UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị khối tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2017.

Sở Tài chính Phú Yên tổ chức Hội nghị giao ban ngành tài chính quý II năm 2017 (Ảnh minh họa)
Sở Tài chính Phú Yên tổ chức Hội nghị giao ban ngành tài chính quý II năm 2017 (Ảnh minh họa)
 

Theo đó, đối với thu NSNN trên địa bàn, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ dự toán thu NSNN năm 2017 đã được cấp có thẩm quyền giao, tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý thu NSNN thuộc phạm vi được phân công quản lý thu theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá; tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế để giảm số nợ thuế đến ngày 31/12/2017 xuống dưới 5% so với số thực thu NSNN năm 2017; phấn đấu thực hiện dự toán thu NSNN năm 2017 đã được cấp có thẩm quyền giao ở mức cao nhất, để có nguồn đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán và xử lý các nhiệm vụ phát sinh.

Về chi ngân sách địa phương: tổ chức thực hiện công tác quản lý ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính và chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến công tác điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2017. Sắp xếp lại dự toán, tạm dừng đối với các khoản chi chưa thực sự cần thiết, tiết kiệm tối đa kinh phí đã được giao. Rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con người để đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng thời gian theo quy định. Hạn chế bổ sung các khoản kinh phí phát sinh ngoài dự toán đầu năm đã giao cho đơn vị, trừ trường hợp thật sự cần thiết và bức xúc.

UBND tỉnh yêu cầu quản lý, sử dụng nguồn dự phòng hết sức chặt chẽ, tiết kiệm, tập trung cho các mục tiêu khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, dịch bệnh và một số nhiệm vụ quan trọng cấp bách phát sinh theo quy định của Luật NSNN và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Trong điều hành ngân sách các cấp, tuyệt đối không được để nợ tiền lương đối với người làm việc hưởng lương từ ngân sách. Trường hợp địa phương nào gặp khó khăn do nguồn thu không huy động kịp, xảy ra thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách, phải kịp thời báo cáo cấp trên để xem xét, xử lý. Khẩn trương thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2017, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 3/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kê hoạch vốn đầu tư công. Điều hành chi đối với các nguồn thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết phải căn cứ trên số thực thu. Trường hợp các nguồn thu này thực hiện vượt hoặc không đạt dự toán năm 2017, phần thu vượt hoặc hụt dự toán phải được xử lý theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Dự báo khả năng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2017 rất khó khăn, không có nguồn để hỗ trợ xử lý hụt thu cho các huyện, thị xã, thành phố. Vì vậy, trường hợp thu NSĐP dự kiến giảm so với dự toán được cấp có thẩm quyền giao, phải chủ động xây dựng phương án điều hành để đảm bảo cân đối NSĐP, ưu tiên thực hiện các chính sách, chế độ liên quan con người, an sinh xã hội; xóa đói giảm nghèo. Trong đó, phải cân đối các nguồn lực tài chính hợp pháp của địa phương để bù đắp số giảm thu, nếu vẫn không đảm bảo thì thực hiện sắp xếp, cắt, giảm, giãn các nhiệm vụ chi đã bố trí dự toán năm 2017 sang thực hiện năm 2018 và các năm sau.

Hoàng Lê  


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 2

Trong ngày: 78

Trong tuần: 78

Trong tháng: 6123

Trong năm: 271263

Tổng số lượt truy cập: 381014