Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu: 
Người ký: 
Nội dung trích dẫn: 
Loại văn bản:    
SỐ KÝ HIỆU TRÍCH DẪN TẢI VỀ
Số 07-CT/TU Chỉ thị số 07-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Chỉ thị 07 cua BTV Tỉnh ủy.doc
(Tải về máy)
770-QĐ/BNCTW Quy chế xét, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng“
2225-CV/BNCTW Tài liệu tuyên truyền kết quả nổi bật công tác phòng, chống tham nhũng
Số 06-KH/TU Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng KH THUC HIEN CHI THI 50 CUA BO CHINH TRI VE XU LY VU AN VU VIEC THAM NHUNG.doc
(Tải về máy)
Số 243-QĐ/TU Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với huyện, thị, thành ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng QD BAN HANH QUY CHE BNCTU - CAC HUYEN THI THANH UY.doc
(Tải về máy)
TL 50 năm Tài liệu tuyên truyền về truyền thống 50 năm Ngành Nội chính Đảng (05/01/1966 - 05/01/2016) Truyen thong Nganh NC Dang 50 nam.doc
(Tải về máy)
Số 340-BC/TU Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 Báo cáo tk 10 nam thuc hien NQ 48 cua BCT chinh thuc.doc
(Tải về máy)
Số 321-BC/TU Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Quy định số 183-QĐ/TW và Công văn 155-CV/TW, ngày 08/4/2013 của Ban Bí thư Sơ ket 2 nam thuc hien Quy dinh 183 cua BBT.doc
(Tải về máy)
Số 01-QCPH/BNCTU-TTr Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Quy che phoi hop giua Ban NCTU voi Thanh tra tinh.doc
(Tải về máy)
Số 42-CT/TU Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công Chi thi của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hành tiết kiệm.doc
(Tải về máy)
Số 108-KH/TU Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 KH TONG KET NGHI QUYET 48 VE XAY DUNG HE THONG PHAP LUAT.doc
(Tải về máy)
107- KH/TU Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát các cuộc thanh tra, giai đoạn 2011-2014 KH RA SOAT CAC CUOC THANH TRA giai doan 2011 2014.doc
(Tải về máy)
89 -KH/TU Kế hoạch theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 và Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị. KH số 89 cua Tinh uy.doc
(Tải về máy)
286-BC/TU Báo cáo kết quả thực hiệnChỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị. BAO CAO THUC HIEN CHI THI 35 VE KHIEU NAI TO CAO.doc
(Tải về máy)
645-CV/TU Công văn chỉ đạo công tác thi hành án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Công văn chỉ đạo về công tác thi hành án của BTV Tỉnh ủy.doc
(Tải về máy)
1 2 3 4 


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 2

Trong ngày: 97

Trong tuần: 3907

Trong tháng: 17672

Trong năm: 28595

Tổng số lượt truy cập: 1220557