Tháng 11/2018, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; bổ trợ tư pháp và thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở Tư pháp tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh kiểm tra công tác tại Sở Tư pháp (Ảnh minh họa)
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh kiểm tra công tác tại Sở Tư pháp (Ảnh minh họa)
 

Theo đó, Sở đã thực hiện tốt công tác thẩm định, góp ý các dự thảo VBQPPL, đảm bảo tham mưu cho UBND tỉnh chặt chẽ, đúng pháp luật, có tính khả thi cao; tham gia ý kiến đối với các dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án điện mặt trời, điện gió trên địa bàn tỉnh; Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông; Ban Dân tộc tỉnh; đề nghị Hội Doanh nghiệp tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đề xuất khó khăn, vướng mắc để chuẩn bị tổ chức Hội nghị trao đổi, giải đáp thắc mắc nhằm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiến hành thẩm định 11 dự thảo văn bản (06 quyết định, 05 nghị quyết); góp ý 13 dự thảo văn bản của địa phương (10 quyết định, 03 nghị quyết), đạt 100% số dự thảo văn bản do các cơ quan yêu cầu; góp ý 04 văn bản hành chính; phúc đáp 05 văn bản theo đề nghị của các cơ quan liên quan.

Sở đã tham mư UBND tỉnh ban hành văn bản đôn đốc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin; Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 7/11/2018 khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Ngày Pháp luật và Luật Hòa giải ở cơ sở và tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Ngày Pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở và hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018. Sở Tư pháp ban hành kế hoạch mua sách và cấp phát cho Tủ sách pháp luật cấp xã năm 2018; góp ý dự thảo Luật Thi hành án Hình sự (sửa đổi); đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả công tác PBGDPL năm 2018; phổ biến nội dung trọng tâm tuyên truyền PBGDPL tháng 11, 12 năm 2018; báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Công tác bổ trợ tư pháp tiếp tục được tăng cường, nhất là công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động giám định tư pháp theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh; báo cáo tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất do nhà nước quản lý kể từ ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực đến nay; việc đấu giá tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế gửi Bộ Tư pháp; đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất do nhà nước quản lý. Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giám định tư pháp năm 2018 cho các tổ chức, cá nhân giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh; tiến hành ký kết Quy chế phối hợp số 02/QCPH-STP-CAT-VKSNDT-TANDT ngày 12/11/2018 phối hợp các cơ quan Nội chính trong hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh; cấp Giấy đăng ký hoạt động 01 Văn phòng luật sư; cấp Thẻ đấu giá viên 02 trường hợp; cấp 01 Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty đấu giá hợp danh.

          Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thụ lý tại Trung tâm 13 vụ/13 người; trợ giúp bằng hình thức tham gia tố tụng 13 vụ; thực hiện 01 đợt truyền thông hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho người khuyết tật tại 05 xã thuộc địa bàn huyện Tuy An. Cung cấp biểu mẫu, thông tin về trợ giúp pháp lý cho các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên tại cơ quan và tham gia tiếp dân định kỳ hàng tháng do UBND và HĐND tỉnh tổ chức. Tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hộ tịch và chứng thực tại UBND các xã thuộc địa bàn huyện Sông Hinh và Sơn Hòa; ban hành Quyết định và tiến hành thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về công chứng tại Văn phòng công chứng Phú Yên; báo cáo UBND tỉnh về kết quả kiểm tra đơn khiếu nại của công dân về đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. Tiếp nhận, xử lý 02 đơn phản ánh, kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Hoàng Oanh


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 1

Trong ngày: 709

Trong tuần: 2589

Trong tháng: 17351

Trong năm: 131092

Tổng số lượt truy cập: 760596