Tìm kiếm văn bản
Số ký hiệu: 
Người ký: 
Nội dung trích dẫn: 
Loại văn bản:    
SỐ KÝ HIỆU TRÍCH DẪN TẢI VỀ
3889 -QĐ/TU Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy QuychếphốihợpcôngtácgiữaBanNộichínhTỉnhủyvớiUBKTTỉnhủy.doc
(Tải về máy)
Số 02-BC/CCTP Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2014 và nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp năm 2015 Bao cao tong ket cong tac CCTP nam 2014.doc
(Tải về máy)
03-QC/BNCTU Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy QuychedanchutronghoatdongcuaBan.doc
(Tải về máy)
01-QC/CĐ Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCH Công đoàn cơ sở Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên, nhiệm kỳ 2014 - 2017 QuychếlàmviệccủaBCHCĐCSBanNộichínhTỉnhủyKhóa I,nhiệmkỳ2014-2017.doc
(Tải về máy)
07-KH//BNCTU Kế hoạch giúp đỡ xã Xuân Thọ 1, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên KehoachgiupdoxaXuanTho1.doc
(Tải về máy)
11-QĐ/BNCTU Quyết định thành lập Hội đồng xét nâng lương thường xuyên của Ban Nội chính Tỉnh ủy QuyetdinhthanhlapHoidongxetnangluongthuongxuyen.doc
(Tải về máy)
02-QĐ/BNCTU Quy định về công tác văn thư, lưu trữ của Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên QuydinhvecongtacVanthuluutrucuaBan.doc
(Tải về máy)
107 -TB/BNCTU Thông báo phân công các phòng chức năng của Ban Nội chính Tỉnh ủy tham gia sinh hoạt với các Chi bộ thôn thuộc Đảng ủy xã Xuân Thọ 1, thị xã Sông Cầu ThongbaophancongsinhhoattaicacChibothoncuaxaXuanTho1.doc
(Tải về máy)
39 QĐ/BNCTU Quyết định thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Ban Nội chính Tỉnh ủy QD so 39-QĐBNCTU ve viec thanh lap BBT website Ban Noi chinh Tinh uy.doc
(Tải về máy)
12-QĐ/BNCTU Quyết định thành lập Hội đồng sáng kiến cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy QuyetdinhthanhlapHoidongsangkiencuaBan.doc
(Tải về máy)
10 -QĐ/BNCTU Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy Quyet dinh thanh lap HD TD KT cua  Ban.doc
(Tải về máy)
23-CT/TU Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh ct23tinhuyphuyen.doc
(Tải về máy)
1 2 3 4 


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 2

Trong ngày: 94

Trong tuần: 3904

Trong tháng: 17669

Trong năm: 28592

Tổng số lượt truy cập: 1220554