Ngày 9-10, UBND tỉnh có Công văn chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên và các chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật.

Ảnh minh họa (nguồn: internet)
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
 

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời kiến nghị và kiên quyết xử lý văn bản có nội dung trái pháp luật theo đúng quy định. Tập trung nguồn lực, bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời cho hoạt động xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp theo quy định của pháp luật; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ năng soạn thảo, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; bố trí công chức có trình độ chuyên môn, am hiểu sâu trong các lĩnh vực để thực hiện công tác tham mưu soạn thảo văn bản.

UBND tỉnh cũng giao Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh kiểm tra, xử lý kịp thời các sai phạm trong công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, theo hướng: Xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo, thẩm định trong trường hợp văn bản không đảm bảo về chất lượng, chậm tiến độ, không bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc tham mưu xây dựng, ban hành văn bản trái pháp luật. Cùng đó, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo nêu trên của Chủ tịch UBND tỉnh; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Chủ tịch UBND tỉnh.

Thủy Loan (PYP)


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 1

Trong ngày: 82

Trong tuần: 82

Trong tháng: 6127

Trong năm: 271267

Tổng số lượt truy cập: 381018