Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu: 
Người ký: 
Nội dung trích dẫn: 
Loại văn bản:    
SỐ KÝ HIỆU TRÍCH DẪN TẢI VỀ
140-KH/TU Kế hoạch và Đề cương thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 KH va de cuong tuyen truyen ket qua cong tac xd Dang va HTCT 2020.pdf
(Tải về máy)
52-NQ/TW Tài liệu học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư HD-116-2020 hoc tap NQ 52.pdf
(Tải về máy)
130 SNB Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) De cuong tuyen truyen 130 nam Ngay sinh Chu tich Ho Chi Minh.docx
(Tải về máy)
11-QĐi/TW Quy định số 11-QÐi/TW ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân Quy dinh so 11 cua Bo Chinh tri.pdf
(Tải về máy)
Số 08-QĐi/TU Quy định số 08-QĐi/TU, ngày 05/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy Quy dinh ve chuc nang nhiem vu quyen han va TCBM cua BNCTU.doc
(Tải về máy)
216-QĐ/TW Quy định số 216-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương 2942_QD216 BNCTW.pdf
(Tải về máy)
205-QĐ/TW Quy định số 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.
211-QĐ/TW Quy định số 211-QĐ/TW ngày 25/12/2019 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng 2962_QD211.pdf
(Tải về máy)
1401-CV/BNCTU Công văn số 1401-CV/BNCTU, ngày 12/8/2019 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị (kèm đề cương, biểu mầu báo cáo theo quy định) công văn tiếp dân gởi huyện thị xong.doc
(Tải về máy)
4581-QĐ/TU Quy định số 4581-QĐ/TU, ngày 03/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân Quy dinh ve trach nhiem tiep dan cua Bi thu Tinh uy Phu Yen.doc
(Tải về máy)
94-KH/TU Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Phú Yên năm 2019 Giải+báo+chí+về+xây+dựng+Đảng.doc
(Tải về máy)
27-CT/TW Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 2882_CT27TW.pdf
(Tải về máy)
15/2017/QH14 Luật quản lý, sử dụng tài sản công 15.2017.QH14.pdf
(Tải về máy)
151/2017/NĐ-CP Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 151.2017.ND-CP (1).pdf
(Tải về máy)
Số 39-HD/BTGTU Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018.doc
(Tải về máy)
1 2 3 4 


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 2

Trong ngày: 538

Trong tuần: 3629

Trong tháng: 5679

Trong năm: 54992

Tổng số lượt truy cập: 1246954