Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu: 
Người ký: 
Nội dung trích dẫn: 
Loại văn bản:    
SỐ KÝ HIỆU TRÍCH DẪN TẢI VỀ
CĐ 2017 Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 Chuyen de hoc tap HCM 2017.pdf
(Tải về máy)
679-CV/BTGTU Tài liệu thông tin tuyên truyền về kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và việc triển khai một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh Tài liệu tuyên truyền về kết quả thực hiện NQ ĐH XVI của Đảng bộ tỉnh và một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh.doc
(Tải về máy)
Số 24 -HD/BTGTU Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí HD Tuyên truyền về công tác PCTN.doc
(Tải về máy)
Số 15-HD/BTGTU Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 21-KH/TU, ngày 16/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HD của BTGTU về thực hiện CT 05 của Bộ Chính trị.doc
(Tải về máy)
Số 21-KH/TU Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh KH của BTV Tỉnh ủy thực hiện CT 05 của BCT.doc
(Tải về máy)
Số 18-KH/TU Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước thường xuyên hằng năm trên địa bàn tỉnh Kế hoạch kiểm tra, rà soát của BTVTU.doc
(Tải về máy)
07 -NQ/TU NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về lãnh đạo xây dựng và phát triển thị xã Sông Cầu lên đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh vào năm 2020 NGHI QUYET SO 07 VE XAY DUNG THI XA SONG CAU THANH DO THI LOAI 3.doc
(Tải về máy)
06 -NQ/TU NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về lãnh đạo xây dựng, phát triển thành phố Tuy Hòa thành đô thị xanh, sạch, đẹp, thân thiện và từng bước hiện đại NGHI QUYET SO 06 XAY DUNG THANH PHO TUY HOA XANH SACH DEP.doc
(Tải về máy)
08 -CTr/TU CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY về lãnh đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới CTHD SO 08 VE TAI CO CAU NN VA XDNTM-chinh thuc.doc
(Tải về máy)
07 - CTr/TU CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY về tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và thu hút nhân lực trình độ cao, gắn đào tạo với sử dụng CTHD SO 07 CUA TINH UY VE NGUON NHAN LUC.doc
(Tải về máy)
05-CTr/TU CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY về đầu tư phát triển đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh giai đoạn 2016-2020 CTHD SỐ 05 CỦA TỈNH ỦY VE DU LICH.doc
(Tải về máy)
04 -CTr/TU CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY về tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả Khu kinh tế Nam Phú Yên; tạo điều kiện thuận lợi để Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô hoàn thành và đưa vào hoạt động CTHD số 04 của Tỉnh ủy ve dau tu ket cau ha tang.doc
(Tải về máy)
09 - CTr/TU CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY về đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư, phát huy hiệu quả Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên CTHD số 09 của Tỉnh ủy ve dau tu Khu NNUDCNC PY.doc
(Tải về máy)
06 -CTr/TU CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh CTHD số 06 của Tỉnh ủy ve cai cach hanh chinh nang cao PCI PAPI.doc
(Tải về máy)
08 -NQ/TU NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về lãnh đạo xây dựng và phát triển huyện Đông Hòa lên thị xã trước năm 2020 NGHỊ QUYẾT SỐ 08 ĐÔNG HÒA LÊN THỊ XÃ.doc
(Tải về máy)
1 2 3 4 


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 2

Trong ngày: 98

Trong tuần: 3908

Trong tháng: 17673

Trong năm: 28596

Tổng số lượt truy cập: 1220558