Trong thời gian qua, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 48-NQ/TW, ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020;

Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp dân định kỳ (ảnh minh họa)
Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp dân định kỳ (ảnh minh họa)
 
               Theo đó, để xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh trước hết hoàn thiện các văn bản làm cơ sở để thực hiện các quy trình soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL, trên cơ sở đó thời gian qua UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa các văn bản của Trung ương có liên quan để triển khai thực hiện.

Từ năm 2005 đến năm 2019 trên địa bàn tỉnh đã ban hành 3.558 văn bản, trong đó HĐND, UBND tỉnh đã ban hành 674 văn bản; HĐND, UBND cấp huyện ban hành 372 văn bản; HĐND, UBND cấp xã ban hành 2.512 văn bản. Nhìn chung các VBQPPL do HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh ban hành đều kịp thời, đáp ứng được yêu cầu điều chỉnh và quản lý xã hội ở địa phương, VBQPPL được ban hành phù hợp, thống nhất với các quy định của cơ quan nhà nước cấp trên, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác thẩm định, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL đã được tiến hành thường xuyên, kịp thời, có chất lượng và đồng bộ ở tất cả các ngành. Đây là những hoạt động quan trọng nhằm phát hiện và khắc phục những khiếm khuyết, sai sót VBQPPL, góp phần hoàn thiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Trong thời gian qua, kết quả tự kiểm tra, xử lý trên địa bàn tỉnh đã phát hiện đề nghị xử lý 92 văn bản ban hành không phù hợp, trái pháp luật, trái thẩm quyền. Hàng năm Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu Chủ tịch UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra VBQPPL của HĐND, UBND cấp dưới trực tiếp. Qua kiểm tra đã phát hiện 141 văn bản được ban hành chưa phù hợp với quy định pháp luật. Bên cạnh đề nghị xử lý văn bản, còn đề nghị khắc phục hậu quả và xử lý trách nhiệm cơ quan, cá nhân soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, ký ban hành văn bản. Qua công tác kiểm tra văn bản, đã kịp thời chấn chỉnh, đề nghị xử lý những văn bản ban hành trái pháp luật, không còn phù hợp với hệ thống pháp luật, đồng thời ngăn chặn hậu quả pháp lý do văn bản trái pháp luật gây ra, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cá nhân, tổ chức. Bên cạnh đó, đây cũng là một biện pháp để các địa phương có trách nhiệm hơn, tuân thủ trình tự, thủ tục ban hành VBQPPL, đảm bảo văn bản của địa phương phù hợp với hệ thống VBQPPL, hạn chế tối đa tình trạng ban hành văn bản trái pháp luật, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng cho công dân, tổ chức.

UBND tỉnh luôn kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực ngành, địa bàn quản lý. Trên cơ sở tham mưu của các cơ quan chuyên môn, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn các văn bản do Trung ương quy định trong tất cả các lĩnh vực như đất đai; lĩnh vực phí, lệ phí, lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, công thương… Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tại UBND cấp huyện, cấp xã được triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, dưới nhiều hình thức khác nhau đã mang lại hiệu quả cao trong việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới được ban hành đã nâng cao nhận thức, hiểu biết, tạo sự đồng thuận trong xã hội khi văn bản được triển khai áp dụng. Do đó, đã góp phần chuyển tải hàng nghìn tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật vào sâu rộng trong cộng đồng dân cư, kịp thời giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của người dân về các chính sách, pháp luật, giúp cho người dân hiểu được các quy định của pháp luật.

Hoàng Lê


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 1

Trong ngày: 623

Trong tuần: 1067

Trong tháng: 5509

Trong năm: 314087

Tổng số lượt truy cập: 943591