Với mục tiêu nhằm tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma túy ở cơ sở; UBND huyện Tây Hòa vừa triển khai kế hoạch thực hiện dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, thị trấn”.

Một tiểu phẩm sân khấu tại Hội thi Thanh niên nói không với ma túy - Ảnh minh họa (PYO)
Một tiểu phẩm sân khấu tại Hội thi Thanh niên nói không với ma túy - Ảnh minh họa (PYO)
 

Theo đó UBND huyện Tây Hòa đề ra các mục tiêu cụ thể như: đối với xã, thị trấn có tệ nạn ma túy phấn đấu đến hết năm 2020 giảm 5% số xã, thị trấn có tệ nạn ma túy. Đối với xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy 100% người trong nhóm nguy cơ cao được tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng chống ma túy, đến năm 2020 nâng số xã, thị trấn không tệ nạn ma túy toàn huyện trên 50%. Hằng năm phấn đấu triệt xóa từ 5-10% số điểm về ma túy trên phạm vi toàn huyện; đến năm 2020 cơ bản không còn điểm phức tạp và ma túy trên toàn huyện; phấn đấu mỗi năm xây dựng 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, thị trấn; 100% diện tích cây có chứa chất ma túy trồng trái phép được phát hiện và triệt xóa.

Để thực hiện đạt hiệu quả các mục tiêu trên, huyện Tây Hòa đề ra 7 nội dung và giải pháp triển khai gồm: Tăng cường và phát huy vai trò quản lý của UBND cấp xã đối với công tác phòng chống ma túy. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy; nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác phòng chống ma túy tại xã, thị trấn. Rà soát, thống kê, phân loại tệ nạn ma túy tại xã, thị trấn; phân loại người nghiện ma túy và lập hồ sơ quản lý. Công tác điều trị nghiện, cai nghiện ma tý và quản lý sau cai. Tổ chức các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm về ma túy; quản lý địa bàn không để hình thành điểm nóng về ma túy ở cơ sở. Vận động nhân dân không trồng cây có chứa chất ma túy; tổ chức kiểm tra, phát hiện và phá nhổ cây có chứa chất ma túy. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp trong công tác phòng chống ma túy.

Thủy Loan (PYP)


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 1

Trong ngày: 147

Trong tuần: 1159

Trong tháng: 1159

Trong năm: 114083

Tổng số lượt truy cập: 1075162