Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên toàn tỉnh bắt đầu từ 00 giờ’ ngày 23/7/2021

Thứ năm - 22/07/2021 08:39
Tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh Phú Yên; với tinh thần vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết, Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tự lực, tự cường; chia sẻ, ủng hộ, hưởng ứng và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết và thực hiện nghiêm “5K”.
Đồng chí Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì buổi giao ban trực tuyến
Đồng chí Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì buổi giao ban trực tuyến
 

Để tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quyết liệt triển khai thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ 00 giờ’ ngày 23/7/2021 trên phạm vi toàn tỉnh Phú Yên theo nguyên tắc “gia đình cách ly với gia đình, thôn buôn cách ly với thôn buôn, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh”.

Đối với thành phố Tuy Hòa, huyện Phú Hòa và một số địa phương thuộc các huyện: Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh, thị xã Đông Hòa đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội, kịp thời điều chỉnh để áp dụng các nguyên tắc theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn theo văn bản này.

Chủ tịch UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, đảm bảo thực hiện triệt để đối với từng địa bàn, khu vực quản lý. Tận dụng thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để triển khai quyết liệt, siết chặt các giải pháp phòng, chống dịch đạt kết quả cao nhất.

Người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết

Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; các trường hợp khẩn cấp, cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn.

Làm việc tại các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao và tại các nhà máy, cơ sở sản xuất, công trường, công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu  (như: lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu,...); cơ sở giáo dục, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh  doanh  dịch  vụ  trực  tiếp  liên  quan  đến  hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm...), chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ  trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ... được tiếp tục hoạt động nhưng phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch.

Trường hợp ra khỏi nhà phải đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu “5K”; không tập trung quá 02 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét.

Nhà máy, cơ sở sản xuất, công trường, công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (như: lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu,...); cơ sở giáo dục, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm...), chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ... được tiếp tục hoạt động nhưng phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch.

Người đứng đầu các cơ sở nêu trên chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch, trong đó có các biện pháp: thực hiện nghiêm “5K”, đặc biệt là đeo khẩu trang, khử khuẩn, đo thân nhiệt; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng, chống dịch theo quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế; yêu cầu người lao động khai báo y tế, tuân thủ các biện pháp tiếp xúc, giao tiếp; tạm dừng các hoạt động không cấp bách, giảm mức độ tập trung người lao động; tổ chức, quản lý chặt chẽ việc đưa đón người lao động đến nơi làm việc, bảo đảm ngăn ngừa rủi ro lây nhiễm dịch bệnh. Người sử dụng lao động phải thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn liên tịch số 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM ngày 14/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc tổ chức thực hiện cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Trường hợp không đảm bảo các yêu cầu trên thì dừng hoạt động. Cơ quan y tế căn cứ thẩm quyền hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc phòng, chống dịch tại các cơ sở nêu trên.

Cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, trừ các trường hợp vì lý do công vụ, chuyên gia, người cách ly, xe chuyên chở vật liệu sản xuất, hàng hoá và các phương tiện của các tổ chức được tiếp tục hoạt động quy định tại điểm b mục 1. Hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân. Bảo đảm thông suốt việc vận chuyển hàng hoá, nguyên vật liệu sản xuất.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức làm việc tại nhà phù hợp với điều kiện cụ thể của mình, không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cấp bách

Trong điều kiện phòng, chống dịch cấp bách, yêu cầu toàn thể nhân dân tỉnh Phú Yên, cộng đồng doanh nghiệp tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế, khuyến khích áp dụng hình thức khai báo quét mã QR, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình (đặc biệt áp dụng “5K”) và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng, kịp thời báo ngay cơ quan y tế địa phương khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu nghi nhiễm; người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra dịch bệnh lây lan.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiên quyết không để “Ngoài chặt, trong lỏng”; xác định rõ đầu mối và trách nhiệm của cơ quan mình, đơn vị trực thuộc, tổ chức, cá nhân và từng cấp chính quyền, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện yêu cầu về giãn cách, nhất là việc bảo đảm giãn cách giữa cá nhân với cá nhân, gia đình với gia đình, không để xảy ra các trường hợp tụ tập đông người, đặc biệt tăng cường quản lý chặt chẽ khu cách ly, phong tỏa, giám sát thường xuyên việc cách ly tại nhà theo quy định. Quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, nhất là bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân, đặc biệt là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất công ăn việc làm do dịch bệnh. Bảo đảm tốt nhất tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm sản xuất, lưu thông hàng hóa an toàn từng đơn vị, địa phương với các địa phương khác; chỉ cho phép hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các cơ sở thuộc nhóm danh mục được phép hoạt động đáp ứng yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch; không để thừa, thiếu hàng hóa, ách tắc giao thông, nhất là hàng hóa thiết yếu.

Đồng thời, các đơn vị chủ động bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới được xét duyệt đến làm việc tại công sở. Số lượng người làm việc tại công sở do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định phù hợp và không quá một nửa tổng số người lao động để đảm bảo duy trì các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và chỉ đạo của tỉnh. Người đứng đầu chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở. Dừng toàn bộ các cuộc họp trực tiếp tại cơ quan công sở (ngoại trừ các cuộc họp về phòng, chống dịch, các cuộc họp để xử lý các vấn đề cấp bách của đơn vị), tăng cường họp trực tuyến. Khi tổ chức các cuộc họp phải được người đứng đầu phê duyệt, đảm bảo không tập trung quá 10 người trong một phòng, tuân thủ tuyệt đối quy tắc “5K” của Bộ Y tế; trường hợp vượt quá quy định này thì phải báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Khẩn trương triển khai, quán triệt thật kỹ nội dung, tinh thần văn bản này đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để nắm chắc đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời hỗ trợ, tuyên truyền người dân và doanh nghiệp.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã tạm thời dừng tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp trong vòng 14 ngày; thông báo, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân biết và khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến; bố trí người trực tại cơ quan, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh theo quy định.

Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác triển khai thực hiện

Sở Y tế phối hợp cùng Công an tỉnh, Tiểu ban Truy vết, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh phải thần tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực và bằng mọi giải pháp xử lý triệt để các “ổ dịch” nhất là các ổ dịch mới trong cộng đồng; tranh thủ mọi thời gian để truy vết, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh, người qua lại “ổ dịch”; tiếp tục kêu gọi người dân đã qua lại các “ổ dịch” tiếp xúc với người có nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh phải thực hiện khai báo y tế một cách trung thực, đầy đủ và liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được xét nghiệm. Chỉ đạo các bệnh viện, các cơ sở y tế thực hiện các quy trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện, các cơ sở y tế; kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu khai báo y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân; mỗi một bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc; dừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Có quy định chặt chẽ về tiếp nhận bệnh nhân, không để một cá nhân lây nhiễm làm ảnh hưởng đến hoạt động của toàn bộ bệnh viện, cơ sở y tế. Chỉ đạo phân luồng, tuyến khám, chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt chú ý nâng cao hiệu quả điều trị, ưu tiên tối đa nguồn lực cho các ca bệnh nặng; có phương án phân công, bố trí, điều động lực lượng phù hợp thay nhau làm việc tại các cơ sở y tế để bảo vệ an toàn cho lực lượng cán bộ y tế và người dân. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế và các phương án phòng, chống dịch, sẵn sàng các cơ sở điều trị, khu cách ly, bảo đảm sẵn sàng ứng phó dịch bệnh trên diện rộng; kịp thời bổ sung các tình huống, kịch bản theo từng cấp độ phù hợp với diễn biến của dịch bệnh. Nâng cao năng lực xét nghiệm, hướng dẫn các địa phương phối hợp triển khai đúng Quy trình tổ chức lấy mẫu và bàn giao mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh (tại Quyết định số 87/QĐ-BCĐ ngày 22/7/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh).

Đồng thời, UBND tỉnh cũng giao Sở Y tế phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ quan liên quan và địa phương rà soát các cơ sở cách ly, điều trị, có kịch bản sẵn sàng ứng phó kịp thời các tình huống. Khẩn trương thực hiện việc mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm, vật tư y tế…, phục vụ kịp thời cho công tác phòng chống dịch theo quy định. Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các ngành liên quan và địa phương đảm bảo tốt kế hoạch đưa công dân Phú Yên từ TP.Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam về địa phương, trong đó chú ý đến công tác xét nghiệm, cách ly cho công dân theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an tỉnh, các ngành, đơn vị, địa phương liên quan triển khai dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng; yêu cầu các chủ phương tiện vận tải hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác; dừng việc di chuyển ra vào tỉnh, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất quy định tại điểm c mục 1 văn bản này theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải. Phối hợp với các ngành, địa phương hướng dẫn cụ thể hoạt động vận tải cho người dân, doanh nghiệp thuộc diện được phép di chuyển theo đúng quy định phòng chống dịch. Lập phương án kiểm soát chặt chẽ người cùng phương tiện ra vào tỉnh khai báo bằng mã QR. Lập phương án điều phối, hướng dẫn, phân luồng giao thông hợp lý đảm bảo không ùn tắc giao thông; hàng hoá, phương tiện phải được lưu thông kịp thời phục vụ sản xuất và ổn định cuộc sống người dân, nhất là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, lập kế hoạch và triển khai tổ chức sản xuất, cung ứng sản phẩm hàng hóa nông sản, thủy sản bảo đảm nhu cầu cho người dân. Phối hợp với Sở Công Thương lập kế hoạch nguồn cung thị trường của địa phương nhằm điều tiết thị trường kịp thời.

Sở Công Thương chủ trì cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế và các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, có kế hoạch cụ thể để đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng hoá thiết yếu đầy đủ cho người dân, không để đứt gãy chuỗi cung ứng trong mọi tình huống, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm thiết yếu.  Phối hợp Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra mức độ an toàn các cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu theo quy định phòng, chống dịch để có hướng dẫn các chủ cơ sở thực hiện tốt công tác phòng dịch trong việc mua bán hàng ngày. Khẩn trương triển khai giải pháp mua sắm trực tuyến, công bố địa chỉ, trang web, điện thoại, mặt hàng, giá cả, phương thức giao nhận giúp người dân dễ dàng tiếp cận và thuận tiện mua sắm. Thường xuyên kiểm tra ghi nhận, nắm chắc tình hình để tổ chức thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh các khó khăn vướng mắc để xử lý.

Cục Quản lý thị trường Phú Yên tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá để trục lợi đảm bảo ổn định thị trường, giá cả hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân đúng theo quy định về phòng, chống dịch; đề nghị các doanh nghiệp, tiểu thương cam kết bình ổn giá hàng hóa thiết yếu.

Sở Xây dựng khẩn trương đề ra các giải pháp, quản lý, triển khai đến các nhà đầu tư, Ban quản lý các công trình đang xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ động nắm bắt đầy đủ thông tin để tuyên truyền và vận động nhân dân hiểu, bình tĩnh, chia sẻ, nhận thức đầy đủ về tình hình dịch bệnh, công tác phòng chống dịch và tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch an toàn, hiệu quả; kiên quyết xử lý nhanh, nghiêm các hoạt động thông tin xuyên tạc, gây nghi ngờ, làm bất ổn trong nhân dân, nhất là các hành vi, biểu hiện cực đoan, kích động. Tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công việc, con người, phương tiện và hành trình. Hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đẩy mạnh giao dịch thương mại điện tử đối với các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu đời sống của người dân.

Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp các ngành chức năng và UBND các huyện, thị xã, thành phố đế tuyên truyền, vận động các cơ sở tôn giáo, thờ tự dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tôn giáo Chính phủ và của UBND tỉnh; kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh đối với những cơ sở cố tình không chấp hành. Theo dõi việc chấp hành, tổ chức thực hiện của ngành, cấp để kịp thời tham mưu đề xuất UBND tỉnh khen thưởng, phê bình, kiểm điểm trách nhiệm theo quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các ngành, địa phương thực hiện việc chi trả cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; tham mưu UBND tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch và tổ chức đưa công dân Phú Yên đang tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam có nguyện vọng trở về địa phương.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Căn cứ diễn biến, tình hình dịch, tham mưu Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (đợt 2), đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự, các chốt kiểm soát phòng chống dịch, ngăn ngừa tội phạm trên địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm phòng chống dịch COVID-19. Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan để truy vết triệt để các F1, F2  để có biện pháp xử lý theo quy định. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường, hỗ trợ lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn cho các vùng phong tỏa, cách ly và các khu vực xung quanh. Có kế hoạch, quy trình xử lý, quản lý công việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng Công an và các chốt kiểm soát phòng, chống dịch, không để lây nhiễm chéo trong lực lượng phòng, chống dịch.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các ngành, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức, sắp xếp, tăng thêm các cơ sở cách ly tập trung, tách bạch các trường hợp mới cách ly và đang cách ly, quản lý chặt chẽ không để lây nhiễm chéo. Phối hợp với Công an tỉnh tăng cường quản lý kiểm soát tại các đường mòn, lối mở trên địa bàn tỉnh có giáp ranh với các tỉnh khác.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh tại Cảng Vũng Rô; tuần tra vùng biển và địa bàn quản lý; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế và các địa phương tổ chức tốt công tác tiếp nhận, cách ly y tế theo quy định.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệptrên địa bàn tỉnh theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Khuyến khích doanh nghiệp sử dụng nguồn lực của doanh nghiệp để thực hiện test nhanh sàng lọc cho người lao động.

Chủ tịch UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản này khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm, bảo đảm hiệu quả; xây dựng kế hoạch nhanh chóng triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn mình quản lý theo phương châm 4 tại chỗ, phân công cụ thể từng việc, trách nhiệm từng người, từng đơn vị phải thực hiện nghiêm, quyết liệt, tăng cường kiểm tra, kiểm soát tiến độ công việc kịp thời phát hiện bất cập, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành xây dựng triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình địa phương để thực hiện nghiêm giãn cách, tăng cường khai báo y tế để phân loại, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung nếu cần thiết đối với người có liên quan các ổ dịch; tổ chức giám sát chặt chẽ tại từng gia đình theo đúng quy định. Rà soát các điều kiện nhân lực và vật lực phục vụ phòng, chống dịch; trường hợp khó khăn báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Y tế tổng hợp) để có chỉ đạo kịp thời, phù hợp. Đẩy mạnh công tác cung cấp thông tin (chính xác, đầy đủ, có chuẩn mực) tuyên truyền, vận động người dân bình tĩnh, đồng thuận, ủng hộ, hợp tác cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ truy vết, xét nghiệm, dập dịch sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân. Phát huy mạnh mẽ vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể, Tổ Covid cộng đồng và nhân dân trong công tác phòng chống dịch. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, nơi công cộng; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Tổ chức triển khai ngay việc hỗ trợ cho người dân theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức các đội tuần tra, giám sát, hoạt động 24/24, không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch; đặc biệt tăng cường xử lý nghiêm vi phạm đối với những trường họp người dân ra khỏi nhà không thuộc các trường hợp cho phép. Thường xuyên nắm chắc, cập nhật tình hình phòng, chống dịch, xử lý nhanh vấn đề phát sinh, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện nội dung theo chỉ đạo tại văn bản này.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động hội viện, đoàn viên và nhân dân thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính quyền và ngành chức năng về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng nhiều hình thức phù hợp diễn biến dịch bệnh, nâng cao ý thức, trách nhiệm, chủ động của người dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; đặc biệt là thực hiện nghiêm thông điệp “5K”, khai báo y tế. Quan tâm, động viên nhân dân có giải pháp hỗ trợ người dân khó khăn ở các khu vực cách ly, các cơ sở điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19; phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng, xã hội để giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn.

Việc thực hiện Chỉ thị 16 không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ, mà còn là quyền lợi của mỗi người dân, vì lợi ích của cộng đồng và sự phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Thủy Loan(phuyen.gov.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đại hội
Nghị quyết HĐND tỉnh
Covid-19
Biển đảo

Thống kê

  • Đang truy cập48
  • Hôm nay1,083
  • Tháng hiện tại10,287
  • Tổng lượt truy cập2,212,873
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây