Qua 05 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU, ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh trên địa bàn tỉnh, kết quả cho thấy đã có 16 sở, ngành chủ động thông báo cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) từ 30 - 50% với 463/1.916 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, địa phương, chiếm 25,3%. 

Ảnh minh họa (PYP)
Ảnh minh họa (PYP)
 

UBND tỉnh công bố danh mục TTHC cắt giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh với 22 thủ tục; thời gian cắt giảm từ 9% - 42% so với quy định của bộ, ngành Trung ương. Cục Thuế tỉnh thực hiện giảm số lần khai thuế, nộp thuế GTGT cho các doanh nghiệp từ 12 lần/năm xuống còn 4 lần/năm. Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện gộp thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất vào bước thẩm định chủ trương đầu tư; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh còn 18 ngày làm việc (Chính phủ quy định là 35 ngày làm việc). Thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, là đầu mối tập trung để tiếp nhận hơn 1.500 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 20 sở, ban, ngành và 03 cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh.

Chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020, chỉ số PCI của tỉnh xếp trong tốp 20 và chỉ số PAPI trong tốp 30 của cả nước. Tuy nhiên, kết quả chỉ số PCI, PAPI đến năm 2019 còn xếp hạng ở mức thứ hạng thấp. Kết quả công bố chỉ số PCI, PAPI của tỉnh liên tiếp 02 năm 2016 và 2017 đều tăng hạng so với năm 2015. Đến năm 2018 cả PCI và PAPI đều tụt hạng, xếp thứ 51/63; năm 2019, PCI tăng hạng trở lại, xếp thứ 43/63 nhưng PAPI lại tiếp tục tụt hạng, xếp thứ 56/63.

Các chỉ số hài lòng về chất lượng các dịch vụ công của tỉnh đều có tăng qua các năm. Chỉ số hài lòng dịch vụ y tế của tỉnh 89,07% (năm 2017); 89,3% (năm 2019). Chỉ số hài lòng dịch vụ giáo dục cấp mầm non 72,92% và cấp tiểu học 74,13% (năm 2018); cấp mầm non 97,47% và cấp tiểu học 92,28% (năm 2019). Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính của tỉnh 77,01% (năm 2017), 82,04% (năm 2018), 84,54% (năm 2019).

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế: Kết quả xếp hạng các chỉ số PCI, PAPI qua từng năm còn ở thứ hạng thấp (không đạt mục tiêu đề ra). Một số tiêu chí thành phần của các chỉ số PCI, PAPI từ năm 2016 đến năm 2019 không có sự cải thiện, có lúc còn giảm điểm, luôn xếp trong nhóm đạt điểm thấp nhất. Công tác cải cách TTHC thực hiện chưa đồng bộ, quyết liệt, chưa thật sự hiệu quả; nhiều TTHC trên một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp, chậm điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế; số lượng thủ tục cắt gộp còn ít; nhiều thủ tục đã công bố rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định nhưng thực tế thời gian trả kết quả giải quyết TTHC còn kéo dài so với thời gian hẹn trả, đặc biệt là lĩnh vực đất đai chưa đáp ứng được sự hài lòng của người dân… Nguyên nhân xuất phát điểm của chỉ số PCI, PAPI của tỉnh còn thấp; quy mô nền kinh tế của tỉnh còn nhỏ, số lượng doanh nghiệp, doanh nhân còn ít, chất lượng chưa cao, chưa có nhiều doanh nghiệp quy mô lớn, nguồn lực mạnh…

Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hiệu quả quản trị và hành chính công, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thời gian đến: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI và hành chính công; tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, cởi mở, lành mạnh, đảm bảo mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường, được quyền tự do kinh doanh các lĩnh vực theo quy định của pháp luật, có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững; phấn đấu bình quân hàng năm có khoảng 500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, trong đó có các doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách TTHC; tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở các cấp. Chú trọng và đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn với bố trí, sử dụng hợp lý, hiệu quả; xây dựng và giữ gìn văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị. Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng và thực hiện chính quyền điện tử từ tỉnh đến cơ sở để tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cấp chính quyền; đồng bộ hóa với tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh nhằm rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI, PAPI…./.

           

 Võ Lum


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 2

Trong ngày: 288

Trong tuần: 1688

Trong tháng: 17875

Trong năm: 187632

Tổng số lượt truy cập: 1148711