Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Tuy Hòa đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh một hội nghị của UBND thành phố Tuy Hòa - Ảnh minh họa (PYO)
Quang cảnh một hội nghị của UBND thành phố Tuy Hòa - Ảnh minh họa (PYO)
 

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các phòng, ban, hội, đoàn thể Thành phố tập trung lãnh đạo thực hiện việc tổ chức quán triệt và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các văn bản của Đảng và Nhà nước như: Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định 78/2013/NĐ-CP, ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan trong việc kê khai và kiểm soát việc kê khai, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Xác định việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu nên Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện tốt việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản theo quy định của pháp luật, đặc biệt người đứng đầu phải kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng và thực hiện công khai theo quy định. Đến nay, các cơ quan, đơn vị đều thực hiện tốt việc kê khai và chưa có trường hợp nào bị xử lý liên quan đến việc vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập.

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc thành phố đều triển khai thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập đảm bảo theo quy định. Riêng trong năm 2018, tổng số cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố có trách nhiệm tổ chức việc kê khai gồm 104 đơn vị; tổng số người phải kê khai: 673 người; tổng số người phải kê khai thuộc diện cấp ủy hoặc cấp trên quản lý: 623/670 người; số người đã thực hiện kê khai 670 người; đạt tỷ lệ 99,55%, có 03 đối tượng không kê khai do đã nghỉ việc trước 31/12/2018.

Từ năm 2014 - 2018, Thanh tra thành phố đã tiến hành 10 cuộc thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng (trong đó có việc thực hiện kê khai, công khai và báo cáo kết quả minh bạch bạch tài sản, thu nhập) tại 05 phường, xã (phường 1, 5, 6, 8 và xã Bình Kiến) và 05 phòng, ban (phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm phát triển quỹ đất, phòng Nội vụ, phòng Lao động - TB&XH và phòng Tư pháp thành phố). Định kỳ, UBKT Thành ủy có đưa nội dung kiểm tra, giám sát đối với công tác kê khai tài sản vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát để tổ chức triển khai thực hiện; kết quả đã tổ chức giám sát trực tiếp đối với 08 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy. Qua kết quả thanh tra, kiểm tra cho thấy đa số các cơ quan đơn, vị đều thực hiện đảm bảo theo quy định; một số hạn chế, thiếu sót của các cơ quan, đơn vị đã được nhắc nhở để chấn chỉnh, thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định trong thời gian tới…

Từ năm 2014 - 2018, trên địa bàn thành phố chưa có trường hợp nào bị xử lý kỷ luật do chậm tổ chức việc kê khai tài sản, thu nhập; chậm tổng hợp, báo cáo minh bạch tài sản thu nhập; chậm kê khai tài sản, thu nhập; kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; không có người bị xử lý trách nhiệm trong việc xác minh tài sản, thu nhập không trung thực.

 

 Hoàng Thy


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN


LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kêĐang online: 1

Trong ngày: 236

Trong tuần: 4054

Trong tháng: 14786

Trong năm: 282937

Tổng số lượt truy cập: 912441