Để kịp thời hướng dẫn cơ quan, đơn vị được kiểm tra triển khai thực hiện tốt và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); ngày 23/1, UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 

Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong hoạt động kiểm soát TTHC, xử lý các trường hợp tự đặt ra TTHC, hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật và việc niêm yết công khai TTHC, đặc biệt là chậm trễ trong việc giải quyết TTHC, gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC. Đồng thời, tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính theo đúng Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh yêu cầu công tác kiểm tra đánh giá phải thực hiện khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, xác định rõ nguyên nhân đối với các hồ sơ TTHC giải quyết chưa đúng quy định hoặc bị chậm trễ, ách tắc. Sau kiểm tra có kết luận cụ thể về công tác chỉ đạo điều hành và giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị; đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị các cấp có liên quan về công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Theo đó, kế hoạch đưa ra 06 nội dung kiểm tra cụ thể như sau:

1. Kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác kiểm soát TTHC.

2. Công tác công bố, công khai TTHC, thực hiện quy trình xây dựng, ban hành Quyết định công bố TTHC; việc công khai minh bạch các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

3. Tổ chức tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC cho cá nhân, tổ chức tại Bộ phận một cửa (bao gồm Trung tâm phục vụ hành chính công); việc tuân thủ quy định bộ TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai; việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả cho cá nhân, tổ chức; việc xin lỗi khi giải quyết TTHC sai sót, trễ hạn trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh.

4. Việc rà soát, đánh giá TTHC trong xây dựng, ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC hàng năm và tổ chức triển khai Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC; kết quả thực thi phương án đơn giản hóa TTHC đã được cấp có thẩm quyền thông qua hoặc phê duyệt, thực hiện cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính so với quy định của Trung ương đối với các TTHC liên quan đến đời sống của nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp.

5. Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP; việc công khai địa chỉ cơ quan, địa chỉ thư tín hoặc thư điện tử, số điện thoại chuyên dùng của cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận phản ánh, kiến nghị.

6. Công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC (bao gồm cả truyền thông nội bộ thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng); việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC.

Lê Nguyên


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 1

Trong ngày: 664

Trong tuần: 1108

Trong tháng: 5550

Trong năm: 314128

Tổng số lượt truy cập: 943632