Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Phú Yên

Thứ năm - 14/07/2022 21:35
Sáng ngày 14/7/2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (PCTN,TC) tổ chức phiên họp thứ nhất (mở rộng) của Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo quy định. Tham dự phiên họp có hơn 90 đại biểu tại Phòng họp Tỉnh ủy và hơn 680 đại biểu tại điểm cầu trực tuyến các huyện, thị, thành ủy.
        Chủ trì phiên họp gồm các đồng chí: Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh; Đào Bảo Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Dự phiên họp có các đồng chí Phó trưởng Ban: Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Phúc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đặng Lê Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Phan Thanh Tám, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, ban đảng Tỉnh ủy, sở, ban, ngành cấp tỉnh; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh.
 
Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Phú Yên
Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Phú Yên phát biểu kết luận phiên họp 

 
           Tham dự phiên họp (mở rộng) của Ban Chỉ đạo tại điểm cầu các huyện, thị, thành ủy có các đồng chí trong BTV huyện, thị, thành ủy; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện, thị xã, thành phố  và đồng chí Bí thư cấp ủy cấp xã, lãnh đạo UBND cấp xã và đơn vị, bộ phận có liên quan.
           Tại phiên họp, sau khi nghe Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý (lần 1) của các thành viên Ban Chỉ đạo đối với dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022, các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục thảo luận, trao đổi, góp ý với các dự thảo. Cũng tại phiên họp, lãnh đạo một số địa phương, các sở ban ngành đã phát biểu, đề xuất nhiều nội dung, giải pháp quan trọng, thể hiện quyết tâm thực hiện tốt công tác PCTN, TC trong thời gian đến.
 
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Phú Yên
 
         Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh giao Ban Nội chính Tỉnh uỷ tiếp thu các ý kiến tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo tại phiên họp đối với các dự thảo để ban hành triển khai thực hiện. Giao đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp với đồng chí Giám đốc Công an tỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc. Đồng thời, rà soát, lựa chọn vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh đưa vào diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
       Đối với các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, trên cơ sở Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo tỉnh, đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung xây dựng chương trình công tác cụ thể, sát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan và địa bàn được phân công phụ trách để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao; kịp thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo nếu phát sinh vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện.
        Đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh đề nghị lãnh đạo các địa phương, các sở, ban, ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ PCTN, TC như sau:
      - Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền, tạo sự tự giác, thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về PCTN, TC, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; kiên trì giáo dục, rèn luyện đức tính liêm khiết; xây dựng văn hoá tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ quán triệt sâu sắc, đầy đủ các chỉ đạo tại các Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các Phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương, Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, đặc biệt bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày 30/6/2022.
          - Thứ hai, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án bảo đảm phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện và công khai, có trọng tâm, trọng điểm, trong đó tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực, về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Đồng thời thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý sai phạm về tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC. Trong đó, cấp uỷ đảng, ủy ban kiểm tra các cấp phải chủ động, tăng cường chỉ đạo, tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kỷ luật đảng đi trước, tạo tiền đề, mở đường cho kỷ luật hành chính và cho công tác thanh tra, điều tra, xử lý hình sự theo pháp luật.
         - Thứ ba, Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, không khoan nhượng, không nương nhẹ, không làm oan, sai, không bỏ lọt tội phạm, rất nghiêm minh, nhưng cũng rất nhân văn, nhân ái, có lý, có tình, đảm bảo hầu hết các đối tượng bị xử lý đều nhận thức rõ sai phạm của mình và tâm phục, khẩu phục, tỏ rõ sự ăn năn, hối cải, xin lỗi Đảng, Nhà nước, nhân dân và có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe, giáo dục, phòng ngừa mạnh mẽ trong xã hội. Chú trọng phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng mới; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, “gợi ý”, “lót tay”, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
         - Thứ tư, Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng; chú trọng truy tìm, kịp thời áp dụng các biện pháp đồng bộ để thu hồi triệt để tài sản bị tham nhũng ngay từ giai đoạn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và trong giai đoạn thi hành án; khuyến khích người phạm tội tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.
         - Thứ năm, Phát huy hơn nữa vai trò của của các cơ quan và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
         - Thứ sáu, Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN, TC. Trong đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thật sự có bản lĩnh, thật sự liêm chính, trong sạch.
         Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh và các cấp, các ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được phân công, phụ trách “với tinh thần đúng vai, thuộc bài” để công tác PCTN, TC tỉnh ta trong thời gian tới sẽ có bước tiến mới, mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa và đạt hiệu quả cao hơn nữa.
        
Trần Thị Mỹ Nương (Phòng Nghiệp vụ 3 - Ban Nội chính Tỉnh ủy)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đại hội
Nghị quyết HĐND tỉnh
Covid-19
Biển đảo

Thống kê

  • Đang truy cập66
  • Hôm nay1,650
  • Tháng hiện tại10,854
  • Tổng lượt truy cập2,213,440
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây