Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu: 
Người ký: 
Nội dung trích dẫn: 
Loại văn bản:    
SỐ KÝ HIỆU TRÍCH DẪN TẢI VỀ
07 -NQ/TU NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về lãnh đạo xây dựng và phát triển thị xã Sông Cầu lên đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh vào năm 2020 NGHI QUYET SO 07 VE XAY DUNG THI XA SONG CAU THANH DO THI LOAI 3.doc
(Tải về máy)
06 -NQ/TU NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về lãnh đạo xây dựng, phát triển thành phố Tuy Hòa thành đô thị xanh, sạch, đẹp, thân thiện và từng bước hiện đại NGHI QUYET SO 06 XAY DUNG THANH PHO TUY HOA XANH SACH DEP.doc
(Tải về máy)
08 -CTr/TU CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY về lãnh đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới CTHD SO 08 VE TAI CO CAU NN VA XDNTM-chinh thuc.doc
(Tải về máy)
07 - CTr/TU CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY về tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và thu hút nhân lực trình độ cao, gắn đào tạo với sử dụng CTHD SO 07 CUA TINH UY VE NGUON NHAN LUC.doc
(Tải về máy)
05-CTr/TU CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY về đầu tư phát triển đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh giai đoạn 2016-2020 CTHD SỐ 05 CỦA TỈNH ỦY VE DU LICH.doc
(Tải về máy)
04 -CTr/TU CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY về tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả Khu kinh tế Nam Phú Yên; tạo điều kiện thuận lợi để Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô hoàn thành và đưa vào hoạt động CTHD số 04 của Tỉnh ủy ve dau tu ket cau ha tang.doc
(Tải về máy)
09 - CTr/TU CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY về đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư, phát huy hiệu quả Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên CTHD số 09 của Tỉnh ủy ve dau tu Khu NNUDCNC PY.doc
(Tải về máy)
06 -CTr/TU CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh CTHD số 06 của Tỉnh ủy ve cai cach hanh chinh nang cao PCI PAPI.doc
(Tải về máy)
08 -NQ/TU NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về lãnh đạo xây dựng và phát triển huyện Đông Hòa lên thị xã trước năm 2020 NGHỊ QUYẾT SỐ 08 ĐÔNG HÒA LÊN THỊ XÃ.doc
(Tải về máy)
Số 07-CT/TU Chỉ thị số 07-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Chỉ thị 07 cua BTV Tỉnh ủy.doc
(Tải về máy)
770-QĐ/BNCTW Quy chế xét, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng“
2225-CV/BNCTW Tài liệu tuyên truyền kết quả nổi bật công tác phòng, chống tham nhũng
Số 06-KH/TU Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng KH THUC HIEN CHI THI 50 CUA BO CHINH TRI VE XU LY VU AN VU VIEC THAM NHUNG.doc
(Tải về máy)
Số 243-QĐ/TU Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với huyện, thị, thành ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng QD BAN HANH QUY CHE BNCTU - CAC HUYEN THI THANH UY.doc
(Tải về máy)
TL 50 năm Tài liệu tuyên truyền về truyền thống 50 năm Ngành Nội chính Đảng (05/01/1966 - 05/01/2016) Truyen thong Nganh NC Dang 50 nam.doc
(Tải về máy)
1 2 3 4 


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 1

Trong ngày: 219

Trong tuần: 4037

Trong tháng: 14769

Trong năm: 282920

Tổng số lượt truy cập: 912424