Nhằm kiện toàn, sắp xếp, thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, nâng cao chất lượng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh và góp phần cải cách chính sách chế độ tiền lương; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Phú Yên giai đoạn 2019 - 2021.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 

Nguyên tắc sáp nhập

Việc sáp nhập phải bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương ở tỉnh; phát huy tiềm năng, lợi thế nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Bảo đảm đoàn kết dân tộc, phù hợp với các yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa của địa phương; tạo sự thuận tiện cho nhân dân. Việc sáp nhập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải căn cứ vào tiêu chuẩn của các đơn vị hành chính quy định tại Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Điều kiện sáp nhập

Thực hiện sáp nhập đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% quy định về cả 2 tiêu chuẩn: Diện tích tự nhiên, quy mô dân số. Ngoài đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% của cả hai tiêu chuẩn trên, khuyến khích việc thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính khác khi đảm bảo yếu tố thuận lợi và được đa số nhân dân đồng thuận nhằm giảm số lượng đơn vị hành chính, tăng lợi thế phát triển kinh tế - xã hội. Có vị trí địa lý liền kề nhau, địa hình không bị chia cắt phức tạp, thuận tiện cho việc phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống của nhân dân; đạt được sự đồng thuận của nhân dân theo quy định. Ưu tiên sáp nhập nếu có nguồn gốc lịch sử hình thành và bản sắc văn hóa tương đồng.

Lộ trình sáp nhập

Theo kế hoạch năm 2019 – 2020, qua rà soát các đơn vị hành chính cấp huyện đều đạt trên 50% về 02 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số, do đó tiếp tục giữ ổn định hiện trạng đơn vị hành chính cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp xã, dự kiến sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% về 02 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số gồm: Sáp nhập xã Xuân Hòa vào xã Xuân Cảnh thuộc thị xã Sông Cầu; sáp nhập xã An Hải vào xã An Hòa thuộc huyện Tuy An (hoàn thành trong năm 2019). Xã thuộc diện khuyến khích sáp nhập: Sáp nhập xã Hòa Xuân Nam vào xã Hòa Tâm thuộc huyện Đông Hòa (sau khi huyện Đông Hòa được công nhận thị xã Đông Hòa, hoàn thành năm 2020).

Năm 2020 – 2021 tiếp tục giữ ổn định hiện trạng đơn vị hành chính các cấp của tỉnh để tổ chức triển khai Đại hội Đảng các cấp và bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phương án sáp nhập

Sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% về 02 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Sáp nhập toàn bộ hiện trạng 11,87 km2 diện tích tự nhiên, dân số 3.997 người của xã Xuân Hòa vào xã Xuân Cảnh để thành lập xã mới thuộc thị xã Sông Cầu. Xã mới có 32,76 km2 diện tích tự nhiên, đạt 109%; dân số có 9.899 người đạt 124%, trên tiêu chuẩn quy định. Sáp nhập toàn bộ hiện trạng 14,28 km2 diện tích tự nhiên, dân số 3.726 người của xã An Hải vào xã An Hòa để thành lập xã mới thuộc huyện Tuy An. Xã mới có 36,31 km2 diện tích tự nhiên, đạt 121%; dân số có 15.508 người đạt 194% trên tiêu chuẩn quy định.

Sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện khuyến khích: Sáp nhập toàn bộ hiện trạng 65,53 km2 diện tích tự nhiên, dân số 3.874 người củaHòa Xuân Nam vào xã Hòa Tâm để thành lập xã mới thuộc huyện Đông Hòa. Xã mới có 108,42 km2 diện tích tự nhiên, đạt 361%; dân số có 7.943 người đạt 99,3% tiêu chuẩn quy định.

Số đơn vị hành chính sau khi thực hiện sáp nhập: Sau khi sáp nhập, tỉnh Phú Yên vẫn có số đơn vị hành chính cấp huyện không thay đổi (09 đơn vị) gồm: Thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu và 07 huyện: Đồng Xuân, Tuy An, Phú Hòa, Đông Hòa, Tây Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh. Đơn vị hành chính cấp xã có 109 xã, phường, thị trấn; gồm 85 xã, 16 phường, 08 thị trấn (giảm 03 xã).

Để đảm bảo lộ trình thực hiện đúng như Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và triển khai thực hiện. UBND các huyện Tuy An, Đông Hòa và thị xã Sông Cầu xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này.

Các sở, ban, ngành có liên quan kịp thời hướng dẫn, giải đáp nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của các địa phương khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí, sắp xếp đội ngũ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tinh giản biên chế; giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư do sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức do thay đổi địa giới đơn vị hành chính.

Thủy Loan


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 1

Trong ngày: 130

Trong tuần: 1142

Trong tháng: 1142

Trong năm: 114066

Tổng số lượt truy cập: 1075145