UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành chức năng và các địa phương tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ kiểm tra liên ngành xây dựng kế hoạch xử lý dứt điểm các công trình vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng trên địa bàn trong năm 2019.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
 

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh việc triển khai Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Quán triệt, chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra, phê bình, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc để xảy ra vi phạm. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị trực thuộc về công tác quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Quy định về cấp Giấy phép xây dựng, điều chỉnh, gia hạn Giấy phép xây dựng, Giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh, kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị và địa phương về công tác quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng. Trong đó lưu ý đối với các khu vực di tích, danh lam thắng cảnh; khu vực ven biển, đầm, vịnh…

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên và Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng thuộc phạm vi quản lý để việc đầu tư xây dựng đảm bảo đúng mục tiêu, định hướng theo quy hoạch được duyệt.

UBND tỉnh giao cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với địa phương rà soát ranh giới những khu vực, địa điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh có yêu cầu khu vực bảo vệ phù hợp với quy định, tình hình thực tế và định hướng phát triển; đồng thời, xây dựng Kế hoạch tổ chức cắm mốc giới, làm cơ sở cho địa phương quản lý đất đai, xây dựng.

Sở Giao thông vận tải tiếp tục theo dõi, đôn đốc và phối hợp với chính quyền địa phương xử lý triệt để các trường hợp xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông đang tồn đọng và có biện pháp để tránh các trường hợp tái diễn.

Mỹ Luận


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 1

Trong ngày: 1086

Trong tuần: 5764

Trong tháng: 18055

Trong năm: 188422

Tổng số lượt truy cập: 817926