Trong năm 2020, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Tây Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính ở địa phương; kịp thời ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch và các văn bản liên quan để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, các hoạt động lễ, hội, diễn ra trên địa bàn.

Quảng cảnh Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020 của Huyện ủy Tây Hòa
Quảng cảnh Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020 của Huyện ủy Tây Hòa
 

         Theo đó, Cấp ủy, chính quyền các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác đảm bảo an ninh quốc gia. Chỉ đạo Đảng ủy Công an huyện lãnh đạo, chỉ đạo Công an huyện triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ quản lý chặt số đối tượng chính trị trọng điểm, nắm chắc tình hình tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân, hoạt động tôn giáo, việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn huyện, nhất là dự án Hồ chứa nước Mỹ Lâm, các dự án trong Trung tâm thị trấn Phú Thứ để chủ động giải quyết và kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định; qua đó, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn huyện. Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thi hành án dân sự đã phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo quy chế; thường xuyên trao đổi, thống nhất hướng giải quyết các vụ án, vụ việc theo quy định, đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện tiếp tục tăng cường công tác công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra. Chủ động nắm bắt các nguồn tin về tội phạm và phối hợp với cơ quan điều tra xử lý theo quy định pháp luật, bảo đảm kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, nâng cao chất lượng trong việc ban hành, phê chuẩn các lệnh, quyết định bắt, giam, giữ, truy tố đúng theo quy định. Thực hiện tốt chủ trương “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; bảo đảm việc truy cứu trách nhiệm hình sự đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Viện Kiểm sát nhân dân huyện thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 45 vụ, 71 bị can, đạt chỉ tiêu ngành giao.

Tòa án nhân dân huyện đã thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp theo quy định. Chú trọng công tác thẩm tra các chứng cứ, xét hỏi, tranh tụng công khai, khách quan, đảm bảo các vụ án xét xử đúng pháp luật. Triển khai thực hiện tốt việc đổi mới thủ tục hành chính tư pháp như công khai hóa thủ tục tiếp cận hồ sơ, cung cấp tài liệu, trích lục bản án, quyết định của Tòa án theo quy định pháp luật… nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân dễ dàng thực hiện quyền khiếu kiện tại tòa án. Tòa án nhân dân huyện thụ lý, giải quyết 566 vụ án các loại (đạt 81,2%) vượt chỉ tiêu của ngành giao.

Hoạt động thanh tra hành chính được tăng cường. Triển khai 03 cuộc thanh tra, đã kết thúc thanh tra 02 cuộc; qua thanh tra nhắc nhở 01 đơn vị trường học (Trường Tiểu học Hòa Đồng) rút kinh nghiệm trong công tác quản lý tài chính, tài sản công theo quy định, kiến nghị 01 đơn vị xã (Hòa Phú) tăng cường công tác trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hiện nghiêm các quy định về chế độ báo cáo trong công tác phòng, chống tham nhũng.Triển khai thực hiện nghiêm các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương, tỉnh về đấu tranh, phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chỉ đạo tốt việc thực hiện các kiến nghị sau Thanh tra, kiểm toán. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở tiếp tục được triển khai tích cực, đạt kết quả tốt.

Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm quy định tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và Thường trực HĐND huyện, kết quả năm 2020, tiếp 30 lượt công dân, với 39 vụ, việc, đã giải quyết 27 vụ, việc, còn 12 vụ, việc đang tham mưu cho lãnh đạo huyện chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Ban Tiếp công dân, tiếp nhận 61 đơn kiến nghị, phản ảnh của công dân và đã tham mưu lãnh đạo huyện chỉ đạo xử lý 43 đơn, còn 18 đơn đang giải quyết, nội dung: liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Như Thảo


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 3

Trong ngày: 396

Trong tuần: 396

Trong tháng: 5299

Trong năm: 5299

Tổng số lượt truy cập: 1197261