Trong 09 tháng đầu năm 2017, Thanh tra tỉnh và Thanh tra các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện 55 cuộc thanh tra hành chính. Hiện các cơ quan thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị 10 cuộc; ban hành kết luận 30 cuộc; còn lại 15 cuộc đang thực hiện trong thời hạn Luật định.

UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra năm 2010 (Ảnh minh họa)
UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra năm 2010 (Ảnh minh họa)
 

Theo đó, trong 30 cuộc thanh tra đã kết luận, phát hiện 157 cơ quan, đơn vị có sai phạm về kinh tế với tổng số tiền sai phạm hơn 15.985,533 triệu đồng và 781.823 m2 đất. Theo đó, đã kiến nghị thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước hơn 8.954,486 triệu đồng và số diện tích đất nêu trên, hiện đã thu nộp vào NSNN hơn 6.124,010 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác số tiền hơn 7.031,047  triệu đồng. Qua thanh tra đã kiến nghị xử lý hành chính 26 tổ chức và 48 cá nhân có liên quan đến các sai phạm, chuyển cơ quan điều tra 01 vụ, đồng thời có nhiều kiến nghị góp phần chấn chỉnh các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được thanh tra; riêng trong Quý III/2017, Thanh tra tỉnh và Thanh tra các đơn vị, địa phương đã triển khai thêm 08 cuộc thanh tra hành chính; ban hành 11 kết luận thanh tra. Qua thanh tra, đã phát hiện 08 đơn vị có sai phạm về kinh tế với tổng sai phạm hơn 3.519,223 triệu đồng; đã kiến nghị thu hồi, nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 1.130,365 triệu đồng, hiện đã thu nộp vào NSNN 1.072,117 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác số tiền hơn 2.388,858 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 24 tổ chức, 46 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 01 vụ.

Các cơ quan, đơn vị hành chính trong tỉnh tiếp nhận và xử lý 1.908 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị (có 1.326 đơn đủ điều kiện xử lý và 582 đơn không đủ điều kiện xử lý, lý do: đơn trùng lắp, đơn không ghi rõ địa chỉ, không ký tên, đơn mạo danh, nặc danh...). Trong đó, có 278 đơn (264 khiếu nại, 14 tố cáo) thuộc thẩm quyền và đủ điều kiện thụ lý giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp. Đến nay, đã giải quyết xong 218 đơn (206 khiếu nại, 12 tố cáo), còn lại 60 đơn (58 khiếu nại, 02 tố cáo) đang xem xét, giải quyết trong thời hạn luật định; riêng Quý III/2017, phát sinh 51 đơn (49 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo) thuộc thẩm quyền và đủ điều kiện thụ lý giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp, hiện đang xem xét, giải quyết trong thời hạn luật định. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều cố gắng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nhiều vụ việc mới phát sinh được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở; một số vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài thuộc thẩm quyền của các địa phương đã được giải quyết dứt điểm, đảm bảo khách quan, đúng pháp luật. Thủ trưởng các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, chú trọng công tác tổ chức đối thoại. Việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật được triển khai thực hiện nghiêm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân ở một số địa phương trong tỉnh vẫn có chiều hướng gia tăng; một số địa phương vẫn còn những thiếu sót trong quy trình tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư; một số vụ việc giải quyết chưa sát về nội dung khiếu nại, tố cáo, có trường hợp thực hiện chưa đúng về quy trình, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo; một số vụ việc khác đã được Thủ trưởng các cấp, các ngành giải quyết và quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng vẫn chưa được thực hiện dứt điểm...

Ngọc Lê 


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 1

Trong ngày: 82

Trong tuần: 82

Trong tháng: 6127

Trong năm: 271267

Tổng số lượt truy cập: 381018