Để xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, kết quả đầu ra và trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật được kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. UBND tỉnh vừa xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức liên quan và kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong trong quá trình triển khai thi hành Luật. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức về hoạt động giám định tư pháp.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến Luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; phối hợp, tạo điều kiện để các tổ chức trợ giúp pháp lý thực hiện Luật có hiệu quả.

Vĩnh Ái (PYP)


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 2

Trong ngày: 381

Trong tuần: 381

Trong tháng: 5284

Trong năm: 5284

Tổng số lượt truy cập: 1197246