Đất đã chuyển nhượng hết thời hạn mà Nhà nước giao nên không còn quyền sử dụng

Chủ nhật - 20/06/2021 23:17
TAND tỉnh Phú Yên vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là ông Phạm Bình và bị đơn vợ là chồng ông Phạm Ngọc Thành, bà Thái Thị Mỹ Trang, đều thường trú tại huyện Tây Hòa.

Theo nguyên đơn‌: Gia‌ ‌đình‌ ‌ông‌ ‌Bình‌ ‌có‌ ‌diện‌ ‌tích‌ ‌‌đất‌ ‌sản‌ ‌xuất 2.710m‌2,‌ ‌đã‌ ‌được‌ ‌UBND‌ ‌huyện‌ ‌Tuy‌ ‌Hòa‌ ‌(cũ) cấp‌ ‌giấy‌ ‌chứng‌ ‌nhận‌ ‌quyền‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌đất ‌ngày‌ ‌18/9/1998‌.‌ ‌Vào‌ ‌năm‌ ‌2002,‌ ‌ông‌ ‌Bình‌ ‌lập‌ ‌hợp đồng sang‌ ‌nhượng‌ ‌bằng‌ ‌giấy‌ ‌viết‌ ‌tay‌ ‌cho‌ ‌ông‌ ‌Nguyễn‌ ‌Ngọc‌ ‌Thành,‌ ‌bà‌ ‌Thái‌ ‌Thị‌ ‌Mỹ‌ ‌Trang với ‌giá‌ 5.000.000đ‌,‌ ‌thời‌ ‌hạn‌ ‌sang‌ ‌nhượng‌ ‌từ‌ ‌năm‌ ‌2003‌ ‌đến‌ ‌năm 2015‌.‌ ‌Nay ‌thời‌ ‌hạn‌ ‌của‌ ‌hợp‌ ‌đồng‌ ‌đã‌ ‌hết‌ ‌nên‌ ‌ông‌ ‌Bình‌ ‌yêu‌ ‌cầu‌ ‌Tòa‌ ‌án‌ ‌buộc‌ ‌vợ‌ ‌chồng‌ ‌ông‌ ‌Thành,‌ ‌bà‌ ‌Trang‌ ‌trả‌ ‌toàn‌ ‌bộ‌ ‌diện‌ ‌tích‌ ‌đất‌ ‌nói‌ ‌trên.‌ ‌Đối‌ ‌với‌ ‌nhà,‌ ‌vật‌ ‌kiến‌ ‌trúc‌ ‌xây‌ ‌dựng‌ ‌trên‌ ‌đất‌ ‌và‌ ‌cây‌ ‌trồng‌ ‌của‌ ‌vợ‌ ‌chồng‌ ‌ông‌ ‌Thành,‌ ‌bà‌ ‌Trang,‌ ‌đề‌ nghị‌ ‌Tòa‌ ‌án‌ xem‌ ‌xét‌ ‌giải‌ ‌quyết‌ ‌theo‌ ‌quy‌ ‌định‌ ‌của‌ ‌pháp‌ ‌luật.‌

Theo bị đơn: Năm‌ ‌2000,‌ ‌ông‌ ‌Bình‌ ‌chuyển‌ ‌nhượng‌ ‌cho‌ ‌vợ‌ ‌chồng‌ ‌ông‌ ‌Thành,‌ ‌bà‌ ‌Trang‌ ‌toàn‌ ‌bộ‌ ‌đất‌ ‌diện‌ ‌tích‌ ‌2.710m2;‌ ‌giá‌ ‌chuyển‌ ‌nhượng: ‌5.000.000đ‌.‌ ‌Do‌ ‌lúc‌ ‌đó‌ ‌chưa‌ ‌đưa‌ ‌đủ‌ ‌tiền,‌ ‌chỉ‌ ‌đưa‌ ‌được‌ ‌4.000.000đ‌ ‌nên‌ ‌không‌ ‌lập‌ ‌giấy‌ ‌tờ.‌ ‌Năm‌ ‌2002,‌ ‌vợ chồng ông Thành trả‌ ‌số‌ ‌tiền‌ ‌1.000.000đ‌ còn‌ ‌lại‌ ‌thì‌ ‌mới‌ ‌lập‌ ‌giấy‌ ‌tờ‌ ‌nên‌ ‌hợp‌ ‌đồng‌ ‌ghi‌ ‌năm‌ ‌chuyển‌ ‌nhượng‌ ‌là‌ ‌năm‌ ‌2002.‌ ‌Thời‌ ‌hạn‌ ‌chuyển‌ ‌nhượng‌ ‌đến‌ ‌năm‌ ‌2015‌ ‌hết‌ ‌hạn‌ ‌sử‌ ‌dụng,‌ ‌tức‌ ‌là‌ ‌đã‌ ‌chuyển‌ ‌nhượng‌ ‌luôn‌ ‌cho‌ ‌vợ‌ ‌chồng‌ ‌ông‌ ‌Thành.‌ ‌Năm‌ ‌2000,‌ ‌vợ‌ ‌chồng‌ ‌ông‌ ‌Thành‌ ‌xây‌ ‌dựng‌ ‌nhà‌ ‌và‌ ‌sinh‌ ‌sống‌‌ đến nay, ‌ông‌ ‌Bình‌ và chính quyền địa phương đều ‌biết‌ ‌nhưng‌ ‌không‌ ‌ý‌ ‌kiến‌ ‌gì‌,‌ ‌thống‌ ‌nhất‌ ‌thu‌ ‌thuế‌ ‌nhà‌ ‌đất‌ ‌của‌ ‌vợ‌ ‌chồng‌ ‌ông‌ ‌Thành.‌ Nay‌ ‌‌ông‌ ‌Bình‌ ‌yêu‌ ‌cầu‌ ‌trả‌ ‌đất,‌ ‌ông‌ ‌Thành,‌ ‌bà‌ ‌Trang‌ ‌không‌ ‌đồng‌ ‌ý‌ ‌vì‌ ‌đất‌ ‌này‌ ‌đã‌ ‌chuyển‌ ‌nhượng‌ ‌luôn‌ ‌cho‌ ‌vợ‌ ‌chồng‌ ‌ông‌.‌ ‌Đề‌ ‌nghị‌ ‌Tòa‌ ‌án‌ ‌công‌ ‌nhận‌ ‌nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất lập ngày 25/12/2002 giữa ông Phạm Bình và vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Thành.

Xử sơ thẩm ngày 23/11/2020, TAND huyện Tây Hòa chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Thành, bà Thái Thị Mỹ Trang phải trả lại cho ông Phạm Bình 1.834,5m2. Nguyên đơn được sở hữu số cây trồng có trên diện tích đất 1.834,5m2 trị giá 11.760.000đ. Vợ chồng ông Thành sử dụng diện tích đất 875,5m2 đất nhưng phải có nghĩa vụ trả cho bên nguyên đơn 163.340.000đ giá trị của diện tích 875,5m2 đất…

Do có kháng cáo của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và kháng nghị của VKSND tỉnh nên vừa qua TAND tỉnh Phú Yên xét xử phúc thẩm. HĐXX nhận định: Giấy sang nhượng đất lập ngày 25/12/2002 là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hiệu lực pháp luật. Hộ ông Bình được Nhà nước giao quyền sử dụng thửa đất diện tích 2.710m², với thời hạn sử dụng đến năm 2015, đã chuyển nhượng cho vợ chồng ông Thành với thời hạn từ năm 2003 đến năm 2015 là đã chuyển nhượng hết thời hạn mà Nhà nước giao quyền sử dụng. Do đó, đến hết năm 2015, hộ ông Bình không còn quyền sử dụng đối với diện tích đất này.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 210 của Luật đất đai năm 2013 “Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp đã được giao đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp trước ngày Luật này có hiệu lực pháp luật thi hành, khi hết thời hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 126 của Luật này … ”, thì vợ chồng ông Thành, bà Trang là đối tượng được gia hạn quyền sử dụng thửa đất diện tích 2.710m², chứ không phải là hộ ông Phạm Bình.

Bản án sơ thẩm đã công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất lập ngày 25/12/2002 giữa vợ chồng ông Phạm Bình với vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Thành, nhưng lại chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bị đơn trả lại diện tích đất ‌1.834,5m² là không đúng với quy định của Luật đất đai hiện hành.

Từ đó, TAND tỉnh Phú Yên đã chấp nhận kháng cáo của bị đơn và một phần kháng nghị của VKSND tỉnh Phú Yên, tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; công nhận giấy chuyển nhượng đất lập ngày 25/12/2002 giữa vợ chồng ông Phạm Bình, bà Nguyễn Thị Lệ với vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Thành, bà Thái Thị Mỹ Trang là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hiệu lực pháp luật. Vợ chồng ông Thành được quyền sử dụng thửa đất diện tích 2.710m²; ‌có‌ ‌trách‌ ‌nhiệm‌ ‌liên‌ ‌hệ‌ ‌các‌ ‌cơ‌ ‌quan‌ ‌có‌ ‌thẩm‌ ‌quyền‌ ‌để‌ ‌đăng‌ ‌ký‌ ‌kê‌ ‌khai‌ ‌đất‌ ‌theo‌ ‌quy‌ ‌định của Luật đất đai.

KIM LOAN (vkspy.gov.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đại hội
Nghị quyết HĐND tỉnh
Covid-19
Biển đảo

Thống kê

  • Đang truy cập22
  • Hôm nay2,346
  • Tháng hiện tại26,913
  • Tổng lượt truy cập1,916,747
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây