Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu: 
Người ký: 
Nội dung trích dẫn: 
Loại văn bản:    
SỐ KÝ HIỆU TRÍCH DẪN TẢI VỀ
Số 340-BC/TU Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 Báo cáo tk 10 nam thuc hien NQ 48 cua BCT chinh thuc.doc
(Tải về máy)
Số 321-BC/TU Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Quy định số 183-QĐ/TW và Công văn 155-CV/TW, ngày 08/4/2013 của Ban Bí thư Sơ ket 2 nam thuc hien Quy dinh 183 cua BBT.doc
(Tải về máy)
Số 01-QCPH/BNCTU-TTr Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng Quy che phoi hop giua Ban NCTU voi Thanh tra tinh.doc
(Tải về máy)
Số 42-CT/TU Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách và mua sắm tài sản công Chi thi của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hành tiết kiệm.doc
(Tải về máy)
Số 108-KH/TU Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 KH TONG KET NGHI QUYET 48 VE XAY DUNG HE THONG PHAP LUAT.doc
(Tải về máy)
107- KH/TU Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát các cuộc thanh tra, giai đoạn 2011-2014 KH RA SOAT CAC CUOC THANH TRA giai doan 2011 2014.doc
(Tải về máy)
89 -KH/TU Kế hoạch theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 và Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị. KH số 89 cua Tinh uy.doc
(Tải về máy)
286-BC/TU Báo cáo kết quả thực hiệnChỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị. BAO CAO THUC HIEN CHI THI 35 VE KHIEU NAI TO CAO.doc
(Tải về máy)
645-CV/TU Công văn chỉ đạo công tác thi hành án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Công văn chỉ đạo về công tác thi hành án của BTV Tỉnh ủy.doc
(Tải về máy)
3889 -QĐ/TU Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy QuychếphốihợpcôngtácgiữaBanNộichínhTỉnhủyvớiUBKTTỉnhủy.doc
(Tải về máy)
Số 02-BC/CCTP Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2014 và nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp năm 2015 Bao cao tong ket cong tac CCTP nam 2014.doc
(Tải về máy)
03-QC/BNCTU Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy QuychedanchutronghoatdongcuaBan.doc
(Tải về máy)
01-QC/CĐ Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCH Công đoàn cơ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên, nhiệm kỳ 2014 - 2017 QuychếlàmviệccủaBCHCĐCSBanNộichínhTỉnhủyKhóa I,nhiệmkỳ2014-2017.doc
(Tải về máy)
07-KH//BNCTU Kế hoạch giúp đỡ xã Xuân Thọ 1, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên KehoachgiupdoxaXuanTho1.doc
(Tải về máy)
11-QĐ/BNCTU Quyết định thành lập Hội đồng xét nâng lương thường xuyên của Ban Nội chính Tỉnh ủy QuyetdinhthanhlapHoidongxetnangluongthuongxuyen.doc
(Tải về máy)
1 2 3 4 


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 1

Trong ngày: 13

Trong tuần: 13

Trong tháng: 9432

Trong năm: 298986

Tổng số lượt truy cập: 928490