Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu: 
Người ký: 
Nội dung trích dẫn: 
Loại văn bản:    
SỐ KÝ HIỆU TRÍCH DẪN TẢI VỀ
1401-CV/BNCTU Công văn số 1401-CV/BNCTU, ngày 12/8/2019 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị (kèm đề cương, biểu mầu báo cáo theo quy định) công văn tiếp dân gởi huyện thị xong.doc
(Tải về máy)
4581-QĐ/TU Quy định số 4581-QĐ/TU, ngày 03/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân Quy dinh ve trach nhiem tiep dan cua Bi thu Tinh uy Phu Yen.doc
(Tải về máy)
11-QĐi/TW Quy định số 11-QÐi/TW ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân Quy dinh so 11 cua Bo Chinh tri.pdf
(Tải về máy)
94-KH/TU Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Phú Yên năm 2019 Giải+báo+chí+về+xây+dựng+Đảng.doc
(Tải về máy)
27-CT/TW Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 2882_CT27TW.pdf
(Tải về máy)
Số 08-QĐi/TU Quy định số 08-QĐi/TU, ngày 05/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy Quy dinh ve chuc nang nhiem vu quyen han va TCBM cua BNCTU.doc
(Tải về máy)
15/2017/QH14 Luật quản lý, sử dụng tài sản công 15.2017.QH14.pdf
(Tải về máy)
151/2017/NĐ-CP Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 151.2017.ND-CP (1).pdf
(Tải về máy)
Số 39-HD/BTGTU Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018.doc
(Tải về máy)
CĐ 2017 Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 Chuyen de hoc tap HCM 2017.pdf
(Tải về máy)
679-CV/BTGTU Tài liệu thông tin tuyên truyền về kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và việc triển khai một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh Tài liệu tuyên truyền về kết quả thực hiện NQ ĐH XVI của Đảng bộ tỉnh và một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh.doc
(Tải về máy)
Số 24 -HD/BTGTU Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí HD Tuyên truyền về công tác PCTN.doc
(Tải về máy)
Số 15-HD/BTGTU Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 21-KH/TU, ngày 16/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HD của BTGTU về thực hiện CT 05 của Bộ Chính trị.doc
(Tải về máy)
Số 21-KH/TU Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh KH của BTV Tỉnh ủy thực hiện CT 05 của BCT.doc
(Tải về máy)
Số 18-KH/TU Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước thường xuyên hằng năm trên địa bàn tỉnh Kế hoạch kiểm tra, rà soát của BTVTU.doc
(Tải về máy)
1 2 3 4 


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 1

Trong ngày: 60

Trong tuần: 2024

Trong tháng: 7225

Trong năm: 296779

Tổng số lượt truy cập: 926283