Năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Hinh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp đạt nhiều kết quả tích cực.

Đ/c Đào Bảo Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020 của Huyện ủy Sông Hinh
Đ/c Đào Bảo Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020 của Huyện ủy Sông Hinh
 

 

Theo đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, triển khai các văn bản pháp luật được quan tâm thực hiện thường xuyên, nhất là các văn bản pháp luật mới ban hành; đã tổ chức 85 hội nghị, 199 lượt tuyên truyền pháp luật nói chung, với hơn 26.893 lượt người tham dự và cấp phát hơn 26.902 tập tài liệu, tờ rơi, tờ gấp pháp luật. Thực hiện tốt việc góp ý dự thảo các Nghị định, Luật, Chỉ thị, Quyết định, các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an và các ban, ngành có chức năng, thẩm quyền ban hành nhằm hoàn thiện thể chế pháp luật có liên quan đến lĩnh vực tư pháp. Trong năm, đã góp ý 06 thông tư, 04 kế hoạch, 03 Quy chế, 02 dự thảo Luật, 01 Nghị quyết, 01 Nghị định.

Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan tư pháp cấp trên kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức ở các cơ quan tư pháp đảm bảo có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp.

Tòa án Nhân dân huyện đã giải quyết 338/371 vụ, việc các loại, đạt tỷ lệ 91,1%. So với cùng kỳ năm trước, giải quyết, thụ lý tăng 98/91 vụ, việc. Các án giải quyết trong năm không có án bị hủy, sửa do chủ quan. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện đã kiểm sát việc thụ lý 77 tin báo, tố giác tội phạm; đã xử lý 68 tin báo, tố giác (đạt 88,31%); thụ lý kiểm sát điều tra 50 vụ-48 bị can, đã giải quyết 40 vụ-43 bị can (đạt tỷ lệ 80%); thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố, đã thụ lý giải quyết 18/18 vụ (đạt 100%); thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 22 vụ-48 bị cáo; đã xét xử 17 vụ-38 bị cáo, đình chỉ 01 bị cáo, trả hồ sơ điều tra bổ sung 01 vụ-01 bị can, đang giải quyết 04 vụ-08 bị cáo. Kiểm sát việc thụ lý, giải quyết 320 vụ, việc dân sự; Tòa án đã giải quyết 251 vụ, việc, hiện còn 69 vụ việc (có 06 vụ quá hạn).

Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã thụ lý tổng số 484 việc, với tổng số tiền là 21.801.960.000đ (trong đó: số cũ chuyển sang 110 việc và .8.991.687.000đ; thụ lý mới 374 việc và 12.810.273.000đ); đã thi hành xong 346/426 việc với số tiền 6.515.704.000đ/13.750.741.000đ có điều kiện thi hành, đạt 81,22 % về việc và 47,38% về tiền (vượt 1,22% về việc và 9,38% về tiền so với chỉ tiêu giao); chuyển kỳ sau thi hành 135 việc, với số tiền 15.137.423.000đ, trong đó số tiền có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 7.235.037.000 đ.

Các cơ quan, tổ chức bổ trợ tư pháp tiếp tục được quan tâm củng cố, kiện toàn, số lượng và chất lượng được nâng lên, hoạt động ngày càng hiệu quả trên các lĩnh vực. Việc tổ chức các phiên Tòa xét xử từng bước được đổi mới, xác định rõ vị trí, quyền hạn, trách nhiệm của người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng theo hướng đảm bảo tính công khai, dân chủ, nghiêm minh; nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên Tòa, bảo đảm tranh tụng dân chủ với Người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác; tạo mọi điều kiện thuận lợi để Luật sư bào chữa cho bị cáo nghiên cứu hồ sơ, tham gia bào chữa đúng quy định pháp luật.

  Phòng Tư pháp phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng đặc thù, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã: Ea Bar, Đức Bình Tây, Đức Bình Đông, Ea Trol, Sơn Giang cho 350 người tham dự với các nội dung như: Pháp luật Hình sự, tố tụng hình sự và thi hành án hình sự; Pháp luật Dân sự, tố tụng dân sự và thi hành án dân sự; pháp luật Hôn nhân và gia đình và pháp luật về trẻ em; Pháp luật hành chính, khiếu nại, tố cáo và tố tụng  hành chính; pháp luật Đất đai, nhà ở, môi trường và bảo vệ người tiêu dùng; pháp luật về Lao động, việc làm, bảo hiểm; Pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng và pháp luật về chính sách ưu đãi xã hội khác và các lĩnh vực khác liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 75 tổ hòa giải với 451 hòa giải viên, từ đầu năm đến nay các tổ hòa giải đã tiếp nhận 97 vụ. Trong đó: hòa giải thành 66 vụ, hòa giải không thành 16 vụ, số vụ chưa giải quyết xong 15 vụ…

Hoàng Oanh


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 3

Trong ngày: 390

Trong tuần: 390

Trong tháng: 5293

Trong năm: 5293

Tổng số lượt truy cập: 1197255