Bế mạc Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ ngành Nội chính Đảng

Thứ ba - 28/06/2022 22:06
Sau 03 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ ngành Nội chính Đảng năm 2022 tại Hà Nội đã hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra.
 Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì Hội nghị.
 
    Tham dự buổi bế mạc có các đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo các vụ chức năng thuộc Ban và hơn 300 đại biểu của 53 ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu bế mạc Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu bế mạc Hội nghị

    Các đại biểu tham dự Hội nghị được tập huấn nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu theo đúng nội dung chương trình kế hoạch đề ra; đại biểu dự Hội nghị đã tiếp nhận hiệu quả và triển khai nghiêm túc các nội dung được tập huấn; công tác bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ Hội nghị được Thành phố Hà Nội và Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội thực hiện chu đáo, an toàn, hiệu quả; toàn bộ đại biểu tham dự Hội nghị có bài viết thu hoạch sau tập huấn và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành Chương trình bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp của Ban Nội chính Trung ương.
 
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị

    Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh: Hiện nay, tâm trạng phần đông cán bộ, đảng viên và nhân dân bày tỏ tin tưởng, kỳ vọng vào sự ra đời của Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo cấp tỉnh) sẽ tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở. Để Ban chỉ đạo cấp tỉnh hoạt động hiệu quả như kỳ vọng, đòi hỏi vai trò rất quan trọng của các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy - Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo; do đó, các cán bộ ngành Nội chính tập trung tham mưu cấp ủy khẩn trương thành lập và triển khai thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo cấp tỉnh theo quy định của Ban Bí thư; phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức tham mưu cấp ủy chọn đúng người vào Ban chỉ đạo. Thành viên Ban chỉ đạo phải hết sức gương mẫu, trong sạch, liêm-dũng-chính-trực, không bị cám dỗ bởi bất cứ lợi ích nào; cần khẩn trương tham mưu xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo đảm bảo khoa học, chặt chẽ, cụ thể, rõ trách nhiệm, để không ai có thể đứng ngoài cuộc; khẩn trương tham mưu xây dựng chương trình công tác từ nay đến hết năm 2022 và định hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban chỉ đạo, nhất là chọn một số khâu, địa bàn, lĩnh vực có nhiều dư luận tham nhũng, tiêu cực để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng chí lưu ý, việc xử lý “tham nhũng vặt” và xử lý dứt điểm những vụ việc tham nhũng, tiêu cực và những vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, phải có phương pháp, cách làm khoa học, bài bản, phải “đúng vai, thuộc bài”. Hơn ai hết, cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao kiến thức, tích lũy kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ; phối hợp tốt với các cơ quan chức năng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương trao Chứng nhận cho các đại biểu

    Đồng chí yêu cầu, cán bộ ngành Nội chính cần nghiên cứu, nắm chắc Kết luận của Ban Bí thư về công tác đảm bảo an ninh - trật tự trong tình hình mới để tham mưu tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là an ninh biên giới, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động... Bên cạnh đó, bám sát quy định để tham mưu cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp ở các cơ quan nội chính, nhất là kiểm tra, giám sát hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tập trung tham mưu tỉnh ủy, thành ủy giam gia góp ý dự thảo Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; hoàn thành xây dựng chuyên đề “Thực trạng kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh ủy, thành ủy và HĐND các cấp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án ở đại phương…
 
Các đồng chí: Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực; Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban trao Chứng chỉ cho các đại biểu
Các đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Nguyễn Thanh Hải, trao Chứng chỉ cho các đại biểu

    Thay mặt Ban Tổ chức Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cảm ơn Thành ủy Hà Nội, các cơ quan, đơn vị của Hà Nội đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị; các cơ quan thông tấn, báo chí đã kịp thời đưa tin về Hội nghị. Ngay sau Hội nghị này, Ban Tổ chức tiếp thu ý kiến kết luận của đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương và các ý kiến của đại biểu dự Hội nghị nhằm hoàn thiện tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ ngành Nội chính Đảng để phát hành chính thức trong thời gian tới.    
 
Các đồng chí: Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban; Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban
Các đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyễn Thái Học trao Chứng nhận cho các đại biểu
Các đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Nguyễn Thái Học; Nguyễn Thanh Hải trao Chứng chỉ cho các đại biểu
Các đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thanh Hải trao Chứng chỉ cho các đại biểu
 
Đặng Phước – Anh Hưng (noichinh.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đại hội
Nghị quyết HĐND tỉnh
Covid-19
Biển đảo

Thống kê

  • Đang truy cập68
  • Hôm nay2,242
  • Tháng hiện tại11,446
  • Tổng lượt truy cập2,214,032
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây