UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND về triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về chỉ đạo xử lý kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án có liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng tại tỉnh Phú Yên.

 

Đoàn Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại Phú Yên THÁNG 5/2017 (Ảnh minh họa)
Đoàn Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại Phú Yên THÁNG 5/2017 (Ảnh minh họa)
 

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan khẩn trương thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo yêu cầu chất lượng và thời gian quy định. Đối với các dự án lớn, quan trọng có tác động lan tỏa đến các dự án khác và thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh khi chưa điều chỉnh được quy hoạch, kế hoạch phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 và quy hoạch 03 loại rừng, tham mưu UBND tỉnh có văn bản xin ý kiến bộ, ngành liên quan tháo gỡ vướng mắc, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tiếp tục sớm triển khai thực hiện dự án. Đồng thời, xác định ngay vị trí, quỹ đất trồng rừng thay thế, kịp thời thu đầy đủ số tiền trồng rừng thay thế của các chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ để triển khai trồng rừng thay thế diện tích rừng đã khai thác, chuyển đổi sang mục đích khác. Đồng thời, thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 4900/UBND-KT ngày 01/9/2017 về rà soát, xây dựng lại định mức kinh tế, kỹ thuật, đơn giá trồng rừng thay thế Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 14/6/2016, đảm bảo đúng quy định tại Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tránh thất thu ngân sách.

Bên cạnh đó, chấm dứt việc cho phép khai thác rừng khi chưa có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Kiểm tra, rà soát tất cả các dự án đang triển khai thực hiện có liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tổ chức rà soát, tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo chấm dứt việc cho phép các dự án được triển khai thực hiện khi chưa đủ trình tự, thủ tục theo quy định; chưa có các quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan triển khai thực hiện chấm dứt tình trạng tham mưu UBND tỉnh thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng và chưa đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Rà soát, tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất (trong đó có đất rừng và rừng) của các dự án không đủ điều kiện tiếp tục triển khai hoặc những dự án đã di chuyển sang vị trí khác (dự án Nhà máy Lọc hóa dầu Vũng Rô - Khu Làng Thượng).

Về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đặc dụng Đèo Cả, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng (khoảng 16ha) rừng đặc dụng Đèo Cả để cung cấp cho đoàn kiểm tra của Thanh tra Chính phủ khi có yêu cầu.

Về rà soát lại hiện trạng và tính toán tính hiệu quả kinh tế -xã hội của các dự án, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát lại hiện trạng và tính toán hiệu quả kinh tế-xã hội của các dự án có liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng trên địa bàn toàn tỉnh. Trên cơ sở đó chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh có văn bản trao đổi, thống nhất với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan để xem xét, xử lý các tồn tại, vướng mắc theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Đối với một số nội dung liên quan đến dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp New City Việt Nam để cung cấp cho đoàn kiểm tra của Thanh tra Chính phủ khi có yêu cầu.

UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng, cung cấp thông tin kịp thời về kết quả xử lý các nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ cho các cơ quan báo, đài biết để tuyên truyền, tránh thông tin thất thiệt, phiến diện.

Hải Nam 


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 1

Trong ngày: 81

Trong tuần: 81

Trong tháng: 6126

Trong năm: 271266

Tổng số lượt truy cập: 381017