Tháng 11/2018, Thanh tra tỉnh cùng với thanh tra 08 huyện, thị xã, thành phố đã tiếp nhận và xử lý 76 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, tranh chấp đất đai.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 

Theo đó, có 43 đơn khiếu nại, 05 đơn tố cáo, 26 đơn phản ánh, kiến nghị và 02 đơn tranh chấp đất đai. Trong số 76 đơn nêu trên, có 31 đơn đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND tỉnh (29 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo). Đến nay, đã giải quyết xong 07 đơn khiếu nại, còn lại 24 đơn đang xem xét, giải quyết trong thời hạn luật định (22 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo). Riêng Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận 10 đơn (07 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo, 01 đơn không rõ nội dung) không đủ điều kiện xử lý (đơn đã xử lý, đơn đã gửi cơ quan thẩm quyền). Ngoài ra trong kỳ báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Chánh Thanh tra tỉnh tiến hành thẩm tra, xác minh 04 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. Đến nay, đã kết thúc xác minh và có báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong tháng, Thanh tra tỉnh cùng với thanh tra các huyện, thị xã, thành phố đang tiếp tục tiến hành 15 cuộc thanh tra hành chính (14 cuộc theo kế hoạch; 01 cuộc thanh tra đột xuất). Hiện các cơ quan thanh tra đã kết thúc 05 cuộc thanh tra theo kế hoạch, còn lại 10 cuộc đang tiếp tục thanh tra trong thời hạn luật định (09 cuộc theo kế hoạch; 01 cuộc đột xuất). Trong số 15 cuộc thanh tra hành chính, có 03 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, hiện đã kết thúc 01 cuộc, còn lại 02 cuộc đang tiếp tục thực hiện trong thời hạn luật định.

Tháng 12/2018, các cơ quan, đơn vị thanh tra trong tỉnh tiếp tục nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng (nếu có); đôn đốc việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2018 đã được phê duyệt. Đồng thời xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2019 một cách có trọng tâm, trọng điểm, tập trung các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập năm 2018 trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Thường xuyên đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định pháp luật; tiếp nhận và xử lý các thông tin về tham nhũng theo quy định. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra đã có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Lê 


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 1

Trong ngày: 729

Trong tuần: 2609

Trong tháng: 17371

Trong năm: 131112

Tổng số lượt truy cập: 760616