Chương trình hành động ứng cử viên đại biểu Quốc hội (Đơn vị bầu cử số 2)

Thứ ba - 18/05/2021 20:39
Đơn vị bầu cử số 2, gồm: TP Tuy Hòa, TX Sông Cầu và các huyện Đồng Xuân, Tuy An

 

       Bản thân tôi, trải qua hơn 30 năm công tác trong lực lượng BĐBP, được giao đảm nhiệm nhiều cương vị, trọng trách khác nhau, từ sĩ quan cấp phân đội, Chỉ huy BĐBP tỉnh đến Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP, dù ở cương vị nào, bản thân tôi luôn xác định rõ chức trách và nhiệm vụ được giao, luôn lăn lộn với thực tiễn, bám sát cơ sở, gắn bó máu thịt với đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới; không ngừng học hỏi, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm công tác, nhất là lĩnh vực công tác biên phòng, chính sách dân tộc, tôn giáo, nông nghiệp, nông thôn và miền núi; từ đó hình thành nên bản lĩnh, tác phong làm việc của bản thân luôn chủ động, quyết tâm, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sâu sát cơ sở, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng lực lượng BĐBP ngày càng vững mạnh.

      Quốc hội là cơ quan đại diện quyền lực cao nhất cho nhân dân và là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp, là cơ quan giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, tôi cam kết thực hiện tốt một số chương trình hành động cụ thể như sau:

       - Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ, năng lực, kiến thức toàn diện về quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân.

       - Tôi sẽ cùng với Hội đồng tướng lĩnh trong Quân đội tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về những biến động của tình hình thế giới và khu vực; công tác quân sự, quốc phòng và biên phòng... chủ động đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những kế sách để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; xây dựng Quân đội nói chung và BĐBP nói riêng vững mạnh toàn diện; đồng thời cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng quyết tâm quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tiếp tục chỉ đạo BĐBP Phú Yên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Quân sự, Cảnh sát biển, Hải quân, Kiểm ngư... duy trì bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn trên các vùng biển, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân vươn khơi, bám biển, thực hiện tốt chủ trương, chính sách phát triển kinh tế biển của tỉnh nhà.

       - Cùng với Đoàn ĐBQH của tỉnh nhà dành nhiều thời gian và thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân; gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng và đề xuất, kiến nghị của nhân dân để phản ánh đầy đủ, trung thực ý kiến của nhân dân, đồng thời đề xuất các giải pháp với Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết thấu tình, đạt lý, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

        - Cùng với Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên nghiên cứu, đề xuất Quốc hội xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội nhằm khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của cả vùng Nam Trung Bộ nói chung và của tỉnh Phú Yên nói riêng; đề xuất các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng các quy định của pháp luật, các cơ chế chính sách đảm bảo tính khả thi cao, sát với tình hình thực tiễn. Cùng với Đoàn ĐBQH của tỉnh tham mưu đề xuất phân cấp cho các địa phương, đơn vị cắt giảm các thủ tục không cần thiết, bảo đảm giải quyết các thủ tục giấy tờ hành chính nhanh gọn, rút ngắn thời gian thực hiện và thời gian đi lại của người dân, của doanh nghiệp; thực hiện tốt việc công khai minh bạch các thủ tục hành chính và thực thi công vụ để nhân dân cùng giám sát thực hiện.

       - Tôi sẽ cùng với Đoàn ĐBQH của tỉnh tham gia đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội, chủ động quan hệ, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương để đề xuất các cơ chế, chính sách với người có công, người cao tuổi, cán bộ hưu trí; chính sách đãi ngộ cho giáo viên, công nhân viên và người lao động; tranh thủ sự quan tâm, tạo các điều kiện tốt nhất để khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, trọng tâm là về kinh tế biển, gắn với ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh để phát triển nhanh, bền vững và quyết tâm cùng với quân và dân tỉnh Phú Yên xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện.

      Với năng lực cá nhân và tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với quê hương Phú Yên và tổ chức Công đoàn, nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn làm ĐBQH khóa XV, tôi sẽ phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt những nội dung sau:

      Thứ nhất, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội; thường xuyên tiếp xúc, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, nắm bắt tâm tư nguyện vọng nhất là những vấn đề dư luận cử tri quan tâm. Tham gia vào việc xây dựng pháp luật, giám sát tối cao và quyết định các nội dung quan trọng liên quan đến chính sách, pháp luật, các chủ trương lớn và những vấn đề trọng đại của đất nước theo luật định, nhất là các vấn đề: về phát triển kinh tế biển, du lịch, năng lượng sạch, các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai, các mô hình nông nghiệp hiệu quả là những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Đề xuất các dự án xây dựng các thiết chế văn hóa tại các khu công nghiệp để nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động và xây dựng khu nhà ở xã hội cho công nhân lao động có thu nhập thấp. Tăng cường vận động và kêu gọi các nguồn lực xã hội tập trung cho công tác an sinh xã hội, góp phần chăm lo, cải thiện đời sống bà con nhân dân, nhất là các gia đình chính sách và gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

      Thứ hai, phản ánh trung thực với Quốc hội và các cơ quan hữu quan, có ý kiến đóng góp vào việc soạn thảo và ban hành các văn bản pháp luật có liên quan đến việc xây dựng giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, tầng lớp trí thức và tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh; đảm bảo về các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ nhất là: chế độ tiền lương, bảo hiểm, chế độ đãi ngộ đặc thù cho ngành nghề, ổn định việc làm và tăng thu nhập; cải thiện ngày càng tốt hơn điều kiện, môi trường làm việc và đời sống cho người lao động. Tăng cường xây dựng và phát triển Nghiệp đoàn nghề cá trên địa bàn tỉnh, phối hợp với Bộ đội Biên phòng để quản lý, giúp đỡ đoàn viên, ngư dân trong hoạt động khai thác nguồn lợi thủy, hải sản, đảm bảo công tác an ninh trật tự trên biển góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Quan tâm giải quyết các nguồn quỹ do Liên đoàn Lao động tỉnh quản lý góp phần giảm dần các hộ gia đình công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn.

      Thứ ba, Đảng và Nhà nước đưa ra nhiều chính sách, chiến lược tăng cường nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đồng thời phát triển ứng dụng khoa học kỹ thuật đáp ứng ngày càng cao các dịch vụ khám chữa bệnh trong lĩnh vực y tế; đẩy mạnh nền khoa học công nghệ bắt kịp xu thế phát triển kinh tế toàn cầu. Tôi tập trung vào một số vấn đề:

      * Đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo và y tế:

      Quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và y tế, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên được học tập, rèn luyện nâng cao thể chất trong môi trường thuận lợi nhất; mọi người dân đều được thụ hưởng các dịch vụ cũng như những lợi ích cao nhất của dịch vụ y tế trong việc chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh.

      Nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị với Quốc hội những chính sách kịp thời khắc phục những mặt còn hạn chế của ngành đối với việc cải cách tiền lương và các chế độ đãi ngộ cho giáo viên và nhân viên y tế, từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục và đào tạo, y tế.

      * Đối với lĩnh vực khoa học công nghệ:

      Nghiên cứu, có ý kiến tham gia đề nghị với Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách để phát triển khoa học và công nghệ để đưa các ứng dụng tích cực vào cuộc sống.

      Thứ tư, quan tâm các vấn đề liên quan đến phụ nữ, lao động nữ và trẻ em, công tác bình đẳng giới. Nghiên cứu tài liệu, có ý kiến tham mưu, đề xuất việc xây dựng văn bản pháp luật nhằm tạo điều kiện, cơ chế thích hợp để phụ nữ trí thức phát huy được năng lực, phát triển chuyên môn và khả năng lãnh đạo, quản lý; đồng thời quan tâm đến các chương trình tư vấn, hướng nghiệp hỗ trợ việc làm, các dự án dạy nghề nông thôn tạo thu nhập cho lao động nữ ở vùng nông thôn, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và hỗ trợ các chương trình Tiếp bước cho em đến trường.

      Thứ năm, những vấn đề nêu trên không chỉ dừng lại ở trách nhiệm của một ứng cử viên đại biểu Quốc hội và giới hạn trong Chương trình hành động, mà còn thể hiện trách nhiệm của tôi với tư cách là một công dân, một cán bộ quản lý đang công tác trong tổ chức Công đoàn. Tôi sẽ không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện để nâng cao năng lực công tác, nhất là: công tác xây dựng pháp luật, công tác giám sát, theo dõi việc giải quyết của các cơ quan, ban ngành; hướng dẫn, giúp đỡ cử tri thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình. Cùng với các đồng chí ứng cử viên thực sự là cầu nối giữa cử tri địa phương với Quốc hội, Chính phủ, với các bộ, ban ngành Trung ương. Phấn đấu không ngừng để chuyển tải tiếng nói của cử tri tỉnh nhà đến cơ quan chức năng.

 

      Tôi rất vui mừng và vinh dự khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban MTTQ tỉnh giới thiệu tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

      Tham gia ứng cử lần này, nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, tôi sẽ tập trung vào những nội dung sau:

      1. Về tham gia công tác lập pháp: Với chuyên ngành được đào tạo là Đại học Luật và kinh nghiệm thực tiễn công tác, tôi sẽ nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn về hệ thống pháp luật Việt Nam và pháp luật các nước, đặc biệt là lắng nghe những ý kiến góp ý của cử tri, để phân tích, lựa chọn, cân nhắc, đánh giá các dự án luật, tham gia thảo luận, biểu quyết có chất lượng cao nhất để các dự án luật được ban hành đi vào cuộc sống, hợp lòng dân.

       2. Về hoạt động giám sát, tôi sẽ đề nghị Quốc hội tập trung giám sát có hiệu quả những vấn đề mà nhân dân quan tâm, để bảo đảm cho pháp luật được thực hiện nghiêm, các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Quốc hội được đi vào cuộc sống hợp lòng dân.

       3. Về những vấn đề quan trọng khác của đất nước: Tôi sẽ kiến nghị với Quốc hội, các cơ quan hữu quan xem xét thận trọng, có chính sách, biện pháp hợp lý kiên quyết giữ vững chủ quyền quốc gia; đấu tranh có hiệu quả với tham nhũng, lãng phí; bảo đảm an toàn nợ công; bảo đảm việc quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tài nguyên của đất nước; tập trung ngân sách để ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống nhân dân; thúc đẩy các chương trình xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ, chăm sóc người có công, người yếu thế trong xã hội...

      Với trách nhiệm là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi sẽ phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; làm tốt hơn nữa công tác giám sát và phản biện xã hội; phát huy tốt dân chủ cơ sở để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng; vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì, huy động nhiều nguồn lực cho Quỹ Vì người nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, xóa nhà ở tạm, giúp hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.

      4. Vận động nguồn lực cho đầu tư phát triển tỉnh nhà: Như bà con cử tri đều biết, Phú Yên có điểm xuất phát về kinh tế thấp, hiện nay tỉnh chúng ta vẫn còn không ít địa bàn khó khăn. Tuy nhiên, tỉnh ta cũng có nhiều tiềm năng và thế mạnh chưa được phát huy hết để phát triển, do đó tôi sẽ dành thời gian đi thực tế, nghiên cứu, đề xuất những chính sách thích hợp nhằm tạo nguồn lực, hỗ trợ cho nông dân, ngư dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ngành nghề cho phù hợp, giúp người dân thoát nghèo, từng bước nâng cao đời sống. Cùng với Đoàn ĐBQH tỉnh tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ của các cơ quan Trung ương, kêu gọi đầu tư, thu hút các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương cho Phú Yên phát triển nhanh và bền vững.

      5. Đối với những vấn đề mới phát sinh của địa phương mà nhân dân quan tâm: Tôi sẽ thường xuyên liên hệ, gặp gỡ với nhân dân, cử tri nơi ứng cử và nơi cư trú, qua đó tìm hiểu, ghi nhận, tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của cử tri để chuyển tải, phản ánh trung thực, đầy đủ đến Quốc hội. Đồng thời kiên trì bảo vệ trước Quốc hội những ý kiến đề xuất, những nguyện vọng chính đáng của nhân dân…

      Được ứng cử ĐBQH khóa XV, với tôi đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm to lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Bản thân sẽ không ngừng học tập, nâng cao trình độ năng lực, tập trung trí tuệ, nghiên cứu đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tác phong chuẩn mực, sống trung thực lành mạnh; kiên quyết đấu tranh với tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực của xã hội.

      Tôi tâm niệm rằng là ĐBQH phải: Tôn trọng nhân dân, luôn luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân, với cử tri; Phản ánh được tình cảm, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, của nhân dân đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; nói phải đi đôi với làm, phải làm được những gì đã nói với cử tri, với nhân dân.

      Bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm với quê hương, đất nước, tôi sẽ dành trọn tâm trí, sức lực, thời gian của mình để làm tốt nhiệm vụ được giao, để không phụ lòng tin yêu của bà con cử tri và nhân dân tỉnh nhà đã dành cho mình.

 

      Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu mà đồng bào, đồng chí và bà con cử tri đã động viên, chia sẻ, tạo điều kiện giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, theo dõi, giám sát, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, của bà con cử tri để tôi có điều kiện tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân của tỉnh nhà giao phó.

 

      Với nhận thức về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân và Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước. Do đó, nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, tôi dự kiến chương trình hành động của mình với một số nội dung trọng tâm như sau:

      1. Nội dung thứ nhất là thực hiện chức năng tham gia xây dựng pháp luật:

      Nếu được bầu và là ĐBQH chuyên trách của địa phương, bản thân tôi đã được đào tạo cơ bản, chính quy chuyên môn về luật và với thực tiễn công tác hơn 20 năm, tôi sẽ tập trung nghiên cứu, nắm chắc diễn biến xã hội và đời sống của nhân dân, để đề xuất với Quốc hội tăng cường nâng cao chất lượng và đổi mới quy trình xây dựng pháp luật; sửa đổi, bổ sung những luật còn thiếu, chưa đồng bộ, không còn phù hợp, nhằm tạo dựng môi trường pháp luật hoàn chỉnh và hành lang pháp lý thông thoáng để đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước và xã hội hiện nay.

       2. Nội dung thứ 2 là tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, tôi sẽ chú trọng các nội dung sau:

      - Sáng suốt lựa chọn và bầu những người xứng đáng vào chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan nhà nước như Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý có hiệu lực hiệu quả của Nhà nước, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để phát triển đất nước.

      - Kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan xem xét thận trọng, có chính sách và biện pháp hợp lý, kiên quyết giữ vững chủ quyền quốc gia, biển đảo.

      - Bảo đảm việc quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực kinh tế, tài nguyên của đất nước. Tập trung ngân sách để ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ đời sống nhân dân, trong đó chú trọng các vùng, miền khó khăn để có nguồn lực phát triển.

      - Bảo đảm việc quyết định những vấn đề quan trọng phải đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, vì lợi ích của quốc gia, phù hợp với ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

      3. Nội dung thứ 3 là thực hiện chức năng giám sát tối cao của Quốc hội:

      Tôi sẽ nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội, Đoàn ĐBQH của tỉnh về chương trình giám sát của Quốc hội và của Đoàn ĐBQH tỉnh. Trong đó, tập trung giám sát việc thực hiện những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước mà hiện nay nhân dân đang quan tâm, như: Cải cách hành chính; chống quan liêu, nhũng nhiễu trong thi hành công vụ; chương trình xây dựng nông thôn mới; các chính sách lớn về y tế, văn hóa, giáo dục, việc làm; phòng, chống oan sai trong hoạt động tư pháp; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

      4. Nội dung thứ 4 là thực hiện nhiệm vụ của ĐBQH đối với cử tri tại địa phương mình ứng cử:

      - Thực hiện tốt trách nhiệm, nhiệm vụ của ĐBQH là dành nhiều thời gian để tiếp xúc, gặp gỡ, kịp thời nắm bắt, lắng nghe các ý kiến, nguyện vọng của bà con cử tri để cùng với Đoàn ĐBQH tỉnh phản ánh, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, chính quyền địa phương đề ra những chủ trương, chính sách giải quyết những vấn đề mà bà con cử tri quan tâm và giám sát giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị đến nơi đến chốn và đạt hiệu quả cao nhất.

      - Tham gia với chính quyền địa phương thực hiện tốt việc bảo đảm an sinh xã hội cho người dân như các chương trình xóa đói, giảm nghèo; hỗ trợ, chăm sóc người có công và những người yếu thế trong xã hội. Vận động đóng góp xây dựng xóa nhà ở tạm; hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó.

       - Trong điều kiện, khả năng cương vị công tác của mình, tôi sẽ cố gắng đóng góp với các cơ quan chức năng của tỉnh giải quyết những vấn đề địa phương yêu cầu, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, với mục tiêu đưa tỉnh Phú Yên phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

      Được ứng cử Quốc hội với bản thân tôi là niềm vinh dự lớn. Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, nhận thức rõ trách nhiệm trước cử tri để học tập, rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn và bản lĩnh; tích cực, chủ động, sáng tạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật.

      Đồng thời, tôi sẽ cùng Đoàn ĐBQH tỉnh làm cầu nối đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Phú Yên có thêm nguồn lực phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, đáp ứng sự tin tưởng, tín nhiệm của bà con cử tri.

      Là 1 trong 5 ứng cử viên ứng cử ĐBQH, ở tổ bầu cử số 2 - tỉnh Phú Yên, đây là một sự động viên, khích lệ và là vinh dự to lớn cho bản thân và gia đình tôi. Qua tìm hiểu, tôi ý thức rõ được chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, cũng như nhiệm vụ, quyền hạn và yêu cầu đối với người ĐBQH đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân cả nước, nhất là nhân dân ở đơn vị mình ứng cử.

      Bằng sự nhận thức sâu sắc trên, nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH, tôi sẽ không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị; thường xuyên học hỏi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực, cùng với Đoàn ĐBQH tỉnh, tôi sẽ tập trung vào các nội dung sau:

      Đầu tiên và tiên quyết là thực hiện tốt nhất trách nhiệm của người ĐBQH. Tôi sẽ dành nhiều thời gian nhất để tiếp xúc, lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; phản ánh trung thực, kịp thời tại các phiên họp của Quốc hội, thực hiện quyền chất vấn và giám sát của người ĐBQH để làm rõ những vấn đề mà xã hội quan tâm. Mặt khác, với trí tuệ và tâm huyết, tôi sẽ đóng góp tích cực vào nhiệm vụ xây dựng và sửa đổi luật để luật pháp và chính sách chung của chúng ta đi vào đời sống nhanh và hiệu quả.

      Thứ hai, với cương vị hiện nay là Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, thông qua công tác cơ sở, tôi dành sự quan tâm đặc biệt của mình đối với vấn đề liên quan quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, làm thế nào để phụ nữ được phát triển toàn diện.

      Thấu hiểu người phụ nữ với trách nhiệm cao cả từ thiên chức làm mẹ cộng với trách nhiệm xã hội từ nhiệm vụ công tác, với vai trò của người đứng đầu Hội LHPN tỉnh, tôi sẽ tiếp tục cùng các cấp Hội và các ngành tích cực tạo điều kiện để phụ nữ Phú Yên được nâng cao trình độ về mọi mặt; đầu tư hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo bền vững như nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, tăng cường khai thác các nguồn vốn để giúp phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh; mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động nữ; tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em, quan tâm các chính sách về xây dựng gia đình hạnh phúc.

      Đặc biệt tôi sẽ quan tâm đến các chính sách hỗ trợ, giúp đỡ người có công cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, chế độ cho lực lượng hưu trí, và chính sách đối với cán bộ, công chức cấp cơ sở.

      Thứ ba, với chuyên môn, kinh nghiệm, thực tiễn sau 15 năm công tác ở lĩnh vực tài nguyên - môi trường, nếu là ĐBQH, tôi có thêm cơ hội, điều kiện kiến nghị hoàn thiện và thực thi đầy đủ hệ thống Luật Đất đai, Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường,… giúp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giải quyết ô nhiễm, bảo vệ môi trường sống. Những chính sách tốt về bảo vệ môi trường sẽ là nền tảng để phát triển kinh tế - an sinh xã hội một cách bền vững.

      Tỉnh Phú Yên nói chung với đặc thù là tỉnh ven biển, có dải đồng bằng rộng lớn, khu vực miền núi là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc anh em, trong đó đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Phú Yên gồm TP Tuy Hòa, TX Sông Cầu, huyện Tuy An và huyện Đồng Xuân là những trung tâm phát triển kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, chúng ta đang nắm giữ nhiều tiềm năng, ưu thế về kinh tế biển, ưu thế phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường từ rừng trồng, ưu thế về phát triển du lịch với những thắng cảnh thiên nhiên, sự đa dạng về văn hóa... Do vậy, để phát huy những lợi thế đó, nếu là ĐBQH, tôi sẽ có điều kiện để kiến nghị về chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng ven biển, miền núi cho các tỉnh còn khó khăn, trong đó có Phú Yên; kiến nghị các chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, xây dựng nông thôn mới; chính sách hỗ trợ phát triển rừng/nuôi trồng thủy sản bền vững; chính sách phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ môi trường để khơi dậy tiềm năng thiên nhiên ưu đãi của tỉnh. Những chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế gắn với tiềm năng, lợi thế tự nhiên cùng chính sách bảo vệ môi trường tốt sẽ là nền tảng để Phú Yên phát triển nhanh, bền vững và tạo được dấu ấn riêng.

      Thưa bà con cử tri,

      Tôi luôn tâm niệm rằng, dù ở cương vị nào, làm công việc gì, bản thân mình luôn phải làm tròn trách nhiệm với nhân dân, luôn rèn luyện về mọi mặt, nhất là nếu được tín nhiệm trở thành ĐBQH.

 

      Tất cả những chính sách, pháp luật có được ban hành và đi vào thực tế đời sống của người dân hay không tùy thuộc rất nhiều vào trách nhiệm, việc làm của ĐBQH. Với nhiệt tình, trách nhiệm và sự năng động, để có thêm điều kiện đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng - phát triển đất nước, tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý cử tri.
(Theo PYO)
 Tags: đơn vị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đại hội
Covid-19
Covid - 19 Bluezone
Biển đảo
Giải búa liểm vàng

Thống kê

  • Đang truy cập11
  • Hôm nay1,279
  • Tháng hiện tại37,466
  • Tổng lượt truy cập1,530,311
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây