TỈNH ỦY PHÚ YÊN

BCĐ CẢI CÁCH TƯ PHÁP

*

Số 02-TB/CCTP

 

           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

           Tuy Hòa, ngày 29 tháng 02 năm 2016

 THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư                    pháp tỉnh tại Hội nghị của Ban Chỉ đạo

             --------------------------

          Ngày 25 tháng 02 năm 2016, tại Phòng họp Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo (BCĐ) cải cách tư pháp tỉnh đã tổ chức Hội nghị BCĐ dưới sự chủ trì của đồng chí Lương Minh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng BCĐ cải cách tư pháp tỉnh; tham dự Hội nghị có 11/13 thành viên BCĐ (đ/c Nguyễn Bá Nhiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đ/c Hồ Thị Nguyên Thảo - Chánh Văn phòng UBND tỉnh cử người dự thay); đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy. Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Thái Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ công bố Quyết định kiện toàn BCĐ cải cách tư pháp tỉnh; thông qua dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ, Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2016; ý kiến phát biểu của các đồng chí thành viên BCĐ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ cải cách tư pháp tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

1- Các ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án, Thi hành án dân sự cần nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự; quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng, đào tạo đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng công tác cho cán bộ tư pháp.

2- Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tiếp tục tham mưu việc mở lớp đào tạo nghề luật sư ở địa phương trong năm 2016; trường hợp chưa đủ điều kiện mở lớp, cần tham mưu chính sách hỗ trợ kinh phí cho người tham gia học lớp đào tạo nghề luật sư ở địa phương khác, sau khi học xong về gia nhập và hành nghề luật sư tại Phú Yên.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự đảng TAND tỉnh, Sở Tư pháp tiến hành khảo sát, đánh giá đội ngũ thẩm phán của ngành Tòa án nhân dân tỉnh; báo cáo đề xuất BCĐ cải cách tư pháp tỉnh tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo kiện toàn đội ngũ thẩm phán của tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

3- Giao Sở Tư pháp tham mưu việc kiện toàn, phát triển đội ngũ cán bộ bổ trợ tư pháp và tổ chức hành nghề hoạt động bổ trợ tư pháp đáp ứng yêu cầu của người dân và các cơ quan tư pháp; chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Nội vụ tham mưu BCĐ cải cách tư pháp tỉnh, UBND tỉnh chính sách thu hút người tốt nghiệp đại học luật hệ chính quy về công tác tại các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp và các cơ quan khác có nhu cầu ở địa phương.

4- Ban cán sự đảng UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo việc bố trí trụ sở làm việc của Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,  Trưởng BCĐ cải cách tư pháp tỉnh, đề nghị các đồng chí thành viên BCĐ cải cách tư pháp tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Đảng Đoàn HĐND tỉnh;

- Ban cán sự đảng UBND tỉnh;

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;

- Đảng ủy: Công an tỉnh, Quân sự tỉnh;

- BCS Đảng: VKSND tỉnh, TAND tỉnh;

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;

- Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ;

- Hội Luật gia tỉnh;

- Đoàn Luật sư tỉnh;

- Các huyện, thị, thành ủy;

- Các đ/c trong BCĐ CCTP tỉnh;

- Lưu VPTU.

TRƯỞNG BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY

kiêm

PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

  

(Đã ký)

 

 

 Nguyễn Thái Học

 

 


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 1

Trong ngày: 1072

Trong tuần: 5750

Trong tháng: 18041

Trong năm: 188408

Tổng số lượt truy cập: 817912