TA khen

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết, xét xử các vụ việc

 19:26 15/01/2023

Thời gian qua, TAND hai cấp tỉnh Phú Yên không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác của ngành. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tòa án và của địa phương.
images728206 BNCTW

Ban Nội chính Trung ương: Gặp mặt báo chí giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

 04:43 11/01/2023

Sáng 11/01/2023, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật của phụ nữ

Nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật của phụ nữ

 04:38 04/01/2023

Những năm qua, Hội LHPN tỉnh không ngừng lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng đầu tư về cơ sở, tập trung các lĩnh vực, vấn đề phụ nữ và người dân quan tâm, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật của phụ nữ thông qua tổ chức các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật của các cấp hội LHPN trên địa bàn tỉnh.
Đảm bảo công tác an sinh xã hội trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Đảm bảo công tác an sinh xã hội trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

 21:52 02/01/2023

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, trợ giúp xã hội, góp phần chăm lo đời sống nhân dân đón xuân được vui tươi, đầm ấm trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác bảo đảm an sinh xã hội trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
images727210 BNCTW4

Bài 2: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ" Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Quyết tâm được thực thi

 23:27 29/12/2022

Những năm qua, công tác PCTN, TC đã có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội; góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ(1). Có được kết quả đó, ngoài sự tham gia đồng bộ, toàn diện của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhân tố quan trọng, quyết định đến thành công không thể không nói đến vai trò của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là tinh thần quyết tâm, quyết liệt; có nhiều đổi mới, sáng tạo và cách làm hay của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC (Ban Chỉ đạo) mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo.
Triển khai công tác xây dựng Đảng toàn diện, đồng bộ, thường xuyên với trọng tâm là công tác tổ chức, cán bộ là một trong 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ảnh: CTV

Nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

 19:29 29/12/2022

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện công tác tổ chức xây dựng Đảng; góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào cuộc sống

Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào cuộc sống

 03:16 28/12/2022

Qua 10 năm triển khai, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước triển khai sâu rộng vào thực tiễn cuộc sống.
TT

Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

 20:41 27/12/2022

Ban Dân tộc tỉnh vừa phối hợp với Phòng An ninh đối nội (PA02), Công an tỉnh tập huấn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động cho cán bộ, người có uy tín, người dân các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số - miền núi (DTTS-MN) đặc biệt khó khăn. Hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của đồng bào DTTS.
Tiếp công dân phục vụ Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão

Tiếp công dân phục vụ Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão

 21:32 26/12/2022

Nhằm đảm bảo cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; hạn chế các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, vượt cấp lên các cơ quan Trung ương trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2023, Tết Nguyên đán Quý Mão; góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tiếp công dân phục vụ Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão.
Nỗ lực đưa công tác trợ giúp pháp lý đến người dân

Nỗ lực đưa công tác trợ giúp pháp lý đến người dân

 04:46 22/12/2022

Hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được TGPL, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật. Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh và Sở Tư pháp đã và đang tích cực đưa công tác TGPL đến người dân ở các địa phương.
images727327 Ban Ti p c ng d n

Ban Tiếp công dân Trung ương: Chủ động thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân

 20:22 19/12/2022

Năm 2022, Ban Tiếp công dân Trung ương đã đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân tại trụ sở, góp phần đảm bảo tình hình an ninh, trật tự, nhất là trong thời gian diễn ra Hội nghị lần thứ 5, thứ 6 Trung ương Đảng khoá XIII, Kỳ họp bất thường, Kỳ họp thứ 3, 4 Quốc hội Khoá XV và các ngày lễ, Tết của đất nước. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tiếp dân, các cục, vụ thuộc Thanh tra Chính phủ có sự đổi mới.
Nguoi uy tin

Nỗ lực xây dựng khối đại đoàn kết ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

 23:59 18/12/2022

Xác định công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã hướng dẫn MTTQ các cấp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó đã góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS ở các huyện miền núi.
images726426 BNCTW

Gắn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với bảo vệ chính trị nội bộ - Những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

 22:45 24/11/2022

Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước, được dư luận, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Những kết quả đạt được trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng chính là nhằm góp phần thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ nói riêng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh nói chung.
images726510 KonTum

Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính

 20:36 22/11/2022

Bộ Nội vụ vừa phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2030” với mục tiêu “Tiếp tục tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chỉ đạo, tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2030”.
th HTND

Nâng cao chất lượng hoạt động của hội thẩm Nhân dân

 23:49 20/11/2022

Hội thẩm Nhân dân (HTND) có địa vị pháp lý và vai trò quan trọng trong công tác xét xử. Để nâng cao chất lượng hoạt động của HTND, TAND tỉnh thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cũng như cung cấp cho hội thẩm những tài liệu, văn bản pháp luật cần thiết để góp phần nâng cao chất lượng công tác xét xử.
Bộ phận một cửa là nơi thường được khảo sát lấy ý kiến hài lòng của tổ chức, cá nhân. Trong ảnh: Bộ phận một cửa xã An Ninh Đông (huyện Tuy An) giải quyết TTHC cho công dân. Ảnh: CTV

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính từ việc lấy ý kiến

 21:30 16/11/2022

Việc thực hiện quy định của UBND tỉnh về việc khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan Nhà nước một cách khách quan. Qua đó giúp các cơ quan, đơn vị nắm được nhu cầu của tổ chức, cá nhân; đồng thời tổ chức, cá nhân cũng giám sát được quá trình giải quyết TTHC của các đơn vị.
Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

 00:59 01/11/2022

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị. Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng xuất phát từ những hành động cụ thể gắn với công việc, cuộc sống hàng ngày, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.
Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên

Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên

 03:14 18/10/2022

Là lực lượng nòng cốt, quan trọng trong công tác tuyên truyền, thời gian qua, đội ngũ báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên (TTV) được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm đào tạo, bồi dưỡng từ cơ sở; góp phần tăng cường định hướng thông tin, tham gia tổ chức, tập hợp quần chúng, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
Kiem tra 2

Phát huy truyền thống ngành Kiểm tra Đảng, xây dựng Ðảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh

 01:11 17/10/2022

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, xem đây là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Công tác kiểm tra Đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.
Phản biện để giảm thiểu việc khiếu kiện liên quan đến đất đai

Phản biện để giảm thiểu việc khiếu kiện liên quan đến đất đai

 23:57 02/10/2022

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa tổ chức hội nghị trực tuyến phản biện xã hội (PBXH) đối với dự án Luật Ðất đai (sửa đổi) nhằm góp phần hoàn thiện dự án luật trước khi trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp lần thứ tư, Quốc hội khóa XV.
Đại hội
Nghị quyết HĐND tỉnh
Covid-19
Biển đảo

Thống kê

  • Đang truy cập6
  • Hôm nay862
  • Tháng hiện tại42,809
  • Tổng lượt truy cập2,292,596
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây