguyễn khả Tuấn), trú tại thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa: Phản ánh việc UBND huyện Đông Hòa không giải quyết đơn khiếu nại của bà theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 739/UBND-NC ngày 12/02/2019 (Nội dung 1); Phản ánh việc UBND xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp Giấy CNQSDĐ và tài sản gắn liền trên đất đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 739/UBND-NC ngày 12/02/2019 (Nội dung 2).

Yêu cầu UBND huyện Đông Hòa thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 739/UBND-NC ngày 12/02/2019, có văn bản thông tin cho bà Nguyễn Thị Xiêm (con gái ông Nguyễn khả Tuấn) biết trước ngày 25/6/2019. Giao Văn Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Nội chính) theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của UBND huyện Đông Hòa.

Hải Nam


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 1

Trong ngày: 123

Trong tuần: 1135

Trong tháng: 1135

Trong năm: 114059

Tổng số lượt truy cập: 1075138