Để đạt được những kết quả nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ XI đề ra, Đảng bộ và nhân dân TX Đông Hòa đã đoàn kết, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng. Nhiều công trình, dự án lớn được triển khai, là tiền đề để thị xã tiếp tục phát triển nhanh, mạnh và bền vững trong nhiệm kỳ mới.

Một góc đô thị Đông Hòa ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: MINH HUYỀN
Một góc đô thị Đông Hòa ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: MINH HUYỀN
 

 Đại hội đại biểu Đảng bộ TX Đông Hòa lần thứ XII diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa quan trọng, kỷ niệm 15 năm thành lập huyện (nay là TX Đông Hòa) và gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng.

 

 

Ông Bùi Thanh Toàn

Phát huy truyền thống anh hùng

 

Tròn 15 năm trước, ngày 1/7/2005, huyện Đông Hòa được thành lập và chính thức đi vào hoạt động theo Nghị định 62/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 của Chính phủ. Sau hơn 15 năm tập trung đầu tư xây dựng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban ngành, sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của toàn đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong huyện, Đông Hòa ngày càng phát triển toàn diện. Thị ủy đã kịp thời quán triệt, xây dựng và ban hành 6 chương trình hành động để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện 4 nhóm giải pháp đột phá đã được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XI đề ra. Địa phương tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, vật nuôi bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế nhất định. Cải cách hành chính được chú trọng; việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính đã giảm bớt sự phiền hà, chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Nhiệm kỳ qua, địa phương đã bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng 49 công trình, dự án với tổng số vốn đầu tư hơn 8.979 tỉ đồng.

 

Cơ cấu kinh tế địa phương chuyển dịch theo hướng giảm dần tỉ trọng nông nghiệp và tăng dần tỉ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Kinh tế phát triển ổn định và tăng trưởng khá; thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 18,34 triệu đồng/năm, đến nay đạt 56,7 triệu đồng/năm. Công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, hàng năm đều vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Các công trình dự án lớn đã và đang được phát huy khi đưa vào sử dụng như: quốc lộ 1, quốc lộ 29, hầm đường bộ qua đèo Cả, sân khấu Đông Hòa, Đài tưởng niệm liệt sĩ thị xã, Công viên trung tâm… đã tạo diện mạo đô thị rõ nét cho Đông Hòa phát triển thành thị xã.

 

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, từng bước kết hợp hài hòa với phát triển kinh tế. Hệ thống trường lớp phát triển nhanh và từng bước được kiên cố hóa, toàn huyện hiện có 23/35 trường học đạt chuẩn quốc gia. Các chính sách xã hội được thực hiện có hiệu quả; đến nay, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 1,67%. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được cải thiện.

 

Với những nỗ lực đạt được, ngày 22/4/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 931/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập TX Đông Hòa và các phường trực thuộc. Đây là thành quả đánh dấu sự trưởng thành của Đảng bộ và nhân dân Đông Hòa sau 15 năm xây dựng và phát triển. Ngày 1/6/2020, Đông Hòa chính thức trở thành thị xã. Đảng bộ, quân và dân Đông Hòa đã hoàn thành thắng lợi Nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 26/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng và phát triển huyện Đông Hòa lên thị xã; hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị quan trọng không những của Đảng bộ TX Đông Hòa mà còn là của Đảng bộ tỉnh Phú Yên.

 

Điểm nhấn không gian đô thị văn minh

 

Từ một huyện thuần nông, Đảng bộ và nhân dân Đông Hòa đã tập trung khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế là vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, huy động nhiều nguồn lực cho đầu tư, phát triển. Để đảm bảo việc phát triển đô thị Đông Hòa theo đúng định hướng, công tác quản lý hạ tầng về giao thông, vệ sinh môi trường, cây xanh... trên địa bàn được triển khai quyết liệt. Mức độ chuyên môn hóa trong công tác quản lý được tăng lên.

 

Để mở rộng không gian đô thị, địa phương đã đầu tư nâng cấp một số tuyến giao thông nội thị tại các phường Hòa Vinh, Hòa Hiệp Trung, Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiệp Bắc, Hòa Xuân Tây, từ đó hình thành nên những khu dân cư khép kín. Với địa thế thuận lợi, Đông Hòa có hai tuyến giao thông đối ngoại là quốc lộ 1 và quốc lộ 29 đi qua thị xã được đầu tư nâng cấp, mang lại diện mạo mới cho địa phương. Dọc quốc lộ 1 đoạn qua phường Hòa Vinh, TX Đông Hòa đã đầu tư xây dựng công viên, lắp đặt điện trang trí, trồng cây xanh dọc dải phân cách khiến bộ mặt trung tâm thị xã trở nên khang trang, hiện đại. Địa phương đang tiếp tục triển khai các dự án lớn như các khu đô thị, khu dân cư mới Hòa Vinh, Hòa Hiệp Trung, Hòa Hiệp Bắc; khu du lịch sinh thái Hòn Nưa, khu du lịch Đá Bia, khu du lịch tâm linh Biển Hồ... nhằm tạo điều kiện thay đổi diện mạo thị xã.

 

Vươn tới mục tiêu mới

 

Tự hào và càng trân trọng hơn những thành tựu đã đạt được trong 15 năm qua, trước yêu cầu, nhiệm vụ mới với nhiều thuận lợi nhưng không ít khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX Đông Hòa tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, nắm bắt thời cơ, đẩy mạnh đổi mới, quyết tâm thực hiện các giải pháp đột phá.

 

Thị xã tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, hoàn thiện và nâng cao tiêu chí hạ tầng đô thị; phát huy lợi thế vùng ven biển phát triển thương mại - dịch vụ và du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của thị xã. Địa phương chú trọng huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, nhất là các nguồn vốn đầu tư khu vực ngoài ngân sách nhà nước. Trước mắt, quan tâm, tạo điều kiện giải quyết các vướng mắc theo thẩm quyền để các nhà đầu tư triển khai xây dựng các dự án lớn; xúc tiến kêu gọi đầu tư vào các địa điểm du lịch và danh thắng nổi tiếng như núi Đá Bia, Bãi Môn - Mũi Điện, Di tích Tàu Không số… tạo động lực để thị xã phát triển nhanh và bền vững.

 

Song song với đó, Đông Hòa tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đảm bảo chất lượng, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ phát triển thị xã; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Để đạt được điều này, thị xã sẽ xây dựng một đội ngũ cán bộ lãnh đạo có đủ năng lực, trí tuệ, có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đảm bảo theo mô hình chính quyền đô thị. Từ đó từng bước xây dựng nếp sống văn minh đô thị cho nhân dân thị xã.

 

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX Đông Hòa bước vào giai đoạn mới với nhiều thời cơ, vận hội mới, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự ủng hộ, giúp đỡ của các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của tỉnh, nhất định Đảng bộ thị xã sẽ vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra; tạo bước phát triển mới, xây dựng TX Đông Hòa trở thành đô thị năng động, có ngành công nghiệp - dịch vụ phát triển nhanh và bền vững.

 

Một số chỉ tiêu đạt và vượt theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra:

 

- Thu ngân sách tăng bình quân 29,44%/năm, vượt 11,44% chỉ tiêu.

 

- Giữ vững kết quả phổ cập giáo dục; xây dựng trường học kiên cố, trường đạt chuẩn quốc gia vượt chỉ tiêu.

 

- Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho 15.315 lao động, vượt 17,8% chỉ tiêu.

 

- Tỉ lệ hộ nghèo đến tháng 6/2020 là 1,67%.

 

- Người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%, vượt 6% so với chỉ tiêu.

 

- Tỉ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 99,2%, vượt chỉ tiêu.

 

- Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 1.027 đảng viên, tăng bình quân 6-7%/năm.

 

BÙI THANH TOÀN

Bí thư Thị ủy Đông Hòa

---------

Nguồn: Báo Phú Yên


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 3

Trong ngày: 331

Trong tuần: 331

Trong tháng: 16518

Trong năm: 186275

Tổng số lượt truy cập: 1147354