Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6 quyết định những nội dung quan trọng

Thứ năm - 30/12/2021 21:30
Sáng 30/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6. Các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Hữu Thế - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Quang Trung - Phó Vụ Trưởng, Vụ địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện các ban, ngành Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Đại Dương – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hội nghị Tỉnh ủy lần này quyết định những nội dung rất quan trọng, đặc biệt là quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, có thể xem là năm quyết định trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Năm 2021 trong bối cảnh tình hình trong nước và trong tỉnh gặp rất nhiều khó khăn, bất lợi do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; phát triển kinh tế - xã hội bị đình trệ; sức khỏe, tính mạng của nhân dân bị ảnh hưởng; nhiều người dân bị mất việc làm, thu nhập; một số doanh nghiệp đứng trước nguy cơ đóng cửa do dịch bệnh; hoạt động giảng dạy, học tập chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề… Cuối năm lại trải qua trận lụt lớn gây thiệt hại về tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, cùng cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết nhất trí, nỗ lực thực hiện đạt 10/18 chỉ tiêu chủ yếu. Thu ngân sách đạt khá (đạt 7.400 tỷ đồng). Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2021 đạt 0,33%, giữ được mức tăng trưởng dương; các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo, quan tâm kịp thời. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị các cấp ngày càng được nâng cao, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị cũng chỉ rõ những hạn chế, khó khăn đó là: Các chỉ tiêu lớn, quan trọng không đạt kế hoạch đề ra. Công tác quản lý, bảo vệ rừng còn có mặt chưa tốt, tình trạng phá rừng còn diễn biến phức tạp ở một số địa phương. Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai một số dự án chưa được thực hiện quyết liệt. Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực trật tự đô thị, xây dựng, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường vẫn còn hạn chế. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Cải cách hành chính chưa đạt hiệu quả theo yêu cầu phát triển đặt ra…

Tại hội nghị, Tỉnh ủy tập trung thảo luận, cho ý kiến về những hạn chế, khó khăn trong năm 2021, nhất là đề ra giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu phát triển trong năm 2022. Trong đó thống nhất đề ra một số chỉ tiêu trọng tâm năm 2022: Tốc độ tăng GRDP 7%, tổng kim ngạch xuất khẩu 207 triệu USD, tổng thu ngân sách trên địa bàn: 6.642 tỉ đồng, tỉ lệ xã đạt nông thôn mới 73%, mức giảm tỉ lệ hộ nghèo đa chiều 1,5-2%, tỉ lệ người dân tham gia BHYT trên 92%, tỉ lệ che phủ rừng 46,5%...

Công tác xây dựng Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách của Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực và chương trình hành động, nghị quyết, quy định của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đảm bảo sát với đặc điểm tình hình, phát huy hiệu quả đối với sự phát triển địa phương. Xây dựng chính quyền, sắp xếp, củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy chính quyền các cấp. Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng bám sát cơ sở, địa bàn dân cư, tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước.

Cũng tại hội nghị lần này, Tỉnh ủy xem xét và cho ý kiến các nội dung quan trọng do Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình gồm: Điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc Tỉnh ủy khóa XVII. Điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 17. Chương trình làm việc của Tỉnh ủy năm 2022. Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Tỉnh ủy. Báo cáo tổng kết công tác tài chính Đảng năm 2021, kế hoạch 2022. Báo cáo công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa hai kỳ hội nghị Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy đã giới thiệu và bầu bổ sung đồng chí Lương Văn Trương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khoá XVII. Đồng chí Lương Văn Trương sinh năm 1973, quê ở xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, trình độ Đại học Luật, cao cấp lý luận chính trị.

Đồng chí Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2022 sắp tới, là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm quyết định trong việc thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Do đó, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trước mắt là khá nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu cao độ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân để tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội theo phương châm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh”, trong đó nhiệm vụ hết sức quan trọng hiện nay là khôi phục và phát triển kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022, tạo tiền đề vững chắc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị từng đồng chí Tỉnh ủy viên, thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Quy định, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng Đảng, đảm bảo tiến độ, chất lượng, có hiệu quả thiết thực để sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo tiền đề cho những đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội các năm tiếp theo. Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc khắc phục hậu quả sau cơn lũ và triều cường gây sạt lở vừa qua ở một số địa phương để sớm ổn định sản xuất và đời sống Nhân dân. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp kết nối thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, các địa phương, đơn vị phải có kế hoạch chuẩn bị Tết chu đáo, không để xảy ra tình trạng thiếu đói trong dân; phải lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động vui Xuân, đón Tết tại địa phương, đơn vị mình trên tinh thần vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn trong phòng chống dịch COVID-19, không để người dân có tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác vì hiện nay tình hình dịch bệnh tại một số địa phương đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp trở lại.

Thủy Loan (PYP)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đại hội
Nghị quyết HĐND tỉnh
Covid-19
Biển đảo

Thống kê

  • Đang truy cập11
  • Hôm nay1,758
  • Tháng hiện tại19,542
  • Tổng lượt truy cập1,829,932
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây