Báo chí - “cầu nối” đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thứ hai - 21/06/2021 20:31
Báo chí có vai trò rất quan trọng trong nhiệm vụ đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống. Bằng sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời, các cơ quan báo chí tỉnh đã phát huy vai trò tiên phong trong tuyên truyền, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sự đồng thuận trong toàn đảng bộ; góp phần quan trọng vào việc đưa nghị quyết đại hội đảng đi vào cuộc sống.
Sáng nào, cán bộ, nhân viên Hội Cựu chiến binh tỉnh cũng đọc báo để cập nhật tin tức trong tỉnh, trong nước. Ảnh: HÀ MY
Sáng nào, cán bộ, nhân viên Hội Cựu chiến binh tỉnh cũng đọc báo để cập nhật tin tức trong tỉnh, trong nước. Ảnh: HÀ MY

Chủ động, tích cực “vào cuộc”

Nhận thức rõ vai trò là cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền, tiếng nói của nhân dân trong tỉnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cơ quan báo chí của tỉnh đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng các cấp. Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Yên Phan Xuân Luật cho hay: Ngay sau khi có hướng dẫn tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đơn vị đã sớm xây dựng kế hoạch, mở chuyên mục: “Đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống” trong chương trình thời sự; hàng tuần, hàng tháng đều phân công phóng viên phụ trách. Để đa dạng hình thức tuyên truyền, cuốn hút người xem, người nghe đài, ngoài phóng sự, phỏng vấn, chuyên mục sẽ có các tin bài chuyên sâu phân tích các nhóm vấn đề, tập trung vào các chỉ tiêu, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đài xác định việc tuyên truyền, đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống không chỉ được thực hiện trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, mà duy trì liên tục trong suốt cả nhiệm kỳ. Tất cả phóng viên phải tham gia học tập, quán triệt và nắm vững nghị quyết đại hội để tuyên truyền cho sát. Lãnh đạo các phòng, ban sẽ hướng dẫn, định hướng đề tài để phóng viên tuyên truyền đúng hướng, đúng trọng tâm.

Xác định đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là trách nhiệm chính trị của mỗi cơ quan báo chí, trách nhiệm nghề nghiệp của những người làm báo, Ban Biên tập, phóng viên Báo Phú Yên đã chủ động, tích cực “vào cuộc” tuyên truyền. Sau khi có hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chuyên mục “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” sớm được mở trên báo với nhiều bài viết chất lượng. Ngoài các kế hoạch tuyên truyền thường xuyên, tòa soạn còn có kế hoạch riêng để tuyên truyền sâu hơn mỗi khi Trung ương, tỉnh ban hành nghị quyết chuyên đề. Ban Biên tập chỉ đạo các phòng chuyên môn, đặc biệt là Phòng Phóng viên chịu trách nhiệm chính tuyên truyền về nội dung này; phân công phóng viên phụ trách theo dõi từng ngành, lĩnh vực, địa bàn cụ thể; xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo tháng, từng tuần, theo chuyên trang, chuyên mục; kịp thời đưa tin, viết bài về các địa phương, cơ quan, tập thể, cá nhân điển hình trong việc thực hiện nghị quyết của Đảng.

Để không bị đóng khung, khô cứng trong đề tài mang tính chính trị, mà tạo sự hấp dẫn, sinh động đối với độc giả, ngoài các tin, bài thời sự phản ánh về nội dung nghị quyết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị trong xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết, phóng viên Báo Phú Yên còn tập trung triển khai tuyên truyền việc xây dựng và triển khai các đề án, dự án, các cuộc vận động, phong trào hành động, hoạt động của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trên tất cả lĩnh vực. Nhà báo Trần Quới, Báo Phú Yên chia sẻ: “Tuyên truyền về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ quan trọng của toàn hệ thống chính trị, trong đó có báo chí. Báo chí tuyên truyền các nghị quyết của Đảng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, vừa phản ánh thực tế sinh động, những bài học kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay, gương điển hình... trong thực tế cuộc sống. Để có những tác phẩm báo chí nhanh, chính xác, chân thực, chất lượng, anh em phóng viên luôn sát với cơ sở, chuyển tải thông tin một cách sinh động, mang hơi thở cuộc sống, hấp dẫn, kịp thời đến bạn đọc”.

Phát huy vai trò tiên phong trong tuyên truyền

Theo bà Đào Phạm Hoàng Quyên, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Phú Yên, đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống, hàng tháng, các cơ quan báo chí trong tỉnh đều bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tập trung tuyên truyền đậm nét về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong đó tập trung tuyên truyền về các nội dung: toàn văn nghị quyết, các chương trình trọng tâm, đột phá; hoạt động lãnh, chỉ đạo của cấp ủy trong việc triển khai nghị quyết ở cơ sở; các chương trình hành động của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các kế hoạch, đề án, dự án, cuộc vận động, phong trào thi đua cụ thể hóa nghị quyết; hoạt động của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân tạo khí thế thi đua sôi nổi thực hiện nghị quyết trong toàn đảng bộ.

Đội ngũ phóng viên luôn bám sát cơ sở, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nghị quyết; đề xuất, kiến nghị với cơ quan chức năng rút kinh nghiệm, điều chỉnh trong quá trình thực hiện. Để tuyên truyền về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng một cách đầy đủ, sinh động, các biên tập viên, phóng viên đều được học tập, quán triệt, nghiên cứu đầy đủ các nội dung của nghị quyết; không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, bám sát thực tiễn cuộc sống, sâu sát cơ sở để thực hiện các tác phẩm báo chí chất lượng, đúng, trúng với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hội Nhà báo tỉnh, với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo, cũng đã tổ chức các khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ báo chí, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền nói chung, trong đó có tuyên truyền nghị quyết của Đảng.

Đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng: Thời gian qua, các cơ quan báo chí của tỉnh, phóng viên các báo Trung ương, báo ngành thường trú trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc tăng cường sự đoàn kết, nhất trí, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của báo chí là tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Để công tác tuyên truyền đảm bảo “đúng, trúng, hay”, các cơ quan báo chí cần bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tuyên truyền thường xuyên, nghiêm túc, bài bản, đồng bộ, sáng tạo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với thực tiễn của các địa phương, cơ quan, đơn vị và phù hợp với từng đối tượng bạn đọc. Các nhóm mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp nêu trong nghị quyết đại hội cần được đi sâu phân tích, tuyên truyền theo từng nhóm vấn đề, lĩnh vực cụ thể. Quá trình tuyên truyền phải gắn với kịp thời giải đáp những nội dung cán bộ, đảng viên và nhân dân còn băn khoăn, vướng mắc; chủ động định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận tích cực trong xã hội; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc.

“Cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức cần thay đổi nhận thức, cách nhìn nhận về vai trò của báo chí, không “né tránh” mà cần phát huy vai trò của báo chí, thực hiện nghiêm quy định phát ngôn và chủ động cung cấp thông tin cho báo chí; cần hợp tác với báo chí để kịp thời thông tin, tuyên truyền các chính sách, các dự án phát triển của ngành, địa phương, quảng bá hoạt động, uy tín, hình ảnh của các cấp, các ngành, để có sự đồng thuận và ủng hộ tích cực của người dân. Có như thế, việc tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống mới hiệu quả hơn, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đề ra”, đồng chí Bùi Thanh Toàn nhấn mạnh. 

Để việc tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống hiệu quả hơn, ngoài liên tục đổi mới về nội dung và hình thức để nâng cao chất lượng thông tin, các cơ quan báo chí tỉnh cần phải đảm bảo được tính chính trị đúng đắn, có tính chiến đấu cao, có sức lan tỏa, làm lay động tình người, được đông đảo công chúng đón nhận và ủng hộ - Đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

HÀ MY (PYO)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đại hội
Nghị quyết HĐND tỉnh
Covid-19
Biển đảo

Thống kê

  • Đang truy cập10
  • Hôm nay1,751
  • Tháng hiện tại19,489
  • Tổng lượt truy cập1,829,879
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây